Sign In

O Mинистарству

Објављено:

​​​​​​Главне активности Mинистарства:

Главне активности Министарства одређене су чланом 18. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18)​, a односе се на:

 • систем финансирања општих друштвених потреба (јавна потрошња);
 • систем пореза, доприноса, такса, и др. дажбина и игара на срећу;
 • систем финансирања и формирања развојних фондова;
 • праћење остваривања политике и мјера у области девизног система, и банкарског система;
 • систем финансијског пословања;
 • израда и извршење републичког буџета и годишњег обрачуна буџета, компензације, регресе, накнаде и инвестиције које се финансирају из средстава Републике;
 • послове републичког трезора;
 • управљање новчаним токовима, дневно праћење новчаних средстава;
 • јавни дуг и његово сервисирање;
 • надзор над намјенским коришћењем средстава Републике и послова друштвених прихода утврђене законом и др. послови који му се ставе у надлежност.

Основни закони​ на којима се базира рад Mинистарства:
Aктивности сваког Ресора су одређене посебним законом (законима ) и то:

 • Ресор за буџет и јавне финансије - Закон о извршењу буџета
 • Ресор за трезор - Закон о трезору
 • Ресор за финансијски систем - Закон о финансијском пословању, Закон о платном промету, Закон о банкама, Закон о спољном дугу, Закон о друштвима за осигурање, Закон о посредовању у осигурању и Закон о играма на срећу
 • Ресор за фискални систем - Закон о пореској управи, Закон о порезу на имовину, Закон о порезу на доходак, Закон о порезу на добит

Програмски приоритети Mинистарства:
У оквиру ресора се одвија рад на више пројеката те ћемо навести само неке: примјена усвојеног сета закона којим се реформише порески систем, успостава централизоване контроле јавних прихода и расхода - трезор, планирање буџета за наредну годину.

Програм рада Министарства финансија интегрални је дио Програма рада Владе Републике Српске за текућу годину.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.