Sign In

Информације за кориснике подстицајних мјера

  ________________________________________________________________________________________________

                        >>>>>>>>    С П И С А К
                                          свих корисника подстицаја из 2019. године.
  ________________________________________________________________________________________________

Саопштење: Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 23.06.2020. године исплаћено 390.770,47 КМ  за подстицаје за 2020. годину. .

Исплаћене су премије за:

- Ванредне потребе и помоћи

- Премија за откуп пољопривредних производа,

- Подршка производњи сјемена,

- Подршка информисању корисника и

- Подршка за вођење и одржавање регистра пољопривредних газдинстава.

Саопштење: Aгенција за аграрна плаћања Републике Српске је приликом идентификације и контроле пријављених површина под усјевом меркантилне пшенице у току ове године утврдила низ неправилности због којих ће корисници бити санкционисани.

До сада је извршена контрола код 145 корисника на укупној површини од 767,39 ha:
код 47 корисника (32%)  наведени подаци из пријава се у  потпуности  слажу са стањем на терену,
код 60  корисника (42%) уочено је дјелимично неслагање пријављених површина са стањем на терену,
код 38  корисника (26%) уочено је потпуно неслагање пријављених површина са стањем на терену.
Сви корисници који су дали нетачне податке у пријави за сјетву меркантилне пшенице, ће бити санкционисани тако што ће имати пасиван статус у наредне двије године. У том периоду неће имати право на било коју врсту подстицаја прописаних Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села. 
Од ове године, поред уобичајених контрола на лицу мјеста, контроле ће се вршити и софтверским системом „еtFarm“, гдје су подаци електронског катастра и подаци из регистра пољопривредних газдинстава повезани са сателитским снимцима, што значајно олакшава идентификацију пријављених сјетвених површина на терену. 
Поред контроле сјетвених површина под меркантилном пшеницом, овим системом ће се наставити са контролама сјетвених површина засијаних уљаном репицом, сунцокретом и сојом. У наведени софтвер тренутно су укључене дигитализоване катастарске честице у двадесет једној општини. Овим софтвером је омогућена контрола (препознавање) усјева-пријављеног начина кориштења земљишта за парцеле које су укључене у софтвер. Контроле ће се одвијати у континуитету до почетка жетве ових култура.

09.06.2020. Саопштење: Агенција за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатила 101.978.00 KM  за заштиту здравља биљака и сјеме домаћег хибрида.

Саопштење: Агенција за аграрна плаћања Републике Српске 01. јуна 2020. године  је проширила листу корисника регресираног дизел горива за још 957 корисника, који су ажурирали своје податке у Регистру пољопривредних газдинстава. Са овом листом корисника закључени су подстицаји за регресирано дизел гориво за 2020. годину.
Право за ову врсту подстицаја остварило је 15.220 корисника из 64 општине/града у Републици Српској.
Подстицај је остварен за 122.912 ha пољопривредног земљишта, а укупно је одобрено 12.291.196 литара регресираног дизел горива по цијени од 0,60 КМ/лит нижој од малопрадајне цијене на пумпама.  
За ову врсту подстицаја из аграрног буџета ће бити издвојено 7.374.717,00 КМ.

02.06.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске данас је одобрила регресирано дизел гориво по петом обрачуну. Списак одобрених корисника се може преузети овдје.
01.06.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је исплатила премије за млијеко за мјесец март 2020.године у укупном износу од 2.435.899,85 KM. Списак корисника премије може се преузети овдје.

04.05.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је исплатила премије за млијеко за мјесец фебруар 2020.године у укупном износу од 2.196.215,75 КМ. Списак корисника премије може се преузети овдје.
30.04.2020. Саопштење:
Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања објављује 
СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА РЕЗЕРВАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА: 
   (Основ: Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020.години, "Службени гласник Републике Српске", број 11/20). 

- Изградњу објеката у сточарству. Списак се може преузети овдје.

- Противградну мрежу. Списак се може преузети овдје.

- Вишегодишње засаде. Списак се може преузети овдје.

