Sign In

Одржана 56. сједница Владе: Усвојене измјене Породичног закона

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 56. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона, по хитном поступку.

Министарство правде, као обрађивач Породичног закона, запримило је више иницијатива од  удружења грађана која као примаран циљ свог дјеловања имају заштиту породице и дјеце. 
Иницијативама је иницирана измјена члана 335. Породичног закона, која се односи на „ограничавање располагања имовином када су у питању новчана средства дјетета, са образложењем да ова новина у породичном законодавству доводи до низа потешкоћа у примјени код органа старатељства, у банкарском сектору (располагање штедњом), као и код самих родитеља. 
Наиме, подсјећамо да заштита имовинских права и интереса дјетета није новина у правном систему Републике Српске. Још давне 1979. године у Породичном закону тадашње СРБиХ било је предвиђено рјешење да родитељи могу располагати имовином дјетета (покретним стварима веће вриједности и непокретности), само када је то за потребе дјетета. Исто рјешење је преузето и у Породичном закону из 2002. године. 
Министарство правде, као обрађивач Породичног закона, односно чланови Радне групе који су учествовали у изради Породичног закона су предметну иницијативу размотрили и препознали као оправдану али не из разлога што „ограничавање располагања имовином када су у питању новчана средства дјетета“ није у складу са Уставом Републике Српске, него из разлога потешкоћа у самој примјени.
Дакле, члан 335. закона, измјењен је на начин се у ставу 3. и 4., прописује да непокретности, права веће вриједности и вредније ствари из имовине малољетника могу отуђити или оптеретити само ради издржавања, лијечења, васпитања или образовања малољетног дјетета и само ако су исцрпљене све могућности лица која су по закону дужна да издржавају дијете, а да имовином малољетног дјетета родитељи могу располагати само уз претходну сагласност органа старатељства.
Извршене су и друге корекције у сврху унапређења породичноправних односа или су у функцији корекција и усаглашавања постојећих рјешења.

Влада је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, по хитном поступку.

С обзиром на то да је важећи Породични закон, ступио на снагу 1. септембра 2023. године, било је неопходно приступити усклађивању Закона о парничном поступку са Породичним законом, као и извршити евентуално друге хитне корекције ради унапређења парничног поступка.
Наиме, ступањем на снагу Породичног закона, било је неопходно приступити измјенама и допунама Закона о парничном поступку, у дијелу који се односи на прописивање посебног поступка, тј. поступка у брачним и породичним односима, у споровима о вршењу родитељског права и одржавању личних односа са дјететом, у споровима ради утврђивања, односно оспоравања очинства и материнства те у споровима о издржавању малољетне дјеце или дјеце над којом је продужено родитељско право.
Поред наведених, извршене су и друге хитне корекције које су инспирисане намјером унапређења парничног поступка.

Такође, Влада Републике Српске утврдила је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку, по хитном поступку.
Предложеним измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку приступило се с циљем његовог усклађивања са Породичним законом, и то у дијелу који се односи на прописивање поступка одузимања дјетета, привременог издвајања дјетета из породице, уређења одржавања личних односа дјетета са сродницима и другим лицима, те заштите имовинских права дјетета. 
Извршене су и друге хитне корекције које су инспирисане намјером унапређења ванпарничног поступка. 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о самосталним предузетницима који ће даље бити упућен у скупштинску процедуру. 
Циљ доношења овог закона је развој и унапређивање пословања самосталних предузетника, заштита старих и умјетничких заната и домаће радиности те њихова боља видљивост у привреди Републике Српске. Законом се уређују: пословна обиљежја предузетника, поступак регистрације предузетника, организовање предузетника и надзор.
Наиме, У Републици Српској на снази је Закон о занатско-предузетничкој дјелатности.  Примјеном истог уочени су недостаци важећих законских рјешења, те је Министарство привреде и предузетништва предузело низ активности на изради текста Нацрта закона о самосталним предузетницима, којом приликом је промијењен назив закона из разлога сврсисходности. 
Предложени нацрт закона био је објављен на интернет страници Министарства ради прибављања евентуалних примједби и коментара и достављен на мишљење свим релевантним и заинтересованим органима, организацијама и субјектима.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјени и допуни Уредбе о начину и поступку додјеле средстава директне подршке Фонда солидарности Републике Српске за превазилажење посљедица изазваних заразним болестима животиња
Предложеним измјенама прописује се да су корисници који могу добити право на подршку само корисници који се придржавају свих прописаних ветеринарских мјера и који имају обиљежене животиње. Такође, право на подршку не могу остварити корисници који не поштују прописане ветеринарске мјере, а посебно мјере које се односе на кретање животиња из зараженог и угроженог подручја.

