Sign In

Одржана 188. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 188. сједници, одржаној у Бањалуци, Информацију о потреби формирања Координационог тијела Владе Републике Српске за праћење кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању координационог тијела за праћење кретања илегалних миграната преко територије Републике Српске, коју чине представници:

1.       Министарства унутрашњих послова,

  • Директор полиције, предсједавајући,
  • Управа полиције, члан,
  • Управа за борбу против тероризма и екстремизма, члан,
  • Полицијске управе, чланови,

2.       Министарства за избјеглице и расељена лица, члан,

3.       Министарства здравља и социјалне заштите, члан,

4.       Министарства управе и локалне самоуправе, члан,

5.       Министарства финансија, члан,

6.       Републичке управе цивилне заштите, члан,

7.       Црвеног крста Републике Српске, члан,

8.       Савеза општина и градова Републике Српске, члан и

9.       Локалних заједница, чланови.

Задатак Координационог тијела је да оперативно спроводити активности са циљем праћења улазака, задржавања, кратања миграната и њиховог што бржег проласка кроз Републику Српску.

Приликом одржавања сједница Координационог тијела, предсједавајући може, по потреби, позвати и укључити у рад Координационог тијела и друге представнике институција и локалне заједнице, у зависности од тренутног стања и проблематике на терену.​

Влада Републике Српске је дала сагласност на мјеру подршке остваривања права на додатак на дјецу, дјеци код којих оштећење или обољење не узрокује функционалну зависност и не остварују права на додатак на дјецу која су прописана Законом.

Подршка на остваривање права на додатак на дјецу обезбјеђује се дјеци са оштећењима или обољењима који не утичу на функционисање у активностима свакодневног живота и  не остварују права на додатак на дјецу прописана Законом о дјечијој заштити, дакле независно од материјалног положаја породице и распореда рођења дјетета у износу од 90,85 КМ мјесечно.

Дјететом са оштећењем или обољењем сматра се дијете са оштећењем вида, слуха, са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, са тјелесним оштећењем и /или хроничним обољењем, са интелектуалним оштећењем, са психичким поремећајем и/или обољењем, вишеструким оштећењима, или са другим оштећењем или обољењем, који доводе до потешкоћа у психомоторном и сензомоторном развоју.

Наведена подршка Владе Републике Српске односи се на кориснике који су захтјев за остваривање права на додатак на дјецу поднијели од дана ступања на снагу Закона, односно од 01.01.2018. године.

Тренутно, у Републици Српској право на дјечији додатак користи 21.966 дјеце, од чега је 4010 дјеце из наведених осјетљивих категорија а у наредном периоду доћи ће до повећања броја корисника додатка на дјецу а у циљу унапређења дјечије заштите и јачању породице као основне ћелије друштва.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усмјеравању средстава за организацију Европског омладинског олимпијског фестивала EYOF 2019, у износу од  2.500.000,00 КМ, из средстава клириншког дуга.

За провођење активности задужује се, као крајњи корисник, А.Д. Олимпијски центар „Јахорина" .

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку.

Доношење новог Закона о раду, који је општи пропис у овој области, основни је разлог за доношење овог закона.

Наиме, Закон о раду више не познаје појам „већински репрезентативни" синдикат и удружење послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, већ су овим законом, између осталог, прописани услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске, па је у том смислу неопходно ускладити овај закон са Законом о раду.

Такође, у новембру 2016. године на снагу је ступио и нови Закон о мирном рјешавању радних спорова, којим се уређује поступак мирног рјешавања интересних и правних колективних радних спорова, због чега је потребно ускладити одредбе Закона о штрајку са новим правним институтима прописаним Законом о мирном рјешавању радних спорова.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у укупном износу од 60.000,00 КМ, на Министарство просвете и културе, Министартсво трговине и туризма, Министартсво породице омладине и спорта, за суфинансирање манифестације „53. Кочићев збор".

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава за Основне школе за период од 01.01. – 30.09.2018. године, у укупном износу од 586.665,00 КМ, и то са позиције Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката у износу од 383.002,00 КМ и Издаци за набавку постројења и опреме, у износу од 203.663,00 КМ.