- Опрему у сточарској производњи. Списак се може преузети овдје.

- Нову пољо.механизацију - прикључке. Списак се може преузети овдје.

- Прераду пољо.производа. Списак се може преузети овдје.

- Јунице. Списак се може преузети овдје.

- Пластенике. Списак се може преузети овдје.

- Тракторе. Списак се може преузети овдје.

- Рибогојилишта. Списак се може преузети овдје.

- Наводњавање. Списак се може преузети овдје.


24.04.2020. Саопштење
1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средства за регресирано дизел гориво на основу додатних допунских рјешења за 1331. корисника. Укупно је одобрено 649.530 литара у вриједности 389.718,00 КМ. Списак корисника се може преузети овдје. 
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава у укупном износу од 1.589.988,27 КМ за:
Противградна превентива РС : 1.519.148,28 КМ
Жалбе:  70.839,99  КМ

23.04.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава у укупном износу од 343.652,88 КМ за:
- Подршка развојним центрима: 84.564,23 КМ
- Заштита здравља биљака: 59.417,00 КМ
- Регрес за сјеме домаћег хибрида: 119.280,00 КМ
- КУП март 2020:18.540,00 КМ
Контрола квалитета млијека- март: 61.851,65 КМ.

10.04.2020. Саопштење
1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава за дизел гориво на основу допунских рјешења. Списак корисника се може преузети овдје. 
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило подстицајна средства за млијеко на основу допунских рјешења за мјесеце од октобра 2019. до јануара 2020. године. Списак корисника се може преузети овдје. 

02.04.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 2.181.737,23 KM  премија за млијеко за јануар 2020. године. 

27.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања објављује списак корисника којима је одобрено регресирано дизел гориво. 
Списак се може преузети овдје. 

26.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 18.540,00 КМ на име КУП - фебруар 2020. године. 
23.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 415.401,53 КМ за регресирано дизел гориво за октобар 2019. године.

19.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 341.831,85 KM  премија за 2020. годину. 
Исплаћене су премије за:
- Вођење и одржавање РПГ-а, 
- Контрола квалитета млека за фебруар, 
- Задружни савез РС, 
- Ванредне потребе и помоћи. 
Закључно са 19.03.2020. све обавезе по основу подстицаја су исплаћене.
17.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 666.323,59 KM за премију за интервентни откуп јунади. 

05.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило 1.735.651,22 КМ
Исплаћене су: 
- Премије за порибљавање, 
- Премија за овце и козе и за систем Крава-Теле (за правна лица), 
- Премија за пастрмку и шарана, 
- Премија за коњарство, 
- Подршка стандардизацији и брендирању, 
- Премија за заштиту здравља животиња, 
- Премија за вођење и одржавање РПГ -а, 
- Премија за стратешку документацију, 
- Премија за заштиту здравља биљака и 
- Премија за регресирано дизел-гориво за август и септембар.

Исплаћене су и премије за контролу квалитета млијека и премије за рад канцеларије за унос података у укупном износу од 80.801,14 КМ за 2020. годину.


04.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања РС данас је исплатило 2.215.944,49 KM на име премија за задруге и удружења, премије осигурања, за приплодне јунице, крмаче и назимице и премија за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава РС. 


03.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.268.994,59 KM на име премије за регресирано дизел гориво јун/јул 2019. и 1.782.330,24 КМ на име премија за тов јунади 2019. године.

02.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.072.632,09 KM на име премије за откуп млијека за децембар 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје.

28.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.923.752,99 KM на име премије за тов свиња из 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје.
27.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo подстицајна средства по следећим мјерама:
1. Премија за поврће из 2019.     1.456.144,73 КМ

24.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске је расписало ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ. Објава у Службеном гласнику  Републике Српске број:11/20 се може преузети и ОВДЈЕ. 

21.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.016.934,01 KM на име премије за откуп млијека за новембар 2019. године. Списак исплаћених корисника се може преузети овдје. 

