Sign In

Oдржана 202. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 202. сједници, у Бањалуци: Нацрт Програма економских реформи за период 2019-2021. година, Нацрт Буџета Републике Српске за 2019. годину и Ревидирани Документ оквирног буџета за период 2019-2021. година.
Утврђени Нацрт Буџета за 2019. годину износи 3,231 милијарде КМ, шта је за 193 милиона КМ мање од Ребаланса за 2018. годину.
Према Нацрту Буџета, изворни приходи су већи за 34,1 милион у односу на 2018. годину. 
Највећи раст на расходовној страни је на позицијама личних примања, 31,5 милиона, првенствено због планираног повећања за плате у образовању и култури, које уз минули рад, укупно износи 20 милиона КМ.
Нацртом Буџета је планирано и повећање трансфера Фонду дјечије заштите за 13 милиона КМ.
На позицији расхода, планирано је смањење издатака за отплату дуга који у Нацрту Буџета износи 489,9 милиона КМ, што је за 261,3 милиона мање у односу на Ребаланс за 2018. годину.
Планирани буџетски суфицит, према Нацрту Буџета, који је утврђен на данашњој сједници Владе, износиће 77,6 милиона КМ.
Основни оквир за израду Нацрта Програма економских реформи Републике Српске за период 2019–2021 су Меморандуми о заједничким политикама и мјерама потписани у децембру 2017. године са социјалним партнерима Владе Републике Српске, те Смјернице за развој привреде, које је Влада Републике Српске припремала од априла 2018. године заједно са представницима Уније удружења послодаваца Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске, а исте су презентоване на конференцији „Привреда Републике Српске од 2019. до 2022. године - дијалог за будућност“.
Акценат политика Владе у наредном периоду, утврђен Програмом економских реформи, ће бити помјерен са фискалних политика, на политике реалног сектора и структурне реформе.
Главни циљеви политика су у поменутом документу дати кроз пет приоритета: повећање плата, повећање продуктивности и конкурентности привреде, образовни систем и тржиште рада прилагођени потребама привреде, одржив здравствени систем, ефикасан укупан јавни сектор.
Претходно дефинисани циљеви обухватају мјере којима ће се имплементирати и смјернице за политике које су усвојене на Економском и финансијском дијалогу у мају 2018. године, али уз пуно поштовање уставних овлашћења сваког нивоа власти у БиХ, те надлежности институција.

Влада Републике Српске усвојила је Уредбу у о висини путарине. 

Овом уредбом утврђује се висина путарине за коришћење аутопута по класама возила, начин и средства плаћања путарине, као и могућност за одређивање нижег износа путарине за поједине кориснике.
Према овој уредби наплата путарине за отворени систем наплате врши се по класама возила, за изграђену дионицу аутопута Бања Лука - Градишка на наплатном мјесту Јакуповци и износи 2,5 конвертибилне марке за путничка возила без приколице, односно прву класу возила.
Наплата путарине за затворени систем наплате, врши се по класама возила за изграђени аутопут „9. јануар“, дионица Бања Лука – Добој на наплатним мјестима Маховљани, Лакташи, Друговићи, Прњавор и Кладари. 
Цијена путарине по затвореном систему зависи од дужине пређене дионице и за путничко возило, односно возила прве класе, износи за пређену дионицу од Бање Луке до Прњавора четири конвертибилне марке, односно за дионицу од Бање Луке до Добоја седам конвертибилних марака. 
У износ путарине урачунат је порез на додатну вриједност (ПДВ). Путарина се може плаћати у конвертибилним маркама и ефективним страним новцем, готовинским плаћањем, претплатом и банковним картицама. Такође, путарину је могуће плаћати и путем уређаја за аутоматско плаћање путарине (ТАГ уређај), а цијену овог уређаја, као и попусте предвиђење за кориснике оваквог вида плаћања одређује Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“.
Текст Уредбе о висини путарине с истакнутим цијенама путарине по дионицама и класама возила доступан је на сајту Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, у секцији „Друмски саобраћај“.

Влада Републике Срспске упознала се данас са анализом примјене Закона о стечају, након двије ипо године његове примјене, од марта 2016. године, када је Закон ступио на снагу, до краја јуна 2018. године.
У поређењу са старим Законом о стечају, нови Закон о стечају је у периоду од скоро двије ипо године његове примјене донио сљедеће кључне резултате:
скратио просјечну дужину трајања стечајног поступка са 51 мјесец на 12 мјесеци, тј. за 425 одсто (предузећа са имовином која су покренула стечај по новом Закону о стечају), односно са 33 мјесеца на 11 мјесеци, тј. за 30 одсто (сва предузећа, са и без имовине, која су покренула стечај по новом Закону о стечају);
Обезбиједио раст броја ријешених предмета за 203 одсто у посматраном периоду (предузећа која су покренула стечај по Новом закону о стечају). Поређења ради, број ријешених предмета по старом Закону о стечају има пад од 61 одсто у истом посматраном периоду;
Увећао просјечан износ уновчења имовине за 10 одсто (са 51% до 61%) продајом имовине стечајног дужника који је покренуо стечај по новом Закону о стечају;
Сачувао 538 радних мјеста као резултат успјешног процеса реструктуирања (предстечајне нагодбе) четири предузећа.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о међународној вјежби „Србија 2018“.
У Информацији се наводи да је учешће представника Републичке управе цивилне заштите и Републике Српске у међународној вјежби заштите и спасавања „Србија 2018“, која је одржана у периоду 07-12.10.2018. године на подручју Младеновца и Аранђеловца, било успјешно и да је на овај начин представљена Република Српска у међународном контексту. 
Стручност припадника Јединице за радиолошко-хемијско-биолошку заштиту (РХБ) и Јединице за заштиту и спасавање на води и под водом препозната је од стране релевантних домаћих и међународних стручњака.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.