Sign In

Одржана 48. сједница Владе: Усвојена Стратегија социјалне заштите Републике Српске за период 2023–2029. године

Објављено:


Влада Републике Српске усвојила је данас, на 48. сједници у Бањалуци, Стратегију социјалне заштите Републике Српске за период 2023–2029. године, која представља кључни стратешко-плански документ којим се усмјерава развој система социјалне заштите у његова три најважнија аспекта: социјалној, дјечијој и породично-правној заштити. Опредјељење Владе Републике Српске било је да се приступи изради стратешког документа који ће представљати основу за проактивно и одговорно управљање цјелокупним системом социјалне заштите у наредном седмогодишњем периоду. 

Ово је прва Стратегија социјалне заштите Републике Српске, а представља напор институција и установа система социјалне заштите да, реализацијом активности произашлих из стратешких циљева, координисано и системски раде на развоју и унапређењу квалитета услуга у области социјалне, дјечије и породично-правне заштите, те тиме допринесу и развоју Републике Српске. Један од основних задатака Стратегије, односно ресорног министарства и установа социјалне заштите, као главних носилаца активности, јесте подизање квалитета пружања услуга.
Овим документом дефинисана су три стратешка циља, односно оно што се жели постићи у периоду важења стратешког документа: омогућити развој нових и унапређење квалитета постојећих услуга уз боље циљање потреба корисника у систему социјалне заштите; стално унапређивати систем дјечије и породично-правне заштите са фокусом на развој превентивних мјера подршке; те повећати степен изграђености капацитета у социјалној, дјечијој и породично-правној заштити и јачати механизме међусекторске подршке и сарадње. 
Процес израде Стратегије одвијао се у фазама: 1) израда стратешке платформе, 2) одређивање приоритета и мјера, 3) идентификација кључних стратешких пројеката, 4) утврђивање унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа, 5) израда оквирног финансијског плана за спровођење стратешког документа, 6) израда оквира за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког документа и 7) спровођење процеса консултација о стратешком документу. 
Као резултат прве фазе у изради овог стратешког документа припремљена је стратешка платформа, која обухвата ситуациону анализу са SWOT анализом и стратешким фокусима, те визију и стратешке циљеве развоја са одговарајућим индикаторима. Након израде стратешке платформе дефинисани су приоритети, те разрађене мјере и кључни стратешки пројекти за наредни период. 
Цјелокупан процес израде Стратегије пратио је широк консултативни поступак који је подразумијевао информисање и укључивање заинтересованих страна кроз организовање округлих столова, фокус група и електронску комуникацију са представницима корисничких удружења, установа социјалне заштите, стручним радницима, удружењима стручних радника, као и увид јавности у садржај стратешке платформе и нацрта стратешког документа путем интернет портала Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи авио компаније „FINNAIR“  за успостављање комуникације и сарадње.
Влада Српске задужује Министарство саобраћаја и веза да упути писмо генералном директору авио компаније „FINNAIR“ за успостављање комуникације и сарадње, да активно учествује у разговорима са овом финском фирмом, као и да редовно информише Владу Републике Српске.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности Министарству рада и борачко-инвалидске заштите на План стамбеног збрињавања лица са утврђеним статусом члана породице погинулог борца или статусом ратног војног инвалида од прве до четврте категорије инвалидности за 2023. годину.
Планом је предвиђено да се у складу са расположивим буџетским средствима у износу од 500.000,00 КМ, изврши стамбено збрињавање лица са Коначних листа, додјелом неповратних новчаних средстава у седамнаест општина/градова и то за 84 корисника.
Стамбено збрињавање Министарство ће вршити континуирано, у складу са Коначним листама и расположивим средствима у Буџету Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Јавног комуналног предузећа „Комград“ д.о.о. Прњавор.
Анализом захтјева Јавног комуналног предузећа „Комград“ д.о.о. Прњавор за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење у износу од 33.500.000 КМ, са пратећом документацијом, а на основу члана 44. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), Министарство привреде и предузетништва сматра да би реализацијом поменуте инвестиције био извршен трансфер нових технологија и осигуран значајан број радних мјеста са платама које су веће од просјечне плате Републике Српске, што би значајно утицало на привредни развој ове јединице локалне самоуправе, па и шире.
Наиме, Jавно комунално предузеће „Комград“ д.о.о. Прњавор, чији је оснивач Скупштина Града Прњавора, има намјеру да се кредитно задужи, ради изградње мултифункционалног објекта у Пословној зони „Вијака“ Прњавор, а који би се након изградње издао у закуп  инвеститору „Mubea Carbo Tech  Bh“, на временски период не краћи од десет година, а средства за отплату овог кредита намјерава обезбиједити по основу закљученог Уговора о закупу мултифункционалног објекта Јавно комуналног предузећа „Комград“ д.о.о. Прњавор и привредног друштва „Mubea Carbo Tech Bh" (регистрованог у Републици Српској), као и прихода које ће предузеће остваривати обављањем комуналне дјелатности.
У писму намјере инвеститора, компаније „Мubea Carbo Tech“ Gmbh, која представља произвођача ауто-дијелова који запошљава преко 14.000 радника на 48 локација широм свијета, наводи се да се у пословној зони “Вијака” намјерава отворити 800 нових радних мјеста од чега 700 у производњи и 100 административних радника, чија просјечна плата на нивоу привредног субјекта би износила најмање за 15% већи износ од просјечне плате Републике Српске. Планирани износ инвестиције у Прњавору износи 40 милиона евра у наредних десет година.  

