Sign In

Одржана 36. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 36. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити.

Законом о социјалној заштити прописана су сљедећа права: новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање. Наведеним правима се обезбјеђује помоћ лицима која се нађу у стању социјалне потребе усљед различитих околности (неспособност за рад и недовољна примања за издржавање, старост, инвалидитет, неадекватне породичне прилике и слично).

Међутим, и поред реализације наведених права, одређене категорије лица са инвалидитетом, а посебно лица са најтежим обликом инвалидитета, не могу да задовоље егзистенцијалне потребе. Наиме, ради се о лицима са инвалидитетом, која нису смјештена у установу социјалне заштите или другу установу на терет буџетских средстава или хранитељску породицу, те им је неопходно обезбиједити право на личну инвалиднину као новчану помоћ, која би заједно са другим правима из социјалне и дјечје заштите побољшала њихов положај.

Будући да је утврђивање права на личну инвалиднину материја која се уређује законом, приступило се измјенама и допунама Закона о социјалној заштити.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити.

Овим законом, између осталог,  уређује  сe рефундација накнаде плате послодавцима након извршене исплате накнаде плате за вријеме породиљског одсуства, и то у износу од 100% бруто плате и уводи се ново право „накнада родитељу-његоватељу или његоватељу“. Такође, овим законом се уводи још једна пронаталитетна мјера, а то је остваривање материнског додатка за све незапослене породиље.

Влада Републике Српске прихватила је Стратегију управљања дугом Републике Српске за период 2019 -2022. године.

Средњoрочна стратегија управљања дугом Републике Српске утврђује циљеве и план активности у области управљања дугом које Влада Републике Српске намјерава да проведе у току средњорочног периода да би се постигла жељена структура портфолија дуга, узевши у обзир Владине преференције трошкова и ризика.

На основу извршене анализе, Влада Републике Српске се опредијелила за стратегију диверзификације извора финансирања, инструмената и базе инвеститора као преферирану, коју ће спровести у наредном средњорочном периоду.

Влада Републике Српске се упознала са Извјештајем о пословању „Аеродроми Републике Српске“ за 2018. годину.

У 2018. години Аеродрому Бања Лука обављено је укупно 1.652 авио операција и превезено укупно 35.803 путника.  Увођење саобраћаја од стране RYANAIR oд 30. октобра 2018. године резултирало је повећањем броја превезених путника на годишњем нивоу за 71% у односу на 2017. годину. Аеродром је у 2018. години остварио укупан приход од КМ 3.338.744, док су укупни расходи износили КМ 3.332.356. Укупни приход у 2018. години је за  47% већи у односу на приход у 2017. години.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса ради изградње објекта у области спорта - источне трибине и помоћног терена у склопу комплекса стадиона "Радник" у Бијељини.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.