Sign In

Дјелатности

Објављено:

МАНДАТ МИНИСТАРСТВА
Министарствo за просторно уређење, грађевинарство и екологију врши управне и стручне послове,  који се односе на интегрално планирање и уређење простора, развој просторно-информационог система, изградњу објеката и унапређење грађевинарства, стамбене односе и комуналну дјелатност, те интегралну заштиту и унапређење животне средине, заштиту и очување природе и управљање отпадом. У сарадњи са другим институцијама и релевантним актерима, унапређује правни и институционални оквир уз учешће у процесима европских интеграција кроз пројекте и програме финансирања у области просторног планирања, грађевинартва и екологије. 

ВИЗИЈА
Министарствo за просторно уређење, грађевинарство и екологију је креирало правни оквир и услове за одржив плански развој  и унапређење грађевинарства уз рационално коришћење простора и енергије, те заштиту животне средине на социјалним, економским и еколошким принципима дефинисаним стратешким документима просторног уређења Републике Српске.

ИЗЈАВА О МИСИЈИ
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију унапређује правни и регулаторни оквир, ствара услове за ефикасно, ефективно и економично управљање простором, заштитом животне средине и јача амбијент пословања и конкуретност у области грађења.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.