Sign In

Одржана 65. сједница Владе Српске: Утврђен Приједлог закона о припајању дијела града Зворник општини Лопаре

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је, на 65. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о припајању дијела града Зворник општини Лопаре.

Овим Приједлогом дио насељеног мјеста Кисељак на подручју града Зворник укупне површине 192,69 хектара припојиће се насељеном мјесту Подгора на подручју општине Лопаре. Доношењем наведеног закона створиће се бољи услови изградње, развоја и одржавања основне инфраструктуре, пружања и коришћења комуналних и других услуга за становништво подручја које се припаја општини Лопаре, а посебно управљање јавним путевима и комуналним отпадом од стране Општине Лопаре.
О овој  територијалној промјени постоји сагласнот Града Зворник и Општине Лопаре.
Нацрт Закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре Народна скупштина Републике Српске разматрала је и усвојила на прошлој, односно на 8. редовној сједници Народне скупштине, одржаној 12, 13. и 14. марта 2024. године. Приједлог закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре нема разлика у односу на Нацрт закона и истовјетан је усвојеном Нацрту закона, будући да током расправе о Нацрту закона није било примједби на законска рјешења. О Приједлогу закона прибављена су сва позитивна мишљења. 

Влада је донијела Рјешење о именовању Радне групе за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о комуналној полицији.
Влада је на 46. сједници одржаној 23.11.2023. године, након разматрања Информације о спроведеним активностима Радне групе за анализу законског оквира из области комуналне полиције донијела Закључак којим је, између осталог, констатовала да је у 2024. години, потребно приступити измјенама и допунама Закона о комуналној полицији и с тим у вези, да је потребно, да се исти уврсти у планска документа Владе и Народне скупштине Републике Српске за 2024. годину. 
Такође, Закључком је предвиђено да Влада Републике Српске на приједлог Министарства управе и локалне самоуправе именује Радну групу од представника релевантних републичких органа управе и јединица локалне самоуправе, која ће имати задатак да на основу препорука и закључака Радне групе за анализу законског оквира из области комуналне полиције, изради Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о комуналној полицији.
Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2024. годину предвиђено je доношење Закона о измјенама и допунама Закона о комуналној полицији.
Поступајући по Закључку Владе, Министарство управе и локалне самоуправе је од републичких органа управе и органа јединице локалне самоуправе прибавило приједлоге за именовање њихових представника у Радну групу. Предложено је да Радна група има 17 чланова.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске прихватила је Информацију о обављеним преговорима са Развојном банком Савјета Европе, као и приједлог Оквирног споразума о зајму између ове банке и БиХ, а по Пројекту реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске. 
У оквиру приједлога Оквирног споразума, Банка је одобрила 7.699.464 евра за Републику Српску за финансирање овог Пројекта. 
Имајући у виду тренутно одобрени износ средстава, реализација Пројекта реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске одвијаће се кроз фазе, те ће се из одобреног зајма првенствено завршити изградња и опремање Клинике за психијатрију ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске. 
Влада је сагласна да се сходно преосталим расположивим средствима и према плану Министарства здравља и социјалне заштите, изврши реконструисање и опремање осталих установа обухваћених Пројектом.    

Влада Српске донијела је Одлуку о прихватању задужења Републике Српске код Развојне банке Савјета Европе по Пројекту реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске у износу од 7.699.464 евра, што је 68,88 одсто од укупног задужења одобреног за БиХ.  
Подсјећамо, у оквиру реализације Пројекта реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске, у претходном периоду завршена је пројектно-техничка документација за реконструкцију, изградњу и опремање објеката четири установе за збрињавање особа са проблемима у менталном здрављу у Републици Српској. Пројектом су обухваћене Клиника за психијатрију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац, ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича и ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу пројекта „Жене покретачи развоја у пољопривреди и руралним срединама“.
У Информацији се наводи да је у настојању да се сузбије родна економска неједнакост и унаприједи економско оснаживање жена у руралним подручјима, овај пројекат покренула Организација Уједињених нација за родну равноправност (UN WOMEN), у сарадњи са Организацијом за храну и пољопривреду (ФАО) и уз подршку стратешког партнерства Шведске.
Пројекат „Жене покретачи развоја у пољопривреди и руралним срединама“ има за циљ да отклони структуралне баријере кроз увођење технологија, које би уштедјеле вријеме и рад и иновативне изворе финансирања, те кроз оспособљавање жена да се боље носе са изазовима, да побољшају своје стандарде живљења и социо-економски положај и животе својих породица у руралним срединама. Главни циљ је оспособити кориснице кроз успостављање платформи за умрежавање и пружање свеобухватне обуке у пословању и управљању фармама, дигитализацији и другим вјештинама како у Републици Српској тако и у Федерацији БиХ. Укупна вриједност пројекта за период мај 2023 – септембар 2025. године је 671.000 долара. 
Пројекат планира и провођење активности додјеле бесповратних средстава (око 90.000 долара за текућу 2024. годину и исти износ и за наредну 2025. годину), које ће се исплаћивати кроз постојећи механизам подстицаја у пољопривреди који проводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Средства ће се исплаћивати у виду грантова за жене предузетнице у руралним срединама, а према условима које ће прописати Министарство.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2023. годину.
Министарство је у 2023. години, успјешно реализовало послове и задатке из своје надлежности. Стање безбједности у областима криминалитета, саобраћаја и јавног реда и мира је задовољавајуће.
Анализирајући задњих пет година, у области криминалитета задржан је тренд пада стопе криминалитета (2019=650, 2023=602) и тренд повећања укупне расвијетљености кривичних дјела (2019=84%, 2023=90,3%), као и расвијетљености кривичних дјела која су починила непозната лица (2019=67%, 2023=74,1%). Стопа кривичних дјела је у 2023. години (602) испод петогодишњег просјека (611).
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.