Sign In

Испити за сталног судског тумача

Објављено:

ПРОПИСИ:

Закон о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12);
Правилник о сталним судским тумачима („Службени гласник Републике Српске“ бр.115/05, 32/07 и 36/12);

 

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТАЛНОГ СУДСКОГ ТУМАЧА:

Испит за сталног судског тумача може полагати лице које испуњава слиједеће услове:

- да је држављанин Босне и Херцеговине;
- да има високу стручну спрему и ваљан доказ да познаје одговарајући страни језик;
- да је лице са доказаним професионалним способностима које ужива репутацију пажљивог, објективног и експедитивног стручњака у тој области;
- да има радно искуство на пословима превођења у трајању од најмање три године;

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Кандидат подноси захтјев ( Образац за пријаву ) Министарству правде Републике Српске (адреса: Трг Републике Српске бр.1, 78000 Бања Лука). Уз захтјев, кандат доставља слиједећу потребну документацију:

- овјерену фотокопију дипломе;
- увјерење о држављанству;
- потврду о стеченом искуству на пословима превођења у трајању од најмање три године;
- препоруке послодаваца;

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Провјера знања пријављених кандидата састоји се од усмене конверзације у облику интервјуа, те је потребно да кандидат познаје правну терминологију која се користи у језику са којег се преводи. Поред наведеног, члан комисије испред Министарства правде провјерава знање кандидата из области прописа којима се регулише мјесто и улога сталних судских тумача (Правилник о сталним судским тамачима).

 

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА:

По примљеној обавијести Министарства правде, о мјесту и времену полагања испита, кандидат је дужан да изврши уплату у износу од 300.00 КМ, на један од, наведних,  жиро-рачуна јавних прихода Републике Српске:

 • 562-099-00000556-87 - Рачун јавних приода опште уплате код "НЛБ" а.д. Бања Лука
 • 551-001-00008915-56 - Рачун јавних прихода опште уплате код "UniCredit bank" a.д.Бања Лука
 • 554-004-00000192-37 - Рачун јавних прихода опште уплате код "Pavlovic International Bank" a.д.Бања Лука
 • 555-000-08053684-17 - Рачун јавних прихода опште уплате код "Нове банке" a.д.Бања Лука
 • 567-241-82000004-96 - Рачун јавних прихода опште уплате код "Sberbank" a.д.Бања Лука
 • 571-010-00002020-18 - Рачун јавних прихода опште уплате код "Комецијалне банке" a.д.Бања Лука
 • 552-000-00026269-20 - Рачун јавних прихода опште уплате код "Addiko Bank" a.д.Бања Лука

У поље "Само за уплате јавних прихода" потребно је испунити следеће:

 • Број пореског обвезника: ЈМБГ физичког лица платиоца/ ЈИБ за правно лице,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722-511,
 • Буџетска организација: 1024001,
 • Општина Бања Лука: 002, и као доказ о уплати  приложити уплатницу, на дан полагања испита.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТ ЗА СТАЛНОГ СУДСКОГ ТУМАЧА

 • Дана, 04.06.2018. године, биће одржани интервјуи за судске тумаче за енглески и француски језик.
 • Дана, 06.06.2018. године, биће одржани интервјуи за судске тумаче за њемачки и италијански језик.

 

Листе судских тумача можете погледати у прилогу:Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.