Sign In

Дјелатности

Објављено:

Министарство породице, омладине и спорта обавља управне и друге стручне послове који се односе на:

 • анализирање демографских кретања;
 • праћење и предлагање мјера пронаталитетне политике;
 • промовисање породичних вриједности и одговорног родитељства;
 • развијање и подржавање пројеката и програма удружења усмјерених на добробит дјеце и породице;
 • предлагање програма и учешће у едукацији стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота и демографског развоја Републике Српске;
 • спровођење активности на унапређењу мјера за подстицај рађања дјеце и планирања породице;
 • промовисање међугенерацијске сарадње;
 • промовисање и праћење примјене Конвенција које се односе на заштиту дјеце;
 • активности на заштити од насиља у породици;
 • међународну сарадњу у области подизања квалитета породичног живота, демографског развоја и права дјетета;
 • пружање стручне помоћи и друге помоћи у раду Савјета за дјецу Републике, стручну и другу помоћ у раду Савјета за демографску политику Републике;
 • утврђивање Националног акционог плана и омладинске политике Републике и старање о њеној примјени;
 • стварање претпоставки за рјешавање омладинске проблематике-запошљавање младих, побољшање њиховог социјалног статуса укључивање у друштво;
 • реализацију омладинских пројеката;
 • подстицање активног учешћа младих у друштву;
 • оснивање центара за младе;
 • сарадњу са омладинским организацијама;
 • међународну сарадњу у области омладинског организовања и дјеловања;
 • стварања услова за развој спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање;
 • утврђивање Стратегије развоја спорта у Републици и праћење реализације стратешких и програмских задатака;
 • остваривање међународне сарадње самостално или преко заједничких органа БиХ;
 • израду краткорочних и дугорочних планова (олимпијски циклус) развоја спорта Републике и програма развоја спорта и прикупљање средстава за њихову реализацију;
 • утврђивање критеријума за њихову расподјелу и праћење намјенског утрошка тих средстава;
 • стварање услова за унапређивање стручног рада;
 • утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим;
 • стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена;
 • регистрацију спортских организација и других организација у спорту;
 • прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне информатике у спорту;
 • координацију рада гранских спортских савеза Републике, града и општине те належних органа;
 • надзор над радом спортских организација и других организација у спорту;
 • израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.