Sign In

Влада усвојила Информацију о реализацији Посебног програма субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у Републици Српској у 2023. години

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 62. сједници, у Бањалуци, Информацију о реализацији Посебног програма субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у Републици Српској у 2023. години.

Посебан програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове се реализује од 2008. године, а укупан број додијељених субвенција од почетка реализације овог програма, укључујући и посљедњи расписани конкурс, износи 5487.
Од почетка реализације овог програма, закључно са 2023. годином за ове намјене издвојено је око 19.500.000,00 КМ.
Програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове обухвата субвенционисање стамбених кредита добијених под повољнијим условима и младим људима помаже да ријеше стамбено питање, као приоритетно питање у наставку њихових живота, оснивање и развој здраве породице, као и повећање наталитета и останак младих у Републици Српској.
Напомињемо да су у оквиру овог програма одобрене субвенције свим корисницима који су испуњавали основне услове а то су: да имају пребивалиште у Републици Српској, да имају до 35 година старости у моменту подизања кредита и да је кредит подигнут из кредитних средстава ИРБ-а преко једне од комерцијалних банака у Републици Српској.

Такође, Влада је дала сагласност Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период од 1. јануара до 31. март 2024. године, у укупном износу од 410.000,00 КМ. Наведена средства биће утрошена за исплату субвенција каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове за јануар и фебруар 2024. године.

На данашњој сједници усвојена је Информација о учешћу Министарства просвјете и културе Републике Српске у изради Акционих планова за унапређење квалитета образовања у БиХ и задужила је Министарство просвјете и културе и Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање да именују представнике у техничке радне групе пројекта „Израда Акционих планова за унапређење квалитета образовања у БиХ“ на начин да се именују по два представника за сваки ниво образовања: предшколско, основно, средње, средње стручно образовање (укључујући и образовање одраслих), као и високо образовање.
Влада Републике Српске подржава све активности које имају за циљ унапређење система образовања у Републици Српској и промовисање образовног система Републике Српске, а које су у складу са Стратегијом развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период од 2022. до 2030. године.
Задужује се Министарство просвјете и културе, Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање и Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да прате реализацију пројектних активности, те да координишу рад именованих службеника, те да најмање једном годишње извјештавају Владу о напретку пројекта.
Изјава о опредјељењу за трансформацију образовања у БиХ у складу са Циљем одрживог равоја број 4 - „Квалитетно образовање“ усвојена је од стране свих надлежних министарстава образовања у Босни и Херцеговини.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о учешћу у активностима везаним за реализацију пројектних задатака из пакета ИПА 2019. године и задужила је Министарство просвјете и културе да учествује у реализацији активности из пројеката „Побољшање предшколског васпитања и образовања у БиХ“ и „Побољшан квалитет средњег стручног образовања и обуке у БиХ“ уз поштовање уставно-правне позиције Републике Српске и уважавање принципа и опредијељења садржаним у стратешким документима Републике Српске. Министарство просвјете и културе задужено је да именује чланове у управне одборе наведених пројеката као и да све активности обавља уз пуно поштовање Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње.
Министарство просвјете и културе и Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу треба да прате реализацију пројектних активности, те да координишу рад именованих службеника, те да најмање једном годишње извјештавају Владу о реализацији пројекта.

Влада је усвојила и Извјештај о раду Фонда солидарности Републике Српске за период 17.10.2023-31.12.2023. године.
У поменутом периоду Управни одбор Фонда солидарности одлукама је одобрио средства у укупном износу од 7.501.059,98 КM.
За превазилажење посљедица изазваних заразном болести животиња и санирање поремећаја на тржишту и обнову свињског фонда одобрено је 6.000.000,00 КМ, док је 1.500.000,00 КМ одобрено за подршку Јавној установи „Воде Српске“ за мјере превенције и спречавања настанка штетних посљедица санацијом водопривредних објеката одбране од поплава. За превазилажење економских посљедица изазваних заразном болести људи одобрено је 1.059,98 КМ.
Када се уобзире и исплате из 2020. године, 2021. године и 2022. године, укупно исплаћена средства за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса, интервентне набавке и сузбијање и искорјењивања афричке куге свиња закључно са 31.12.2023. године износе 384.511.522,50 КМ (Фонд солидарности Републике Српске 7.500.815,07 КМ, Компензациони фонд Републике Српске 258.466.100,55 КМ и Фонд солидарности за обнову Републике Српске 118.544.606,88 КМ).

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о распореду средстава од 4.327.770,00 КМ за Јавно предузеће „Противграднa превентива Републике Српске“ а.д., Градишка.
Средства ће бити распоређена за суфинансирање модернизације противградне заштите, а у циљу измирења обавеза у 2024. години по кредитима, из којих су обезбијеђена средства за реализацију пројекта - 3.026.695,00 КМ.
Остатак средстава од  1.301.075,00 КМ распоређује се за набавку и плаћање противградних ракета, метеоролошког реагенса – сребро јодида и осталих материјално техничких средстава.
Средстава ће бити обезбијеђена из субвенција за подстицај развоја пољопривреде и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања Републике Српске.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.