Sign In

Оснивање општине регулисано Законом о територијалној организацији Републике Српске

Објављено:

​Од ступања на снагу Закона о територијалној организацији Републике Српске, дакле од 2009. године, а када је у питању оснивање нових општина у РС, донесен је само Закон о оснивању општине Станари, 2014. године.
 
Поводом навода у појединим медијима да је формиран Иницијативни одбор за oснивање општине Омарска, истичемо да, према Закону о територијалној оганизацији РС, ова иницијатива мора имати  сагласност Скупштине града Приједора.
 
Законом о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/09, 70/12, 83/14 и 106/15) уређује се територијална организација Републике Српске, као и услови и поступак за територијалну промјену.
 
Чланом 6. Закона је прописано да се оснивање општине, односно промјена подручја општине врши на један од сљедећих начина:
- спајањем двије или више сусједних општина у нову општину,
- подјелом једне општине у двије или више нових општина,
- припајањем дијела једне општине сусједној и
- спајањем дијелова двије или више сусједних општина у нову општину.
 
Поступак територијалне промјене (члан 7. Закона), у конкретном случају оснивање општине обухвата: подношење иницијативе са елаборатом о оправданости територијалне промјене са графичким приказом на катастарским подлогама и описом границе подручја, разматрање иницијативе са елаборатом о оправданости територијалне промјене од стране скупштине општине, именовање и рад Комисије за давање мишљења о испуњености услова за територијалну промјену,  одлуку Владе Републике Српске и законодавни поступак.
 
Иницијативу за територијалну промјену (члан 11. Закона)  могу поднијети: најмање 30% бирача који имају пребивалиште на подручју за које се захтијева територијална промјена, орган општине или Министарство управе и локалне самоуправе.
 
Подносилац иницијативе дужан је да уз иницијативу припреми елаборат о оправданости територијалне промјене.
 
Елаборатом о оправданости територијалне промјене (у складу са чланом 12. Закона) исказује се приједлог за подручје, назив и сједиште општине, као и процјена показатеља о испуњености услова из Закона (односно услова који се односе на друштвени, економски, фискални потенцијал, способност изградње, развоја и одржавања основне инфраструктуре, потреба да се обезбиједи географски и просторно заокружена средина, друштвени интерес за очување одређеног подручја).
 
Елаборат мора да садржи и податке о природним ресурсима, инфраструктури, демографским, економским, образовним, културним и другим показатељима и процјену позитивних и негативних ефеката за локално становништво, односно за развој подручја за које се захтијева територијална промјена.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.