Sign In

Влада Републике Српске утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској, по хитном поступку као и Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању

Објављено:

Разлози за доношење Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској,  првенствено су садржани у потреби продужавања рока до којег образоване лабораторије могу обављати послове припреме мјерила за верификацију. Поред наведеног, измјене и допуне овог закона искоришћене су за прецизирање одредаба, као и њихово потпуније уређивање. Овим приједлогом брисане су одредбе које уређују статус и задатке Савјета за метрологију Републике Српске, чиме се укида ово савјетодавно тијело Владе. С обзиром на то да је основни задатак Републичког завода за стандардизацију и метрологију да врши надзор над верификованим мјерилима, те имајући у виду досадашње рјешење које може довести у питање објективност приликом њиховог контролног прегледа, предложено је ново рјешење, у складу са којим контролу мјерила у употреби може обављати само Завод, а не и овлашћена тијела. На овај начин успоставља се непристрастан систем провјере исправности мјерила која су у употреби. У досадашњој примјени  Закона уочени су недостаци који се односе на једнак третман неправилности које учини овлашћено тијело, без обзира на тежину те неправилности. С тим у вези, предложено је рјешење којим је прописано у којим случајевима директор Завода суспендује рјешење о овлашћивању, а у којим га укида. Такође, прописан је максималан период трајања и правне посљедице суспензије, као и услови за подношење новог захтјева за овлашћивање. С циљем континуираног функционисања метролошког система, предлаже се продужавање рока до којег образоване лабораторије могу обављати послове припреме мјерила за верификацију, а који се предлаже до 31. децембра 2022. године. Ова измјена била је и основни разлог за стављање овог закона у процедуру по хитном поступку.

 

Разлози за доношење Нацрта закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању произлази из потребе за извршењем обавеза утврђених у више докумената, укључујући Програм економских реформи Републике Српске за период 2017–2019. година, Реформску агенду, потписану од органа власти на БиХ нивоу, као и Писмо намјере према Међународном монетарном фонду.

Овим законом уређују се услови за покретање и поступак споразумног вансудског финансијског реструктурирања привредних друштава и предузетника у Републици Српској.Споразумно финансијско реструктурирање је добровољни, вансудски модел реструктурирања корпоративних дугова кроз редефинисање дужничко-повјерилачких односа између привредног друштва или предузетника у финансијским тешкоћама и његових повјерилаца, првенствено банака, али и других  повјерилаца као што  су значајнији добављачи, базиран на најбољим међународним искуствима и осмишљен да омогући спровођење преговора уз подршку Привредне коморе Републике Српске, као институционалног посредника. Опција споразумног (вансудског, ванстечајног) финансијског реструктурирања привредног друштва долази као прва опција у низу мјера које је могуће, односно потребно спровести према привредном друштву у финансијским неприликама, ради његовог оздрављења или ради рјешавања питања проблематичних кредита. У том смислу, поступак се покреће када пријети пословни неуспјех у раној фази, односно када се појаве прве тешкоће у пословању, а када је могућ опоравак и финансијска консолидација дужника. Друге мјере које се могу предузети у истом циљу и које су доступне у правном систему Републике Српске су прописане стечајним прописима, и то: финансијско реструктурирање дужника у претходном стечајном поступку, реорганизација у стечају и продаја правног лица,односно имовине у поступку банкротства.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.