Sign In

Информације за кориснике подстицајних мјера

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Н О В О С Т И:
19.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 341.831,85 KM  премија за 2020. годину. 
Исплаћене су премије за:
- Вођење и одржавање РПГ-а, 
- Контрола квалитета млека за фебруар, 
- Задружни савез РС, 
- Ванредне потребе и помоћи. 
Закључно са 19.03.2020. све обавезе по основу подстицаја су исплаћене.
17.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 666.323,59 KM за премију за интервентни откуп јунади. 

05.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило 1.735.651,22 КМ
Исплаћене су: 
- Премије за порибљавање, 
- Премија за овце и козе и за систем Крава-Теле (за правна лица), 
- Премија за пастрмку и шарана, 
- Премија за коњарство, 
- Подршка стандардизацији и брендирању, 
- Премија за заштиту здравља животиња, 
- Премија за вођење и одржавање РПГ -а, 
- Премија за стратешку документацију, 
- Премија за заштиту здравља биљака и 
- Премија за регресирано дизел-гориво за август и септембар.

Исплаћене су и премије за контролу квалитета млијека и премије за рад канцеларије за унос података у укупном износу од 80.801,14 КМ за 2020. годину.


04.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања РС данас је исплатило 2.215.944,49 KM на име премија за задруге и удружења, премије осигурања, за приплодне јунице, крмаче и назимице и премија за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава РС. 


03.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.268.994,59 KM на име премије за регресирано дизел гориво јун/јул 2019. и 1.782.330,24 КМ на име премија за тов јунади 2019. године.

02.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.072.632,09 KM на име премије за откуп млијека за децембар 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје.

28.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.923.752,99 KM на име премије за тов свиња из 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје.
27.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo подстицајна средства по следећим мјерама:
1. Премија за поврће из 2019.     1.456.144,73 КМ

24.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске је расписало ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ. Објава у Службеном гласнику  Републике Српске број:11/20 се може преузети и ОВДЈЕ. 

21.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.016.934,01 KM на име премије за откуп млијека за новембар 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје. 

19.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.859.717,89 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи.
Мјере по којима је вршена исплата су: 
1. Стратешка документа 2. 2019: 29.038,89 КМ;
2. Премије за овце и козе за физичка лица у 2019: 822.679,00 КМ;
3. Премије за узгој по систему крава-теле 2019. (физичка лица): 1.008.000,00 КМ.

14.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.517.031,10 КМ за интервентни откуп јунади и 2.151.207,13 KM за премију откупа млијека за октобар 2019. Списак исплаћених премија се може преузети ОВДЈЕ. 

12.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 375.075,25 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Мјере по којима је вршена исплата су: 
1. Инвестиције у биљну производњу 2019. 89.028,89КМ
2. Инвестиције у сточарску производњу 2019. 245.863,80КМ; 
3. Прерађивачки капацитети 2019. 10.187,78КМ; 
4. Подршка узгојно селекцијском раду 2019.  897,00КМ; 
5. Жалбе у 2019.  20.991,00КМ;
6. Пшеница 200 КМ/ха  (допуна): 1.711,28КМ;
7. Премија за млијеко (допуна): 3 2019.  6.395,50КМ.

11​.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 912.193 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Исплаћени су подстицаји за инвестиције у биљну и сточарску производњу, за проширење прерађивачких капацитета, премија за јата лаке и тешке линије и 18-недељне кокице, те подстицаји за заштиту здравља биљака.

10​.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 503.936 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Исплаћен је регрес по хектару сјетвене површине за соју и уљану репицу, те премија за саднице 2019.године.03​.12.2019. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.071.510 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи.
Овај износ се односи на подстицаје за набавку пољопривредне механизације, а о наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена.​

02.12.2019. Саопштење

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске исплатилo је 3.720.758 КМ по основу подстицаја из 2019.године. Исплаћене су премија за млијеко за август 2019.године, те подстицаји за набавку пољо​привредне механизације за 2019.годину. О наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена. ​

04.11.2019. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске исплатилo је 3.043.333 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
Исплаћене су премија за млијеко за јул 2019.године, премија за пчеле за 2019.годину, те средства за ванредне потребе и помоћи. О наредној упласти јавност ће бити благовремено обавијештена. 

18.10.2019. САОПШТЕЊЕ
Обрасци за пријаву сјетве меркантилне пшенице у јесен 2019. године се могу преузети овдје.​

1.10.2019. САОПШТЕЊЕ
​Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.152.110 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
​Исплаћенa је премија за млијеко за јун 2019.године.

25.09.2019. Саопштење за јавност
​​Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.695.320 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
Исплаћени су подстицаји за заштиту здравља биљака и животиња, за ванредне потребе и помоћи, те за Јавно предузеће „Противградна превентива Републике Српске“.​


17.09.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.538.416 КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.
Исплаћени су подстицаји за увођење технолошких иновација, за подршку ловству, за контролу квалитета млијека, за ванредне потребе и помоћи, те за регресирано дизел гориво за април-мај 2019.
Нешто раније испл​аћено је и 2.399.428 КМ за премију за млијеко за мај 2019.године, па је у септембру ове године укупно исплаћено 3.937.844 КМ за подстицаје.

30.08.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.259.375​​ КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.

29.08.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.269.480 КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.
О наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена.​

23.08.2019. Саопштење за јавност
Агенција за аграрна плаћања је извршила данас уплату у укупном износу 2.248.326,93 КМ на основу ПРЕМИЈА ЗА ПШЕНИЦУ ЗА ​​ФИЗИЧКА ЛИЦА.

21.08.2019 Саопштење за јавност
Списак корисника којима је утврђен пасиван статус у пријавама ​о површинама засијаним меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године може се преузети овдје.​

​21.08.2019. Саопштење за јавност
Списак корисника за регресирано  ДИЗЕЛ ГОРИВО може се преузети овдје.​
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.