Sign In

Републичке управне и друге организације

Објављено:

​​​Влада Републике Српске донијела  је na 97.сједници,одржаној 11.01.2013. године, Одлуку о оснивању Јавне установе “Воде Српске“. Овом  одлуком  утврђује се дјелатност, финансирање, органи управљања и руковођења и начин рада Јавне установе “Воде Српске“  Бијељина.
Разлози за доношење овe одлуке налазе се у чињеници да  је Економском политиком Републике Српске за 2013. годину предвиђено спајање Агенције за воде обласног ријечног слива Саве и Агенције за воде обласног ријечног слива Требишњице у нову Јавну установу „Воде Српске“, која би преузела надлежности ових двију агенција. Законом о измјенама и допунама Закона о републичкој управи који је ступио на снагу 01. јануара 2013. године, укидају се Агенција за воде обласног ријечног слива Саве и Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице.
Влада Републике Српске данас је усвојила Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о условима за почетак рада Агенције за шуме, Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о статусу и начину рада Агенције за узгој и селекцију, као и Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о статусу и начину рада Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди.
Законом о измјенама Закона о републичкој управи, који је ступио на снагу 01. јануара 2013. године, укинуте су наведене агенције, због чега је било неопходно да Влада Републике Српске стави ван снаге одлуке којима су биле утврђени статус, услови, начин рада и финансирање ових агенција.


Јавна установа "Воде Српске" Бијељина
Адреса: Милоша Обилића 51. 76000 Бијељина Република Српска - Босна и Херцеговина,  телефони: централа +387 55 201 784 , фаx: 211-517, 220-363
email: 
rdvt@rstel.net , bijeljina@voders.org
web: www.voders.org
Подручна канцеларија слива ријеке Врбас - Бања Лука - Адреса: Славка Родића бр.5 , 78000 Бања Лука Република Српска - Босна и Херцеговина
телефони: +387 51 215 485
email:
banjaluka@voders.org 
Подручна канцеларија слива ријеке Босне - Добој - Адреса: Војводе Мишића 22 73500 Добој Република Српска - Босна и Херцеговина
телефони: +387 53 200 570 ; фаx: +387 53 200 572
email:
doboj@voders.org
Подручна канцеларија слива ријеке Уне -Приједор - Адреса: Алеја Козарских одреда бб Приједор Република Српска - Босна и Херцеговина
телефони: +387 52 240 330 ; фаx: +387 52 240 331
email:
prijedor@voders.org

Републички хидро-метеоролошки завод
 - Адреса: Пут бањалучког одреда бб 78000 Бањалука
Телефони: +387 51 433 521 +387 51 433 522, е-маил:rhmz@teol.net


Врши стручне и друге послове који се односе на развој и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности, истраживање атмосфере, водених ресурса, квалитета ваздуха и вода, прикупљање, обраду и објављивање података од јавног интереса.

Јединица за координацију пољопривредних пројеката - Адреса: Трг Републике Српске 1 78000 Бањалука, телефон: 051 338 734, 051 338 736, 051 338 737 E-mail: office@rsapcu.org

Основана по Закону о Влади Републике Српске (“Сл. гласник РС“бр.3/97 и 3/98) са задатком да припрема, планира и реализује пројекте Међународног фонда за развој пољопривреде и других међународних финансијских институција из области пољопривреде и руралног развоја.

Агенција за аграрна плаћања - Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, телефон: 338 549, 051 338 732, факс: 338 422 E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net

Агенција обавља стручне и остале послове који се односе на успостављање јединственог система за сва аграрна плаћања, успостављање интегрисаног система контроле свих плаћања, успостављање сопственог рачуноводственог система, усклађивање процедура у вези са аграрним плаћањаима са процедурама и правилима ЕУ што подразумијева трошење домаћих средстава али и средстава од међународних финансијских институција, вођење евиденције о додијељеним подстицајним средствима, исплату захтјева корисницима по основу оствареног права  на подстицајна средства.

ЈП " Шуме РС" а.д. Соколац -Дирекција Јавног предузећа Романијска 1/3, Соколац
Тел.: 057-405-303
uprava@sumers.org;    Трг Републике Српске 8/11, Бања Лука Тел.: 051-247-200
upravabl@sumers.org    

ЈП " Противградна превентива Републике Српске " а.д. Градишка, Козарских бригада бб, телефон: 051 825 260, www.pgprs.info

O противградној превентиви РС прочитајте више овдје
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.