На основу захтјева основних школа, извршена је расподјела средстава, и то за:

1.            ОШ „Георги Стојков Раковски", Бања Лука -  санација крова – 30.000,00 КМ;

2.            ОШ „Алекса Шантић", Бања Лука – санација крова ПО Дракулић – 16.860,00 КМ;

3.            ОШ „Алекса Шантић", Осмаци - санација мокрих чворова  – 5.000,00 КМ;

4.            ОШ „Петар Кочић", Нова Топола, Градишка – адаптација библиотеке – 6.850,00 КМ;

5.            ОШ „Јован Дучић", Касиндо, Источна Илиџа – санација школе – 22.300,00 КМ;

6.            ОШ „Вук Стефановић Караџић", Турјак, Градишка – санација ПО Јазовац – 52.100,00 КМ;

7.            ОШ „Јован Јовановић Змај", Србац – замјена столарије ПО Повелич – 6.000,00 КМ;

8.            ОШ „Иво Андрић", Кулаши, Прњавор – санација столарије ПО Кремна – 12.050,00 КМ;

9.            ОШ „Доситеј Обрадовић", Бања Лука – санација мокрих чворова – 20.000,00 КМ;

10.          ОШ „Васа Чубриловић", Градишка – санација мокрих чворова – 41.650,00 КМ;

11.          ОШ „Петар Кочић", Мркоњић Град – санација унутрашње столарије – 5.942,00 КМ;

12.          ОШ „Вук Караџић", Бараћи, Мркоњић Град – санација школе Бараћи, ПО Подбрдо, Граци и Подрашница – 4.750,00 КМ;

13.          ОШ „Иван Горан Ковачић", Мркоњић Град – санација подова и мокрих чворова – 57.000,00 КМ;

14.          ОШ „Милош Црњански", Поточани, Прњавор – санација ПО Просјек – 50.000,00 КМ;

15.          ОШ „Свети Сава", Црњелово, Бијељина - реконструкција крова у ПО Вруља – 22.500,00 КМ;

16.          ОШ „Свети Сава", Љубиње, реконструкција крова и уградња кровног покривача – 30.000,00 КМ;

17.          ОШ „Јован Цвијић", Брезичани, Приједор- набавка школских табли -  3.800,00 КМ;

18.          ОШ „Јован Дучић", Доњи Жабар – топоводни котао - 11.850,00 КМ;

19.          ОШ „Ћирило и Методије", Главичице, Бијељина – топоводни котао - 12.500,00 КМ;

20.          ОШ „Вук Караџић", Ситнеши, Србац – набавка салонит плоча и набавка рачунара – 5.500,00 КМ;

21.          ОШ „Вук Караџић", Живинице, Кнежево – топловодни котао ПО Јаворани – 10.210,00 КМ;

22.          ОШ „Петра Кочић", Шипраге, Котор Варош – топловодни котао – 19.210,00 КМ;

23.          ОШ „Младен Стојановић", Лакташи – топловодни котао ПО Кришковци – 15.000,00 КМ.

24.          ОШ „Васо Пелагић", Пелагићево – набавка школских табли – 2.070,00 КМ;

25.          ОШ „Вељко Чубриловић", Прибој, Лопаре – топловодни котао – 20.475,00 КМ.

26.          ОШ „Сутјеска", Модрича – набавка циркулационих пумпи – 1.730,00 КМ;

27.          ОШ „Јован Дучић", Залужани, Бања Лука – топловодни котао – 25.700,00 КМ;

28.          ОШ „Јован Јовановић Змај", Требиње  – ограђивање школског дворишта – 25.000,00 КМ;

29.          ОШ „Петар Петровић Његош", Теслић – топловодни котао ПО на Бањи Врућици – 4.000,00 КМ;

30.          ОШ „Војислав Илић", Крупа на Врбасу, Бања Лука – топловодни котао  – 25.650,00 КМ;

31.          ОШ „Петар Кочић", Мркоњић Град – опремање кабинета – 7.318,00 КМ;

32.          ОШ „Вук Караџић", Бараћи, Мркоњић Град – топловодни котао и предулаз школе ПО Ораховљани – 9.500,00 КМ;

33.          ОШ „Вук Караџић", Бараћи, Мркоњић Град – опремање кабинета биологије -  4.150,00 КМ;Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.