Sign In

Предложени кандидати за избор на функције правобраниоца и замјеника правобраниоца РС

Објављено:

Одредбом члана 28. став 2. Закона о правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11), прописано је да се избор правобраниоца Републике Српске и замјеника правобраниоца Републике Српске врши у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске",број 41/03).

Сходно наведeном, министар правде је расписао конкурс за избор правобраниоца РС и замјеника правобраниоца РС у Сједишту замјеника Бања Лука, који је објављен дана, 26.04.2017. године, у дневном листу „Глас Српске", док је дана, 27.04.2017. године, објављен у Службеном гласнику РС број 41/17.

На основу члана 9. Закона о минстарским, владиним и другим именовањима РС („Службени гласник РС", број 41/03), министар правде је именовао комисију за избор правобраниоца РС и замјеника правобраниоца РС у сједишту замјеника Бања Лука, која је, у складу са одредбама члана 10. наведеног закона дана, 01.06.2017. године, прегледала све пријаве свих кандидата који су се пријавили на јавни конкурс за избор правобраниоца РС и замјеника правобраниоца РС у Сједишту замјеника Бања Лука и саставила листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање које је позвала на разговор-интервју.

Интервју је заказан и одржан дана, 09.06.2017. године, у просторијама Министарства правде РС, гдје је Комисија обавила разговор са позваним кандидатима, у складу са чланом 11., и уз поштовање принципа из члана 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС.

На основу одлука сваког члана, Комисија је сачинила ранг листу са најбољим кандидатима за избор на функције правобраниоца РС и замјеника правобраниоца РС у сједишту замјеника Бања Лука и дала препоруку министру правде РС да, у циљу провођења одредаба Закона о правобранилаштву РС, предложи Народној скупштини РС да донесе Одлуку о избору кандидата Говедарица Милимира за правобраниоца РС, на период од четири године, и Одлуку о избору Јеличић Борислава за замјеника правобраниоца РС у сједишту замјеника Бања Лука, на период од четири године.

Сматрамо да ће се кадровским рјешењима за које је надлежна Народна Скупштина РС, те доношењем новог Закона о правобранилаштву РС које припрема Министарство правде РС а којим ће се уредити нова организациона структура, унаприједити рад ове институције те обезбиједити њена квалитетнија, боља и потпунија улога.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.