Sign In

Број за хитне ситуације ентитетска надлежност

Објављено:

​Министарство саобраћаја и веза Републике Српске тражило је од Савјета министара БиХ да повуче из процедуре Нацрт Закона о допунама Закона о комуникацијама узимајући у обзир да нису уважене примједбе које смо раније доставили, а које се односе на став 7. члана 27а. овог закона.

У наставку износимо примједбе при којим остаје Министарство саобраћаја и веза:

„ У члану 2. Нацта Закона о допунама Закона о комуникацијама који се односи на члан 27а. став 7. мијења се и гласи: “Ближе одредбе о начину и условима употребе јединственог броја за хитне ситуације – 112, техничким и другим захтјевима за операторе телекомуникација у испуњавању обавеза према свим оперативним центрима за пријем и обраду позива на јединствен европски број за хитне ситуације – 112 у Босни и Херцеговини из става 2. овог члана, облицима и роковима достављања података из става 2. овог члана те критеријима квалитета услуге позива на бриј 112 се прописује правилником који доноси Министарство у сарадњи са Министарством сигурности Босне и Херцеговине, Агенцијом и надлежним органима у ентитетима и  Брчко дистрикту БиХ“.

Образложење: Сматрамо да предложени став 7. није прихватљив, с обзиром да је овако формулисан став искључује ентитете и Брчко дистрикт БиХ да учествује у доношењу подзаконских аката који уређују њихове послове и радне задатке за које су надлежни. Приједлог је  у супротности са чланом 14. Закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у БиХ, којим се дефинише обавеза сарадње и координације Министарства безбједности БиХ са надлежним ентитеским органима у области заштите и спашавања и представља пренос надлежности и у супротности је са Законом о заштити и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске, број 121/12), те стога сматрамо да је  потребно наведени члан дефинисати на горе предложени начин.  

Мишљења смо да је увођење јединственог европског броја за хитне ситуације - 112 потребно је законски уредити у складу са уставном, уважавајући надлежности ентитета и важећих закона. Такође,  сматрамо да је увођење јединственог европског броја за хитне ситуације -112 ентитеска належност, јер се оператори јавних телекомуникационих услуга као и оперативни центри и читава инфраструктура за хитне ситуације налази на територији ентитета, што је у складу саважећим  Законом о заштити и спасавања у ванредним ситуацијама.

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.