Sign In

Упутство у вези са пријавом корупције обавезно усвојити до 07.01.2018. године

Објављено:

Министарство правде у Влади Републике Српске обавјештава сва одговорна лица, у Републици Српској, која имају више од 15 радно ангажованих лица, да су на основу члана 21. став 2., Закона о заштити лица која пријављују корупцију („Службени гласник Републике Српске", број 62/17), у обавези да донесу и усвоје Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију.

Модел овог Упутства, се може преузети на инетернет страници Министарства правде у Влади Републике Српске, а њиме се урeђуjу нaчин подношења и примања интeрнe пријаве корупције, поступање са пријавом корупције, нaчин oствaривaњa прaвa и зaштитa прaвa приjaвиoцa кoрупциje у пoступку интeрнe зaштитe, те oбaвeзe oдгoвoрнoг лицa, a нaрoчитo oбeзбjeђeњe зaштитe идeнтитeтa приjaвиoцa.

Наведени модел  Упутства донесен је са циљем како би било омогућено његово правовремено преузимање и прилагођавање од стране свих институција, организација и пословних субјеката, а који су у обавези да га усвоје, и то до дана, 07. 01. 2018. године.

При доношењу Упутства, сваки субјект треба да изврши конкретизацију те неопходна прилагођавања предложеног модела.

Овом приликом желимо подсјетити да је законом прописана и новчана казна уколико одговорно лице не усвоји наведено Упутство и то у износу од 5.000 - 15.000 КМ.

Модел Упутства о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију, припремила је радна група у којој су учествовали представници Министарства правде, Министарства управе и локалне самоуправе и Привредне коморе у Републици Српској, уз подршку Амбасаде Велике Британије у БиХ.

 

У прилогу можете преузети модел овог УпутстваПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.