Почетна > Влада Републике Српске > Министарства > Министарство индустрије, енергетике и рударства
Министарство индустрије, енергетике и рударства
Вијести

Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Жељко Ковачевић разговарао је данас у Бања Луци са представницима четрдесет предузећа из области дрвопрераде о тренутној ситуацији везаној за поплављена подручја у Републици и санацији штета.

детаљније

  • Вијести

  • Најаве

Рaдна вeрзиjа Прaвилника o измjeни прaвилникa o утврђивaњу испуњaвaњa услoвa зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти нa eнeргeтским пoстрojeњимa, урeђajимa и пoсудaмa пoд притискoм

детаљније...

Саопштење за јавност

детаљније...

Правилник о електричној опреми намјењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

детаљније...

Правилник о поступку ревизије геолошке документације и садржају ревизионе клаузуле

детаљније...

Правилник о садржају програма, пројеката геолошких истраживања, елабората о резервама и елабората о изведеним истраживањима

детаљније...
Контакт

Министар: др Жељко Ковачевић

Тел: 051/339 581
Факс: 051/339 651
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
E-mail:

mier@mier.vladars.net