Sign In

Одржана 4. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 4. сједници, у Бањалуци, Одлуку о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2014. годину.

Основица за обрачун годишњег борачког додатка борцима прве и друге категорије, за 2014. годину износи 3,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун примања за 2015. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Висина основице утврђена је у проценту од 66,68% просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години и износи 549,40 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2015. годину, у износу од 1,60 КМ.

Номинални износ мјесечног и годишњег борачког додатка добије се множењем основице са бројем мјесеци ангажовања борца у зони борбених дејстава.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2015. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата.

Основица за обрачун мјесечних примања износи 412,05 КМ.

Влада Републике Српске усвојила  је Информацију о стању на тржишту свиња у Републици Српској за први квартал 2015. године.

Влада је задужила Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да у буџету Агенције за аграрна плаћања за 2015. годину обезбједи средства за интервентни откуп тржишног вишка свиња, у износу од 0,50 КМ/кг.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, да у сарадњи са Удружењем свињара Републике Српске и откупљивачима свиња реализује откуп свиња на основу спискова ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, најкасније до 28.02.2015. године.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије интегралног управљања водама Републике Српске 2015 - 2024. године.

Нацрт Стратегије интегралног управљања водама Републике Српске 2015-2024. представља стратешки плански документ од највишег значаја, којим се заокружује један дуг процес стратешког планирања у сектору вода. Стратегија се бави анализом  достигнутог нивоа организације, управљања водама у свим областима коришћења вода, заштите од вода и заштите вода и финансирања сектора вода. Базни је принцип да се сви системи планирају и реализују као интегрални системи, којима се симултано рјешавају сви проблеми коришћења, уређења и заштите вода.

Влада Републике Српске усвојила је Програм рада Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2015. годину.

У програму активности за 2015 годину, Министарство ће наставити континуитет у провођењу концепта развоја у области пољопривредне и политике руралног развоја који се заснива на следећим принципима: стабилизирати и унаприједити модел финансирања аграрне привреде, унаприједити сарадњу између институција Републике Српске и заједничких институција БиХ у области спољнотрговинског пословања и заштите домаће производње, обезбједити подршку увођењу нових технологија у аграрни и рурални развој, успоставити механизме повезивања примарне производње и прехрамбене индустрије, подржати све облике удруживања и повезивања пољопривредних произвођача и др.

Влада Републике Српске је усвојила Информацију о проблемима око тумачења и примјене појединих одредби правилника из тзв. „хигијенског пакета“, којом се, између осталог, тражи од Савјета министара БиХ да хитно усвоји Јединствени интегрисани вишегодишњи план службених контрола, како би се обезбиједила ефикасна примјена прописа о храни у свим фазама производње, прераде и дистрибуције, прописа о здрављу и добробити животиња.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о прикупљању и утрошку намјенских средстава од водних накнада у 2014. години, од стране Јавне установе „Воде Српске“, општина/градова и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Енергетског биланса - плана за 2015. годину.

Енергетски биланс РС за 2015. годину је плански документ који се доноси на годишњем нивоу, а израђује се са циљем да се билaнсном методом утврде и обезбиједе енергетске потребе за нормално снабдијевање и функционисање Републике Српске, односно њене привреде и становништва.

Енергетским билансом за 2015. годину планирана је:

• Производња електричне енергије у износу од 5.663 гигават часова (GWh).

• Производња угља у укупном износу од 5.622.940 тона угља. (3.563.970 тона лигнита и 2.058.970 тона мрког угља). Највећи дио угља користи за рад термоелектрана.

• Прерада око 960 хиљада тона сирове нафте, рафинеријских полупроизвода и адитива у Рафинерији нафте Брод чијом прерадом ће бити произведено 956,6 хиљада тона нафтних деривата:

• Учешће огревног дрвета је енергетски значајно, тако да се у вођењу енергетске политике у Републици Српској мора имати у виду на који начин се у будућности планира вршити топлификација.

• Потрошња природног гаса у износу од 35,32 милиона m3.

Енергетским билансом за 2015. годину планирано је да укупна финална потрошња енергије у Републици Српској износи око 47 петаџула.

Структура укупне финалне потрошње је сљедећа:

- огревно дрво 34,22%,

- течна горива 33,18%,

- електрична енергија 21,77%,

- угаљ 4,09%,

- топлота 3,59% и

- природни гас са 3,15%.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.