Sign In

У процедури

Објављено:

Правилник о управљању отпадом који садржи азбест – радна верзија
 
Приликом израде овог Правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те ће бити објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e- mail: S.Dakic@mgr.vladars.net

 
Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом– радна верзија
 
Приликом израде ове Уредбе испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Уредба од интереса за јавност, те ће бити објављена на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Репблике Српске ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e- mail: s.dakic@mgr.vladars.net
Правилник о измјенама Правилника о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом – радна верзија
 
Приликом израде овoг Правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те ће бити објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e mail: s.dakic@mgr.vladars.net
 

Одлукa о престанку важења Одлуке о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину и Одлуке о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2017. и 2018. годину  – радна верзија

Приликом израде овe Одлуке испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Одлука од интереса за јавност, те ће бити објављена на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e mail: s.dakic@mgr.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.