Sign In

Влада Републике Српске утврдила више законских пројеката

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас на 70. сједници, одржаној у Бањој Луци, Приједлог закона о граду Бијељина, Приједлог закона о граду Требиње, Приједлог закона о граду Добој, Приједлог закона о граду Приједор, те Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Према ријечима министра управе и локалне самоуправе Лејле Решић, ријеч је о техничким законима који предвиђају да је град правни насљедник општине.

Она је рекла да неће бити повећавања администарције у Бијељини, Требињу, Добоју и Приједору, који добијају статс града, као и да неће бити територијалних измјна у овим јединицама локалне самоуправе.

„Органи бивше општине, до првих локалних избора обављаће функцију органа града“, рекла је Решићева и додала де је промијењен и Закон о територијалној организацији Републике Српске, како би биле „испраћене ове промјене“.

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о заштити животне средине.

Предложеним законом уређује се заштита животне средине ради њеног очувања,
смањивања ризика за живот и здравље људи, те осигуравања и побољшања квалитета
живота, заштита свих елемената животне средине, информисање и приступ
информацијама у области заштите животне средине, планирање и заштита животне
издавања еколошких дозвола и спречавања несрећа великих размјера, систем еко-означавања и управљање заштитом животне средине, финансирање активности у вези са животном средином, одговорност за штету нанесену животној средини, међуентитетска сарадња у заштити животне средине,као и права и обавезе правних и физичких лица која обављају дјелатности утврђене овим законом. 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о националном парку Козара и Нацрт закона о националном парку Сутјеска.
Доношењем ових закона прецизираће се подаци о површини подручја, граници националног парка и режими заштите подручја, чиме ће се омогућити још већи степен заштите овог врло значајног заштићеног подручја.

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о ученичком стандарду, којим се уређује ученички стандард, оснивање и рад установа ученичког стандарда, органи руковођења и управљања у установама, права,обавезе и одговорности ученика у области ученичког стандарда, права, обавезе и одговорности запослених у установама, васпитни рад у установама, начин финансирања и надзор над радом установа.

Разлози за доношење новог Закона произлазе из потребе прецизнијег и детаљнијег дефинисања неких чланова и поглавља и регулисања одредаба овог закона, као и у циљу отклањања недоумица у пракси због непримјењивости и недоречености неких чланова, као и њиховог различитог тумачења, што  су прво уочили домови али и Министарство просвјете и културе и друштвени партнери у  области образовања и васпитања.

„Сматрамо да овим приједлогом закона, и управљање, и амбијент, и начин живота ученика у ђачким домовима дижемо на један виши ниво“, рекао је министар просвјете и културе Антон Касиповић.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Петар Ђокић истакао је да се овим измјенама врши усклађивање са конвенцијом коју су својевремено питписали Република Српске и БиХ, а која се односи на додатно регулисање рада приватних агемнција које се баве пословима посредовања у запошљавању.

Он је додао да овај закон има за циљ да осигура несметан рад Завода за запошљавње Републике Српске, како би био екпедитивнији у пословима посредовања у запошљавању.

Влада Републике Српске утврдила је данас и Приједлог закона о престанку важења Закона о попису становништва, домаћинства и станова у 2011. години у Републици Српској, Приједлог закона о организацији и спровођењу пописа  становништва, домаћинства и станова 2013. године у Републици Српској, те Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о поступку реализације пројеката Јавно-приватног партнерства у Републици Српској, те усвојила Информацију о стању у Центру за професиоанлну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука, мај 2012.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.