Sign In

Стручна расправа о преднацрту Закона о хемикалијама

Објављено:

​Министарство здравља и социјалне заштите одржало је јуче, 6. јуна стручну расправу поводом доношења новог Закона о хемикалијама чије доношење је планирано у 2017. години.

Закон о хемикалијама („Службени гласник Републике Српске“, број 25/09) је у Републици Српској у примјени од 2009. године. Доношењем овог закона, те низа подзаконских аката, Република Српска је обезбиједила максималан степен усклађености са релевантним прописима Европске уније у области хемикалија, у обиму који је примјењив на земљу која није чланица Европске уније. С обзиром на то да је овај закон донесен када су и у Европској унији кључни прописи из ове области били на почетку примјене, те су од ступања на снагу више пута мијењани и допуњавани, указала се потреба за доношењем новог Закона о хемикалијама.

Такође, имајући у виду седам година искуства у примјени закона у пракси, закључено је да је нека питања која су националног карактера (нису заснована на прописима ЕУ) потребно другачије регулисати како би се олакшала његова примјена, како за лица на која се односе обавезе из закона, тако и за органе надлежне за његово спровођење.

Додатни проблем у имплементацији закона представљало је и неусклађено законодавство у Федерацији БиХ, што је довело до проблема у функционисању заједничког тржишта. Овај проблем биће превазиђен доношењем истог закона у Федерацији БиХ чије је доношење у току.

У складу са наведеним, формирана је радна група која је припремила преднацрт новог Закона о хемикалијама. У сврху укључивања што више заинтересованих страна у раној фази израде закона, одлучено је да се одржи ова стручна расправа.

Стручној расправи су присуствовали представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства индустрије, енергетике и рударства, Министарства за економске односе и регионалну сардњу, Министарства трговине и туризма, Министарства унутрашњих послова, Републичке управа за инспекцијске послове, Привредне коморе Републике Српске, те представник Удружење грађана „Дон“ које се интензивно бави питањима заштите потрошача.

Представници министарстава која су надлежна за питања од утицаја на правилно управљање хемикалијама су поздравили нови Закон о хемикалијама у чијој изради је поштован приступ према којем се избјегава понављање поступака који су регулисани другим прописима, него се врши упућивање на те прописе. Такође, истакнут је значај усклађивања прописа са Федерацијом БиХ јер неусклађено законодавство ствара проблеме у свим областима. Препознат је и значај поједностављивања административних процедура и олакшавање пословања привредним субјектима. Представник привредне коморе је истакао задовљство привредника новим законским рјешењима, што је и закључено на стручној расправи која је са члановима Привредне коморе одржана 5. јуна. Из Удружење грађана „Дон“ су истакли значај примјене прописа о хемикалијама у заштити потрошача, те важност будућих активности на промоцији одредби овог закона у општој популацији, а у сврху бољег информисања потрошача.

Закључено је да је управљање хемикалијама сложено питање које захтјева мултисекторски приступ, укључивање свих заинтересованих страна, као што је случај са овом стручном расправом, те је овај начин рада потребно наставити и у наредном периоду, посебно приликом доношења подзаконских аката.

Преднацрт Закона о хемикалијама доступан је на интернет страници министарства.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.