Sign In

Одржана 69. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 69. сједници, у Бањалуци​Приједлог закона о библиотечко-информационој дјелатности.

Овим законом уређује се библиотечко-информациона дјелатност, библиотечко-информациона грађа и извори, циљеви развоја библиотечко-информационе дјелатности, оснивање и врсте библиотека, библиотечко-информациони систем, права и обавезе корисника, основе система узајамне каталогизације, матичне функције у библиотечко- информационој дјелатности, правни положај Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, начин финансирања библиотека, као и друга питања од значаја за библиотечко-информациону дјелатност.

Непосредан повод за доношење новог Закона јесте тежња да се постојећа нормативна рјешења у области библиотечко-информационе дјелатности усагласе са међународним и европским стандардима у овој области, посебно са новим информационим окружењем које је знатно измијењено у односу на период када је донесен претходни закон. Доношење новог Закона о библиотечко-информационој дјелатности наметнула је потреба да се на бази дугогодишњег искуства у примјени Закона о библиотечкој дјелатности отклоне слабости које су у пракси отежавале његову примјену.

Такође, један од веома важних разлога за доношење новог Закона јесте и потреба за подстицањем примјене нових технологија у библиотечкој дјелатности, нарочито информационих технологија и дигитализације, а што важећим Законом није регулисано.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о мирном рјешавању радних спорова.

Овим законом уређују се начин и поступак мирног рјешавања индивидуалних и колективних радних спорова, избор, права и обавезе арбитара и миритеља, као и начин оснивања тијела за мирно рјешавање радних споровa, те друга питања од значаја за мирно рјешавање радних спорова.

Доношење новог Закона о раду, који је општи пропис у овој области, је основни разлог за доношење овог закона. Разлог за доношење новог закона је и уочени недостатак у примјени важећег Закона. У важећем Закону нису јасно дефинисане врсте колективних радних спорова, те није јасно дефинисана улога арбитара, миритеља и мировних тијела, као ни начин њиховог одлучивања.

Влада Републике Српске, на данашњој сједници, усвојила је Информацију о Пројекту „Водоводне и  канализационе инфраструктуре у Републици Српској", као и Информацију о организацији ИЦФ Свјетског првенства у кајаку и кануу на дивљим водама „Врбас 2016".Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.