Sign In

Обавјештење о ступању на снагу Правилника у области игара на срећу

Објављено:

Обавјештавају се заинтересоване Лабораторије које су оспособљене за сертификовање уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, да је у Републици Српској од 19.03.2019. године на снази Закон о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске", број 22/19) којим је прописано да су приређивачи игара на срећу дужни, у сврху надзора, посједовати одговарајући рачунарски систем који обезбјеђује похрањивање података о свим елементима приређивања игара на срећу који је одобрен од Министарства. Такође, аутомати за игре на срећу, системи за приређивање игара на срећу путем интернета, као и системи за приређивање кладионичких игара који се стављају у употребу у Републици, обавезани су да посједују цертификат о усклађености типа уређаја и програма за игру, прибављен од овлашћене и за сертификацију надлежне лабораторије, која је акредитована према норми ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17065 чији обим акредитације укључује поступке и услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу.

Такође, на основу наведеног Закона о играма на срећу донесен је, а дана 26.07.2019. године је и ступио на снагу, Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивањe игара на срећу („Службени гласник Републике Српске", број 61/19), којим се прописују услови и поступак за овлашћивање лабораторија за цертификацију уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, услови и начин вршења техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, као и услови које испуњавају правна лица за вршење техничког прегледа. Тим Правилником је прописано да сваки уређај и друга технологија за приређивање игара на срећу намијењена за употребу на територији Републике Српске мора прије пуштања у употребу имати цертификат о усклађености са техничким условима утврђеним прописима којима је уређена област игара на срећу у Републици Српској. Цертификат о усклађености за уређаје и друге технологије за игре на срећу може издати лабораторија овлашћена од Министарства финансија након што се утврди испуњеност свих потребних техничких услова.

Одредбом члана 5. Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и технологија за приређивањe игара на срећу прописано је да Лабораторија подноси захтјев за овлашћење Министарству уз који прилаже:

1) сертификат о акредитацији према норми EN ISO/IEC 17025, чији обим акредитације укључује поступке и услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу, издат од акредитационог тијела које је потписник међународног споразума о међусобном признавању акредитација (MRA) у оквиру Међународне организације за акредитовање лабораторија и контролних тијела (ILAC),

2) сертификат о акредитацији према норми EN ISO/IEC 17065, чији обим акредитације укључује поступке и услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу, издат од акредитационог тијела које је потписник међународног споразума о међусобном признавању акредитација (MRA) у оквиру Међународне организације за акредитовање сертификационих тијела (IAF),

3) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабораторији посједује одговарајућу потврду о оспособљености за вршење провјере улазака и етичког хаковања (енгл. ethical hacking),

4) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабораторији посједује одговарајућу потврду о оспособљености за вршење информатичког надзора (CISA, CISM и слично),

5) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабораторији има завршен други циклус студија или високу стручну спрему према којој је оспособљено за испитивање математичких и статистичких карактеристика, софтвера, електронике и информатичких карактеристика уређаја и технологије.

 За лабораторију која испуњава наведене услове министар финансија доноси рјешење о овлашћењу које важи пет година.

 

Контакт особа у Министарству:

Жарко Кукић

z.kukic@mf.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.