Sign In

O министарству

Објављено:

Сједиште: Нови административни центар Владе Републике Српске

                  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Tел: 051/339 - 592, 051/339 - 520
Факс: 051/339 - 653
Е-mail: kabinetministra@mgr.vladars.net 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију врши управне и друге стручне послове који се односе на :

  • интегрално планирање и уређење простора;
  • израду и примјену просторног плана Републике;
  • ревизију, управни надзор и давање сагласности на: просторне планове градова, општина, и посебних подручја као и на урбанистичке планове;
  • ревизију просторно-планске документације, развојних програма и инвестиционо-техничке документације од посебног интереса за Републику;
  • Mинистарство се стара о:
  • Урбанистичком планирању и грађењу;
  • Уређењу грађевинског земљишта, производњи грађевинских материјала, развоју и услугама у области грађевинарства;
  • стамбеној изградњи и њеном финансирању.

У надлежности Министарства је и  стамбено задругарство. Министарство прописује и уређује стамбене односе и стицање својине над стамбеним зградама и становима у државној својини, одржавање и управљање зградама и становима, комуналне дјелатности. Министарство руководи интегралном заштитом квалитета животне средине и њеном унапређењу путем истраживања, планирања управљања и мјера заштите; заштите добара од општег интереса, природних ресурса, природног и културног насљеђа.  Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.