Sign In

Oдржана 137. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 137. сједници, у Бањалуци, Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске за период јануар-јуни 2017. године.
Укупан спољнотрговински промет Републике Српске у првих шест мјесеци 2017. године износио је 3.951.379 хиљада КМ и за 16,26% већи је него за исти период 2016. године.
Република Српска је у првих шест мјесеци 2017. године у односу на исти период 2016. године остварила:
Повећање спољнотрговинског промета за 16,26%,
Повећање извоза за 21,40%
Повећање увоза за 12,89 % 
Повећање покривеност увоза извозом за 4,94 % и која је износила 70,44%,  
Смањење укупног дефицита  за 23.191.000,00 КМ и износио је 685.350.000,00 КМ.
Република Српска је у првих шест мјесеци 2017. године у односу на исти период 2016. године, са државама потписницама CEFTA-е, остварила:
Повећање укупног спољнотрговинског промета у износу од  15,56%,
Повећање укупног увоза у износу од 8,28% ,
Повећање  укупног извоза у износу од 28,50% ,
Повећање покривености увоза извозом за 10,50 % и износила је 66,71 %  ,
Смањење дефицита спољнотрговинске размјене за 31.237.000,00 КМ и износи 145.344.000,00 КМ.
Укупан спољнотрговински промет Републике Српске са државама Европске Уније у првих шест мјесеци 2017. године у односу на исти период 2016. године већи је за 14,59%. Увоз Републике Српске из држава ЕУ у посматраном периоду већи је за 12,44%, а извоз је повећан за 16,82%.
Покривеност увоза извозом Републике Српске за период јануар-јуни 2017. године у односу на државе ЕУ износила је 100,52% (повећање од 3,77 % у односу на исти период 2016. године). 
Укупан суфицит Републике Српске у првих шест мјесеци 2017. године у односу на земље ЕУ је 6.193.000,00 КМ, што је повећање за 40.363.000,00 КМ у односу на исти период 2016.године, када је био дефицит у износу од  34.170.000,00 КМ.
Битно је нагласити да је у последњих једанаест година Република Српска у првих шест мјесеци 2017. године остварила најмањи дефицит и највећу покривеност увоза извозом.
Презентовани подаци, првенствено они о повећању извоза од чак 21,4% у односу на исти период прошле године, те повећање покривености увоза извозом која први пут прелази 70%, представљају изузетно охрабрујуће показатеље за укупну привреду Републике Српске. 

Влада Републике Српске прихватила је Стратегију управљања дугом Републике Српске за период 2017.-2020. година.
Главни циљ управљања дугом Републике Српске је обезбјеђење финансијских средстава за финансирање одобрених инвестиционих пројеката, рефинансирање посматраног дуга и извршење буџета Републике Српске, уз минималне трошкове и ризике, а имајући у виду степен развијености економије и домаћег тржишта хартија од вриједности, као и законом задата ограничења задуживања. 
Од четири предложене стратегије које су биле предмет разматрања, Влада се опредјелила за стратегију диверзификације извора финансирања и инструмената као преферирану, коју ће имплементирати у наредном средњорочном периоду.
У сврху остварења главног циља управљања дугом, Стратегијом управљања дугом дефинисани циљеви задуживања су обезбиједити могућности континуираног задуживања на домаћем финансијском тржишту и истражити могућности задуживања на иностраном финансијском тржишту, уз прихватљиве услове, те минимизирати трошкове, уз прихватљив ниво ризика, имајући у виду развој домаћег тржишта хартија од вриједности.

Влада Републике Српске утврдила је Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.2017.-31.03.2017. године.
Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у првом кварталу 2017. године остварени су у износу од 591.4 милиона КМ, остварење је 103% јер је финансијски план био 574 милиона КМ.
Укупни консолидовани расходи и издаци у периоду 01.01.-31.03.2017. године су исказани у износу од 720.2 милиона КМ. 
Ино-дуг је у првом кварталу 2017. године редовно сервисиран и за те потребе издвојено је 59.2 милиона  КМ. 
Настављена је континуирана амортизација унутрашњег дуга и из редовних буџетских средстава издвојено је 102.8 милиона КМ.

​​Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.