Sign In

Одржана 52. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 52. сједници, у Бањалуци, Информацију о реализацији Посебног програма субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у 2019. години.

Про​грам субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове обухвата субвенционисање стамбених кредита добијених под повољнијим условима и младим људима помаже да ријеше стамбено питање, као приоритетно питање у наставку њихових живота, оснивање и развој здраве породице, као и повећање наталитета и останак младих у Републици Српској.
Посебан програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове се реализује од 2008. године, а укупан број додјељених субвенција од почетка реализације овог програма, укључујући и посљедњи расписани конкурс, износи 3848.
Министарство породице, омладине и спорта је у 2019. години расписало два конкурса за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове (укупно одобрено 450 захтјева).          За ове намјене у 2019. години, по ребалансу буџета, обезбијеђена су средства у износу од 1.610.000,00 КМ. Од 2008. године, па до краја 2019. године на овај програм ће бити утрошено око 11.500.000,00 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској са приједлогом Акционог плана.
Акционим планом спровођења реформских процеса у области предшколског васпитања предвиђено је, између осталог, увођење бесплатног предшколског васпитања и образовања за дјецу са сметњама у развоју и дјецу без родитељског старања, увођење полудневних и тросатних предшколских програма те подизање свијести родитеља, стручне и остале јавности о важности и значају раног учења и учешћа кроз предшколско васпитање и образовање.
У области основног образовања предвиђено је развијање наставних планова и програма за основно васпитање и образовање с фокусом на исходе учења, иновирање уџбеника, штампаних и дигитализованих, у складу са иновираним наставним плановима и програмима, континуирана обука наставника и развијање програма додатне наставе за даровите ученике.
У области средњег образовања предвиђено је иновирање наставних планова и програма за ученике средњих школа, доношење стандарда квалитета уџбеника, уписне политике засноване на листи занимања која је дефинисана Уредбом о стандардима занимања у складу са потребама тржишта рада те увођење више практичне наставе. 
Министарство просвјете и културе ће, у сарадњи са Републичким педагошким заводом, Заводом за образовање одраслих и стручним тијелима формираним у оквиру процеса реформе образовања, у наредном периоду радити на остваривању мјера и активности утврђених Акционим планом уз поштовање постављених рокова за реализацију, носилаца активности и очекиваних резултата.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и Гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача, по хитном поступку.
Разлози за доношење овог закона јесу реализација Пројекта изградње ауто-пута и гасовода на релацији Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача, којим би се ријешила саобраћајна повезаност Републике Српске са земљама у окружењу, гасификација дијела Републике Српске, те створили предуслови за бољи живот грађана и бољи економски и привредни напредак Републике Српске.
Законом се уређује посебан поступак експропријације непокретности ради изградње наведеног ауто-пута и гасовода, као пројеката од посебног значаја за Републику Српску, финансирање извођења геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка експропријације и спровођење посебног поступка експропријације, као и друга питања од значаја за изградњу овог ауто-пута и гасовода.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донаторских средства Владе Републике Србије, у износу од 25.000.000,00 ЕУР (48.895.750,00 КМ), одобрених Републици Српској као једнократна помоћ Владе Републике Србије. Наведена донаторска средства не улазе у буџет Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању кредита општини Невесиње из средстава револвинг фонда у области водоснабдјевања и комуналне инфраструктуре за финансирање пројекта у укупном износу од 200.000,00 КМ. 
Кредитна средства биће утрошена за изградњу доводног цјевовода за насељена мјеста Љесковик, Зови До, Дрежањ и Раст у општини Невесиње.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о коришћењу средстава од поврата ПДВ-а у оквиру Пројекта изградње система за наводњавањe у Републици Српској до износа од 4.000.000,00 КМ. Средства, у оквиру овог пројекта, биће коришћена у Бијељини, Требињу, Братунацу, Сребреници и Љубињу.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Акционог плана у 2019. години за имплементацију Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године.
У складу са Акционим планом, у овој години, између осталог, донесен је Закон о трговини, с циљем унапређења пословног окружења за покретање пословања и обављање трговинских дјелатности. Закон нормира нове облике трговине, те детаљније уређује постојеће. Влада Републике Српске утврдила је и Нацрт закона о посредовању у промету непокретности, који ће уредити област посредовања у промету непокретности, чиме ће се створити услови за развој ове дјелатности. У складу са Акционим планом, Министарство трговине и туризма континуирано иницира и даје подршку на успостављању пословног удруживања с циљем јачања трговинског сектора и домаће производње. Министарство континуирано настоји да домаћим привредним и трговинским друштвима обезбједи присуство на другим тржиштима подстичући стварање домаћег препознатљивог бренда, с циљем лакшег извоза на друга тржишта.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина.
Одобрава се суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина, и то општина: Осмаци, Лопаре, Ново Горажде, Шамац, Пелагићево, Калиновик, Језеро и Берковићи.
Пројекти ће бити суфинансирани са буџетске позиције - трансфери неразвијеним општинама, у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе на сљедећи начин: Општина Осмаци, Пројекат „Асфалтирање пута Сајтовићи – Вацетинска ријека“ у укупном износу од 30.000,00 KM;                                                                                                                                                 
Општина Лопаре, Пројекат „Програм подршке маргинализованим групама - Фонд за женско предузетништво “, у укупном износу од 19.000,00 KM; Општина Ново Горажде, Пројекат „Асфалтирање путног правца у Оглећеви општина Ново Горажде", у укупном износу  од 10.700,00 КМ; Општина Шамац, Пројекат „Санација и опремање зграде Старе бибилиотеке у Шамцу", у укупном износу  од 20.000,00 КМ; Општина Пелагићево, Пројекат „Реконструкција - асфалтирање дијела пута Дубраве- Блажевац",  у укупном износу  од 4.500,00 КМ; Општина Калиновик, Пројекат „Друга фаза пројекта Via dinarica",  у укупном износу  од 25.000,00 КМ; Општина Језеро, Пројекат „Извођење радова у изградњи фискултурне сале у општини Језеро“, у укупном износу од 15.000,00 KM; Општина Берковићи, Пројекат „Рјешавање путне комуникације према селу Доња Трусина“, у укупном износу од 10.000,00 КМ.    

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса у сврху инфраструктурних радова - регулације корита ријеке Милошевице од Стевића моста до ушћа у Гомјеницу, одводње површинских вода из насеља Нова Орловача, Врбице и Целпак и реконструкције саобраћајних порвршина и канализационе мреже у зони утицаја у Приједору. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана-буџета ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ за 2019. годину, Одлуку о давању сагласности на Приједлог програма рада ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ за 2020. годину, као и Одлуку о давању сагласности на Приједлог финансијског плана-буџета ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ за 2020. годину.

Влада Републике Српске данас је донијела и Одлуку о давању сагласности на измијењени програм рада и Финансијски план Јавне установе "Воде Српске" за 2019. годину, те Одлуку о давању сагласности на финансијски план ЈУ Студентски дом „Фоча“ за 2020. годину.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.