Влада Српске прихватила је Информацију о планираној имунизацији у 2024. години у Републици Српској и сагласна је да се финансијска средства у укупном износу од 4.380.000 КМ, обезбијеђена у Буџету за 2024. годину за текући грант Институту за јавно здравство за финансирање обавезне имунизације, дозначе Институту у складу са процедуром додјеле гранта. Ријеч је о редовним годишњим средствима намијењеним за  трошкове набавки имунолошких препарата, са циљем спровођења редовне обавезне имунизације становништва предвиђене законом. Ова средства се, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, обезбјеђују у буџету Републике.
Влада се упознала и са информацијама о извршеној обавезној имунизацији у Републици Српској у протеклом периоду. Анализом достављених података од стране здравствених установа које спроводе процес вакцинације, код већине вакцина уочено је да је обухват вакцинације у првој години живота (примовакцинација) био око 90 одсто и више, а у ревакцинацији између 65 одсто и 76  одсто, што није довољно за остваривање колективног имунитета. 
Уочен је значајан пад обухвата у ревакцинацији комбинованом DTaP-IPV-Hib вакцином против дифтерије, тетануса, пертусиса, дјечије парализе и Haemophilus influenzae tip b што доприноси повећању боја дјеце која нису комплетно вакцинисана и самим тим су осјетљивија за оболијевање. Када је у питању МРП вакцина против морбила, рубеле и паротитиса, обухват вакцинацијом првом и другом дозом вакцине је далеко од потребних 95 одсто и више за остварење колективног имунитета у популацији. Посматрајући по годинама, биљежи се константан пад у обухвату вакцинацијом и ревакцинацијом против морбила МРП вакцином. 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске подсјећа да се дјечије заразне болести могу ефикасно спријечити вакцинацијом, те да је изузетно важно да се дјеца редовно вакцинишу у складу са календаром обавезне вакцинације, као и да дјеца која можда нису комплетно вакцинисана, што прије надокнаде пропуштене дозе вакцина. Вакцинацијом се ствара и колективни имунитет и чува како сам појединац, тако и други у његовој околини.

Влада је прихватила Информацију донацији роба из интервентних набавки Црвеном крсту Републике Српске и задужила Министарство трговине и туризма Републике Српске да, у сврху пружања помоћи угроженим категоријама становништва из залиха роба набављених у поступку интервентне набавке, изврши подјелу 500.000 килограма брашна и пакета основних животних намирница путем Црвеног крста Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2024. години, са расподјелом средства.
Овом допуном се у приоритетне пројекте уврштава шест нових пројеката, чиме ће ова листа садржати 11 пројеката чија је укупна вриједност 53,3 милиона КМ.
На основу ове Одлуке у приоритетну листу пројеката уврштена је “Санација објекта ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Дервента“, у укупном износу од 5.272.000 КМ, а биће обезбијеђена и средстава за пројекат изградње основне школе у Источном Новом Сарајеву, у износу од милион КМ.
Из јавних инвестиција ће са три милиона КМ бити суфинансиран и пројекат „Изградња спортске дворане“ у Добоју.
Такође, из јавних инвестиција су планирана и средстава за изградњу објекта за потребе Полицијске управе Источно Сарајево у износу од четири милиона КМ, планирана су и средства за наставак радова на уређењу и санацији водопривредних објеката на територији слива Саве, у укупном износу од 9,3 милиона КМ, док је два милиона КМ планирано за прву фазу доградње и проширења система противградне заштите Републике Српске.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у износу од 13.190.234,25 КМ, за период 01.01 – 31.12.2023. године, како би се реализовала подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија, путем додјеле подстицаја, а у складу са финансијским плановима потрошње за наведени период. 

Такође, Владе је донијела и Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у износу од 1.410.000,00 КМ за период 01.01 – 31.12.2023. године, за реализацију субвенција путем подстицаја за повећање плате радника, а у складу са финансијским плановима потрошње за наведени период.  

Влада Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у износу од 380.000,00 КМ за период 01.01 – 31.12.2023. године, за реализацију провођења Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних зона, путем додјеле подстицаја за дигиталну трансформацију, технолошку иновацију и очување старих заната, а у складу са финансијским плановима потрошње за наведени период.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у износу од 72.000,00 КМ за период 01.01 – 31.12.2023. године, како би се реализовала подршка учешћу и организацији сајмова и манифестација у сврху развоја привреде и предузетништва, путем додјеле подстицаја, а у складу са финансијским плановима потрошње за наведени период.  

Влада је на данашњој сједници дала сагласност на План утрошка средстава за суфинансирање пројеката студентских организација у износу од 200.000 КМ. 
На основу Правилника о поступку утврђивања критеријума за суфинансирањe програма и пројеката студентских организација проведен је конкурс и након вредновања Комисија за избор програма и пројеката је сачинила коначан приједлог да се расположива средства додијеле за 29 програма односно пројеката.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.