19.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.859.717,89 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи.
Мјере по којима је вршена исплата су: 
1. Стратешка документа 2. 2019: 29.038,89 КМ;
2. Премије за овце и козе за физичка лица у 2019: 822.679,00 КМ;
3. Премије за узгој по систему крава-теле 2019. (физичка лица): 1.008.000,00 КМ.

14.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.517.031,10 КМ за интервентни откуп јунади и 2.151.207,13 KM за премију откупа млијека за октобар 2019. Списак исплаћених премија се може преузети ОВДЈЕ. 

12.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 375.075,25 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Мјере по којима је вршена исплата су: 
1. Инвестиције у биљну производњу 2019. 89.028,89КМ
2. Инвестиције у сточарску производњу 2019. 245.863,80КМ; 
3. Прерађивачки капацитети 2019. 10.187,78КМ; 
4. Подршка узгојно селекцијском раду 2019.  897,00КМ; 
5. Жалбе у 2019.  20.991,00КМ;
6. Пшеница 200 КМ/ха  (допуна): 1.711,28КМ;
7. Премија за млијеко (допуна): 3 2019.  6.395,50КМ.

11​.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 912.193 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Исплаћени су подстицаји за инвестиције у биљну и сточарску производњу, за проширење прерађивачких капацитета, премија за јата лаке и тешке линије и 18-недељне кокице, те подстицаји за заштиту здравља биљака.

10​.02.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 503.936 KM за подстицаје у пољопривредној производњи.
Исплаћен је регрес по хектару сјетвене површине за соју и уљану репицу, те премија за саднице 2019.године.03​.12.2019. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.071.510 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи.
Овај износ се односи на подстицаје за набавку пољопривредне механизације, а о наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена.​

02.12.2019. Саопштење

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске исплатилo је 3.720.758 КМ по основу подстицаја из 2019.године. Исплаћене су премија за млијеко за август 2019.године, те подстицаји за набавку пољо​привредне механизације за 2019.годину. О наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена. ​

04.11.2019. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске исплатилo је 3.043.333 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
Исплаћене су премија за млијеко за јул 2019.године, премија за пчеле за 2019.годину, те средства за ванредне потребе и помоћи. О наредној упласти јавност ће бити благовремено обавијештена. 

18.10.2019. САОПШТЕЊЕ
Обрасци за пријаву сјетве меркантилне пшенице у јесен 2019. године се могу преузети овдје.​

1.10.2019. САОПШТЕЊЕ
​Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 2.152.110 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
​Исплаћенa је премија за млијеко за јун 2019.године.

25.09.2019. Саопштење за јавност
​​Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.695.320 КМ по основу подстицаја из 2019.године.
Исплаћени су подстицаји за заштиту здравља биљака и животиња, за ванредне потребе и помоћи, те за Јавно предузеће „Противградна превентива Републике Српске“.​


17.09.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.538.416 КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.
Исплаћени су подстицаји за увођење технолошких иновација, за подршку ловству, за контролу квалитета млијека, за ванредне потребе и помоћи, те за регресирано дизел гориво за април-мај 2019.
Нешто раније испл​аћено је и 2.399.428 КМ за премију за млијеко за мај 2019.године, па је у септембру ове године укупно исплаћено 3.937.844 КМ за подстицаје.

30.08.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.259.375​​ КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.

29.08.2019. Саопштење за јавност
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске посредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатилo 1.269.480 КМ по основу подстицаја за пољопривредну производњу из 2019.године.
О наредној уплати јавност ће бити благовремено обавијештена.​

23.08.2019. Саопштење за јавност
Агенција за аграрна плаћања је извршила данас уплату у укупном износу 2.248.326,93 КМ на основу ПРЕМИЈА ЗА ПШЕНИЦУ ЗА ​​ФИЗИЧКА ЛИЦА.

21.08.2019 Саопштење за јавност
Списак корисника којима је утврђен пасиван статус у пријавама ​о површинама засијаним меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године може се преузети овдје.​

​21.08.2019. Саопштење за јавност
Списак корисника за регресирано  ДИЗЕЛ ГОРИВО може се преузети овдје.​
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.