Sign In

Одржана 8. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 8. сједници, у Бањалуци,  Одлуку о одобрењу пласмана средстава предвиђених буџетом Републике Српске за 2015. годину за реализацију пројекта "Фонд треће и четврто дијете", у износу од 900.000,00 КМ.

У складу са Законом о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске", бр.  4/02, 17/08 и 1/09) одобрава се мајкама са пребивалиштем у Републици Српској без обзира на мјесто порођаја, једнократна новчана накнада у 2015. години:

за свако четврторођено дијете –  450,00 КМ, почевши од 1. јануара 2015. године,
за свако трећерођено дијете     –  600,00 КМ, почевши од 1. јануара 2015. године.
 
Пласман средстава извршиће се путем Јавног фонда за дјечију заштиту који доставља Министарству породице, омладине и спорта захтјев за дознаку средстава са списком породиља, по поступку регулисаном Упутством о начину и поступку исплате новчане накнаде    мајци за новорођено  треће и четврто дијете по одлуци о одобрењу пласмана средстава („Службени гласник Републике Српске", број 40/12).
Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике у бившим државним предузећима, акционарскимдруштвима и земљорадничким задругама  за одређени период уназад, ако радник са том уплатом испуњава услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2015. године. 

Уплата доприноса ће се извршити из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Комисије за социјално збрињавање радника.

Задужује се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да за обвезнике уплате доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике, уколико нема обвезника, објави јавни позив за кориштење наведених средстава.

Влада Републике Српске је до сада обезбиједила 173 милиона КМ за повезивање радног стажа за око 60.000 радника.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о адвокатури Републике Српске.

Овим законом уређује се организација адвокатске службе, начин и облици рада адвоката, права, обавезе и одговорости адвоката, стручних сарадника за правне послове и  адвокатских приправника, надлежности  Адвокатске  коморе  Републике  Српске и друга питања од значаја за бављење адвокатуром.

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства у буџету Републике Српске, с тим да се очекују знатна смањења издатака из буџета Републике Српске са ставке намијењене за издатке за адвокате ангажоване по службеној дужности.

Влада Републике Српске је прихватила Информацију о потреби привремене одгоде наплате пореских обавеза женском кошаркашком клубу „Млади крајишник" из Бања Луке.

Влада је задужила министра финансија да донесе Рјешење којим се Женском кошаркашком ​клубу „Млади крајишник" ,из Бање Луке, одобрава привремена одгода наплате свих неизмирених доспјелих пореских обавеза без обезбјеђења пореског дуга, на период до    31.12.2015. године.

Влада Републике Српске је прихватила Информацију о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину спровођења Монтреалског протокола и постепеног искључивања из употребе супстанци које оштећују озонски омотач у Босни и Херцеговини.

Влада Републике Српске прихвата предложене измјене и допуне Одлуке о условима и начину спровођења Монтреалског протокола и постепеног искључивања из употребе  супстанци које оштећују озонски омотач у  Босни и Херцеговини, од 28. новембра 2006. године  којима се иста    усклађује са одлукама страна Монтреалског протокола и омогућава њено лакше спровођење од стране надлежних институција.

Влада је задужила озонску јединицу Републике Српске у саставу  Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију  да врши даље активности у циљу смањења, спречавања и избјегавања загађења која утичу на оштећење озонског омотача у складу са Уставом Републике Српске и важећим прописима из области заштите животне средине.   

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Пројекта ИПА 2008 – Јачање институција за заштиту животне средине/околиша Босне и Херцеговине и припрема за претприступне фондове".

Влада Републике Српске позива на хитно постизање договора о механизму координације у процесу европских интеграција у БиХ.

Влада Републике Српске обавезује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство здравља и социјалне заштите и институције Републике Српске надлежне за уређивање области животне средине да, након постизања договора, у складу са Уставом и законима дефинисаним надлежностима Републике Српске и у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, предузму мјере како би стечена знања и искуства пројекта могла бити примјењена у Републици Српској.

 

​ Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.