Уважавајући претходно, Министарство привреде и предузетништва цијени да је оправдано издавање гаранције Републике Српске у укупном износу 33.500.000 КМ за кредитно задужење Јавног комуналног предузећа „Комград“ д.о.о. Прњавор за финансирање изградње мултифункционалног објекта намијењеног потребама инвеститора „Мubea Carbo Tech“, уз напомену да је ради доношења коначне одлуке о давању сагласности за издавању гаранције Владе Републике Српске неопходно да подносилац захтјева, Јавно комунално предузеће „Комград“ д.о.о. Прњавор, достави одлуку управљачког органа о кредитном задужењу и о коначном избору најповољнијег понуђача, назив кредитора, гаранцију за добро извршење посла од стране инвеститора компаније “Mubea Carbo Tech”, те детаљан бизнис план са пројекцијама финансијских извјештаја, биланса стања, биланса успјеха и биланса новчаних токова за период за који се издаје гаранција у складу са Уредбом о поступку издавања гаранција Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 15/21 и 65/21). 
Министарство финансија је дало Мишљење о изложености Републике Српске по издатим гаранцијама број: 06.08/400-537-1/23 од 04.12.2023. године, да издавањем гаранције за кредитно задужење Јавног комуналног предузећа „Комград“ д.о.о Прњавор, неће бити прекорачено ограничење дефинисано Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске и Одлуком о износу гаранција које може издати Република Српска у 2023. години.

Влада је на данашњој сједници усвојила Информацију о реализацији пројекта ''Љетна школа спорта Републике Српске 2023''.
Министарство породице, омладине и спорта двадесету годину заредом организовало је „Љетну школу спорта Републике Српске“, односно спортски камп за најперспективније спортисте Републике Српске. База за реализацију Школе спорта остала је Требиње, али су активности реализоване и у другим градовима, у складу са потребама спортских савеза.
Један од водећих циљева Школе спорта је прије свега омасовљење спорта, али и укључивање клубова, савеза и државе у функцију бриге за конституисање спортског друштва као прикладног облика друштвеног организовања у спорту.
Током овогодишње „Љетне школе спорта Републике Српске 2023” у Требињу је било заступљено 18 спортских грана са преко 1000 спортиста. У школама спорта изван Требиња, било је заступљено 10 спортских грана са око 300 спортиста. 
Министарство породице, омладине и спорта jе за ове намјене издвојило 148.300,00 КМ.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.