Sign In

Организација министарства

Дјелокруг рада Министарства утврђен је Законом о републичкој управи, а за обављање послова из дjелокруга рада Министарства образоване су сљедеће организационе јединице:

- посебна организациона јединица       - Кабинет министра,

- посебна организациона јединица       - Секретaријат Министарства,

- основне организационе јединице       – ресори:

       1. Ресор за ​индустрију,
       2. Ресор за привредни развој,
       3. Ресор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва,
       4. Ресор за економску сарадњу.

 

КАБИНЕТ МИНИСТРА

У Кабинету министра обављају се савјетодавни, протоколарни, административно - технички послови, послови односа са јавношћу и послови значајни за рад министра и Министарства.

У Кабинету министра послове обављају извршиоци ангажовани у мандату министра (шеф Кабинета и савјетници), државни службеници (стручни савјетни) и намјештеници (виши сарадник за односе са јавношћу, виши сарадник за преводилачке послове, секретар – координатор министра и возач).

                   Шеф кабинета:......................... Лучиано Калужа

                                    Тел:............................ 051/360-261

                                    Факс:......................... 051/338-847

                                    Mail адреса:.............. l.kaluza@mpp.vladars.net

 

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА

Секретаријат Министарства обавља послове који су од заједничког интереса за Министарство, обједињава рад ресора, остварује сарадњу са другим органима и организацијама, учествује у изради програма рада и извјештаја о раду Министарства, обавља организационе, управно - правне, нормативне, кадровске, финансијско - рачуноводствене послове, студијско - аналитичке послове - израда преднацрта, нацрта и приједлога буџета, завршног рачуна, евиденционе послове, књиговодствене, обрачун плата и других накнада, послове јавних набавки и друге послове од заједничког интереса за Министарство.

                   Секретар Министарства:

                    Јелена Шљокавица, дипл.правник

                    Телефон: + 387  51 360 251

                     Факс: + 387 51 338 847

                     e-mail: j.sljokavica@mpp.vladars.net

 ​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.