Sign In

Одржана 151. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске, на данашњој 151. редовној сједници, одржаној у Бањалуци, донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 1.460.353,57 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 390 радника из 25 предузећа који су процесом стечаја предузећа остали без запослења или су испунили услов за старосну пензију.
Фонду ПИО Републике Српске распоређен је износ од 1.382.370,18 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 242 радника из 20 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО РС до 31.12.2016. године.
ЈУ Заводу за запошљавање Републике Српске распоређено је 77.983,39 KM за уплату доприноса за осигурање од незапослености за раднике предузећа у стечају: А.Д. За производњу и снабдјевање паром и топлом водом „Гријање“ из Брода, ЈП „Робне резерве Републике Српске“ А.Д. из Бањалуке, КП „Зеленило и чистоћа“ а.д. из Шековића, Фабрика шећера а.д. из Бијељине и ОДП „ШУМА-ТЕХНА“ из Козарске Дубице.
Oд почетка реализације програма социјалног збрињавања  радника који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла (2004. године) до 31.12.2016. године збринуто је  укупно 60.540 радника из  401 предузећа. За  реализацију  социјалног  програма    укупно је  утрошено  175.716.705,13 КМ.
Од наведеног износа извршена је уплата доприноса  за пензијско и инвалидско  осигурање  у  износу  од  157.232.896,61 KM, док су доприноси за  незапосленост  уплаћени у износу од  18.483.808,52 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је „Информацију о изради Стратегије БиХ за спречавање ширења оружја за масовно уништавање 2018-2022. године“.
Влада Републике Српске даје сагласност за усвајање Стратегије БиХ за спречавање ширења оружја за масовно уништавање 2018-2022. године.
Задужује се Министарство унутрашњих послова Републике Српске и друге надлежне институције да узму активно учешће у имплементацији Стратегије БиХ за спречавање ширења оружја за масовно уништавање 2018-2022. године. 
Влада Републике Српске сматра да Тијело за надзор над спровођењем Стратегије БиХ за спречавање ширења оружја за масовно уништавање 2018-2022. године није надлежно за предузимање активности у складу са Резолуцијом 1540 Савјета безбједности УН. 
Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да информише Министарство иностраних послова БиХ о Закључку Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о покретању процедуре за приступање програму Европске уније „Правосуђе 2014-2020“.
Приступањем овом програму створила би се могућност за осигуравање поштовања основних људских права и слобода, те квалитетнија сарадња земаља региона и Европске уније повећаном размјеном информација, искустава, добрих пракси, а што би допринијело унапређењу међународних односа у овој области и бржој интеграцији БиХ у Европску унију. Њиме се промовише свеобухватна и досљедна примјена прописа ЕУ у подручју правне сарадње, грађанског и кривичног правосуђа, једнакости међу половима, те борба против дискриминације по било ком основу.
Влада Републике Српске је сагласна да Министарство правде Републике Српске учествује у  програму Европске уније „Правосуђе 2014-2020“ искључиво у складу са рјешењима садржаним у систему координације процеса европских интеграција који је договорен 17. августа 2016. године.
Министарство правде Републике Српске ће активности на реализацији програма Европске уније обављати у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу које дјелује у својству републичког координатора процеса европских интеграција.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана Републике Српске за спровођење Реформске агенде из октобра 2017. године.
Како се наводи у Извјештају, од укупно планираних 78 мјера, Влада Републике Српске у потпуности до 30.09.2017. године реализовала 50 мјера (64,1%), а у току је реализација 28 мјера (35,9%). Према томе, можемо закључити, да од мјера чија је реализација предвиђена Реформском агендом, до 30.09.2017. године реализовано (у потпуности и у току) 78 од 78 мјера (100,0%).
Влада Републике Српске задужује Министарство финансија да, у сарадњи са представницима Савјета министара БиХ и Владе Федерације БиХ, Извјештај Републике Српске обједини у јединствен Извјештај о реализацији Реформске агенде БиХ, те исти доставе делегацији Европске уније у БиХ, у складу са дефинисаним роковима.
Влада Републике Српске задужује сва министарства и друге субјекте Републике Српске да дају максималан ангажман на реализацији активности датих у Акционом плану Републике Српске за реализацију Реформске агенде, а које још увијек нису у потпуности реализоване, у складу са дефинисаним роковима.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију Министарства правде и Министарства унутрашњих послова о захтјеву Министарства  безбједности везано за ЕУ Високу мисију о борби против тероризма и превенције насилног екстремизма.
Влада Републике Српске не прихвата именовање координатора за превенцију насилног екстремизма без сагласности релевантних институција Републике Српске.
Влада Републике Српске подржава да се координација свих активности у области превенције и борбе против тероризма и насилног екстремизма спроводи кроз Надзорно тијело за имплементацију Стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма 2015-2020, те да се преко овог тијела, а кроз Тим за праћење спровођења Акционог плана Владе Републике Српске за превенцију и борбу против тероризма за период 2016-2020 организују посебне едукације затворског особља кроз специјализоване програме и подршке, међу којима је свакако и РАН подршка за затворско особље у Републици Српској, односно БиХ.
Закључком Влада Републике Српске обавезује Министаство правде Републике Српске да о истом обавијести Министарство безбједности БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се одобрава финансирање пројекта „Изградња Трга Републике Србије у Источном Новом Сарајеву" чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Источно Ново Сарајево, износи до 1.955.830,00 КМ и у цијелости се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије.
Одобрене пројектне активности утврђене су Пројектним планом.
Овом одлуком министар финансија се овлашћује за потписивање субсидијарног споразума између Владе Републике Српске и општине Источно Ново Сарајево о финансирању Пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија и општина Источно Ново Сарајево.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.