Sign In

O министарству

Објављено:

 

 

ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

 

Mинистарство саобраћаја и веза Републике Српске је републички орган управе чије су надлежности утврђене Законом о републичкој управи (Службени гласник Републике Српске, број 118/08). Врши управне и друге стручне послове из домена своје надлежности.

 

 

Визија Министарства саобраћаја и веза јесте, да се Република Српска изгради и одликује модерном и добро изграђеном инфрастуктуром у области комуникација, како унутар властите територије тако и повезаношћу са окружењем у сврху бржег, комфорнијег и економичнијег кретања људи, роба и квалитетнијег пружања услуга.

 

 

Унутар својих законом утврђених надлежности креира и успоставља законску основу, усмјерава инвестиције и предузима све друге активности за стварање што повољнијих услова институцијама, предузећима, оранизацијама, удружењима и појединцима у задовољавању њихових потреба у области саобраћаја и веза.

 

У складу са законским овлашћењима, мисији и визији кључни циљеви Министарства саобраћаја и веза били би:

  • Уредити и дограђивати нормативно-правну основу у домену закона, подзаконских аката у области саобраћаја и веза и исту усклађивати са еропским стандардима и рјешењима.
  • Са постојећим стручним и другим капацитетима одржати достигнути ниво развоја предузимањем мјера и активности у процесу одржавања, те у складу са визијом, мисијом, економским могућностима, Планом просторног уређења Републике Српске, партнерима и расположивим капацитетима, припремати пројекте и вршити инвестициона улагања у инфраструктуру у области саобраћаја и веза.
  • Упорно радити на проналажењу страних и домаћих партнера за приватна и јавно-приватна улагања у инфраструктуру у области саобраћаја и веза.
  • Кроз дјелатности Министарства успоставити висок степен сарадње, повјерења и одговорности са пословним партнерима, институцијама, предузећима, организацијама, удружењима и појединцима држећи се при том улоге доброг домаћина.

 


СЈЕДИШТЕ МИНИСТАРСТВА

Административни центар Владе Републике Српске (9. спрат)
Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука
Тел: +387 (0)51/339-603    
Факс: +387 (0)51/339-649
Е-mail: msv@msv.vladars.net

 

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.