Sign In

Одржана 30. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 30. сједници, одржаној у Бањалуци, Информацију о наставку реализације пројекта ЕДУИС Онлајн (еДневник) и пројектима опремања основних и средњих школа рачунарском опремом.

Министарство просвјете и културе Републике Српске започело je реализацију пројекта ЕДУИС Онлајн (еДневник) у септембру 2018. године и до 1.9.2019. године еДневник ће бити имплементиран у 72 основне и 12 средњих школа. 

У плану Министарства је наставак реализације овог пројекта у свим преосталим основним и средњим школама у Републици Српској (115 основних и 82 средње школе). 
Досадашња употреба електронског дневника, који је замјена за класични школски дневник, показао је веома добре резулатате у школама у које је уведен. Електронски дневник омогућава родитељима увид у оцјене, изостанке, распоред и слично, а наставницима олакшава израду обједињених извјештаја за своје одјељење, могућност аутоматског штампања свједочанстава и извјештаја, могућност слања порука родитељима о састанцима, консултацијама и слично. Школи и Министарству омогућава кумулативне извјештаје на нивоу школе и одјељења.  
Осим наведеног пројекта, Министарство, у периоду од 2019. до 2021. године, има у плану и реализацију неколико пројеката који се односе на опремање школа рачунарском опремом и имплементацијом информационог система у предшколске установе, како би се успоставио ефикасан и правовремен механизам праћења развоја и напредовања дјеце и лакша доступност тих података родитељима. 
Реализацијом ових пројеката омогућила би се квалитетнија реализација наставног процеса, употреба дигиталних садржаја у настави, функционисање школа би се одвијало на ефикаснији и модеран начин и цијелокупни образовни систем у Републици Српској постигао би виши ниво квалитета, што је у складу са реформским процесима у образовању Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројектном документу за израду Стратегије заштите животне средине/околиша БиХ.​
Влада Републике Српске је прихватила Пројектни документ за израду Стратегије заштите животне средине/околиша БиХ (у даљем тексту ESAP БиХ), припремљен од стране Штолкхомског института за животну средину (SEI).  
Пројектном документом  је предвиђено да се израде стратегија Републике Српске, стратегија ФБиХ и стратегија Брчко Дистрикта, за период до 2030. године, а обједињене ове три стратегије чиниће Стратегију заштите животне средине/околиша за БиХ за исти временски период. 
Стратегију заштите животне средине за Републику Српску, чиниће стратешки документи предвиђени Законом о заштити животне средине, и то стратегије које се доносе у складу са Законом о заштити ваздуха, Законом о заштити природе, те ажурирана стратегија која је донесена у складу са Законом о управљању отпадом, док ће поред наведених елемената бити обрађене и области које се односе на воде, хемикалије, буку, енергетику, климатске промјене, управљање ресурсима (шуме, рибарство, руде), и то у оном обиму у којем то овакав стратешки документ буде захтијевао.
Процес израде Стратегија заштите животне средине/околиша БиХ који је предложен у Пројектном документу, методолошки подржава увезаност различитих нивоа власти са циљем што боље међусобне усклађености активности и мјера у области заштите животне средине, чиме ће се постићи синергија у напорима на остваривању договорених циљева, ка испуњењу међународних обавеза, без преношења уставом прописаних надлежности. 
Влада Републике Српске прихватила је и Информацију о пројектном документу „Еколошки прихватљиво управљање постојаним органским загађујућим материјама (POPs) у индустријском и сектору управљања отпадом“.

Влада Републике Српске донијела је Правила о измјени Правила пласмана за подршку финансијском сектору. 
Предложеном измјеном члана 8. Правила пласмана средстава за подршку финансијском сектору врши се прилагођавање каматне стопе за емисију обвезница финансијских институција кретањима каматних стопа на тржишту капитала, као и у свеукупном финансијском сектору у Републици Српској. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Републичком секретаријату за расељена лица и миграције, за период 01.01-30.09.2019. године, у укупном износу од 306.922,59 КМ.
Средства се распоређују на сљедећи начин: текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од  30.901,48  КМ; капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од  34.826,01  КМ; капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од  189.392,14  КМ; капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од  51.802,96 КМ.

Влада Републикe Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 80.000,00 КМ.
Средства су намијењена за новчану помоћ за изградњу топловодне мреже до изграђеног вишепородичног стамбеног објекта у оквиру Регионалног стамбеног програма у општини Брод, у износу 40.000,00 KM и новчану помоћ за завршетак изградње пута Подгора-Герови у општини Милићи, у износу 40.000,00 КМ.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.