Sign In

Одржана 38. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 38. сједници, у Бањалуци, Иницијативу за распуштање Скупштине општине Теслић. 

Влада је задужила Министарство управе и локалне самоуправе да Иницијативу за распуштање Скупштине општине Теслић, у складу са законом, достави Народној скупштини  Републике Српске на даље поступање.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 500.000,00 КМ, за период од 1.7. до 30.09.2019. године.
Средства се из ове одлуке распоређују на сљедећи начин: 
Неразвијене општине: Братунац (15.750,00 КМ), Вишеград (13.800,00 КМ), Власеница (15.200,00 КМ), Доњи Жабар (15.012,50 КМ), Костајница (14.762,50 КМ), Љубиње (14.575,00 КМ), Невесиње (15.000,00 КМ), Пелагићево (14.800,00 КМ), Петровац (13.525,00 КМ), Петрово (14.975,00 КМ), Рибник (14.150,00 КМ), Рогатица (14.225,00 КМ), Хан Пијесак (14.225,00 КМ), Шамац (15.775,00 КМ), Шипово (14.225,00 КМ).
Изразито неразвијене општине: Берковићи (14.650,00 КМ), Вукосавље (15.420,00 КМ), Источни Дрвар (13.450,00 КМ), Источни Мостар (15.000,00 КМ), Источни Стари Град (13.945,00 КМ), Језеро (15.542,50 КМ), Калиновик (13.900,00 КМ), Кнежево (15.200,00 КМ), Крупа на Уни (15.542,50 КМ), Купрес (13.900,00 КМ), Лопаре (14.995,00 КМ), Ново Горажде (14.570,00 КМ), Осмаци (15.145,00 КМ), Оштра Лука (15.200,00 КМ), Рудо (15.075,00 КМ), Сребреница (14.250,00 КМ), Трново (14.500,00 КМ), Чајниче (14.820,00 КМ), Шековићи (14.895,00 КМ).

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о заштити од пожара.

Будући да се у Министарству унутрашњих послова континуирано врши анализа и вредновање прописа из дјелокруга Министарства, то је праћење ефеката примјене Закона о заштити од пожара у пракси указало на потребу за доношењем новог Закона како би се ефикасније и лакше остварили предвиђени циљеви.
Конкретно, разлози за доношење новог Закона о заштити од пожара односе се на неопходност прописивања обавезе власницима објеката у којима се окупља већи број лица да спроведу адекватне мјере заштите од пожара за које је потребна сагласност Министарства унутрашњих послова, прописивање обавезе јединицама локалне самоуправе да формирају димњачарске службе, повећање одговорности пројектаната заштите од пожара и пројектантских кућа које израђују елаборате мјера заштите од пожара, подизање нивоа свијести о заштити од пожара код дјеце и омладине прописивањем обавезе за предшколске и школске установе за утврђивање и спровођење програма едукације заштите од пожара, као и функционалнији начин расподјеле прикупљених средстава за опремање и обуку ватрогасно-спасилачких јединица. Такође, увидјела се потреба да се прецизније дефинише дјелокруг рада ватрогасно-спасилачких јединица, као и опис послова ватрогасаца-спасилаца, нарочито имајући у виду да ватрогасци не интервенишу само у случају пожара, већ и у осталим спасилачким акцијама.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима животињског поријекла.
Током примјене Закона уочени су одређени недостаци, те је било неопходно да се приступи његовој измјени и допуни да би се ти недостаци отклонили, чиме 6и се омогућила потпуна примјена овог закона и ефикасније функционисање у овој области.
Између осталог, предложена је измјена члана Закона који је уређивао стављање у промет хране за кућне љубимце или хране за кућне љубимце произведене од нуспроизвода, при чему се није узела у обзир она храна или нуспроизводи који не потичу само из увоза него и са територије Републике Српске, односно Босне и Херцеговине.
Такође, прописују се услови за сточна гробља и јаме - гробнице као обиљежена и под ветеринарским надзором стављена мјеста за нешкодљиво уклањање лешева, нуспроизвода животињског поријекла, с обзиром на то да у Републици Српској не постоје спалионице и коспалионице као што је то случај у земљама Европске уније и неким земљама окружења.
Влада Републике Српске усвојила је Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 - 2023. године - Преузимање и примјена правне тековине Европске уније у области Слободног кретања робе".
Доношењем Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у  Републици Српској за период 2019 - 2023. године дефинисани су циљеви и наредни кораци за свеобухватан развој свих елемената инфраструктуре квалитета у Републици Српској у наредних пет година и, што је најважније, активности на преузимању правне тековине и пратећих принципа EУ из области Поглавља 1 ЕУ и праћење примјене, због чега овај документ има поднаслов: „Преузимање и примјена правне тековине Европске уније у области Слободног кретања робе“. ​​
Важно је истаћи да Стратегија утврђује приоритете развоја и наредне кораке већег броја надлежних институција у Републици Српској, прије свега, у складу са потребама домаће привреде и тржишта, потребама заштите потрошача и актуелних трендова развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свијету, док су услуге у Стратегији обухваћене само у контексту безбједности производа који се испоручује на тржиште као дио одређене услуге и пружања информација у подручју техничких прописа и правила о услугама информационог друштва (како дефинише ЕУ Директива 2015/1535). Достизањем циљева утврђених овим документом, привреда Републике Српске и привреда цијеле БиХ ће бити у позицији да постану активан и конкурентан учесник на регионалном, европском и свјетском тржишту.
Приједлог стратегије доставиће се Народној скупштини Републике Српске на разматрање.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о унапређивању квалитета рада Републичког педагошког завода кроз реорганизацију, те задужила Министарство просвјете и културе да у сарадњи са Републичким педагошким заводом дефинише правце реорганизације рада ове установе у складу са новим потребама васпитно - образовне праксе.
Поред савјетодавно - инструктивног рада и надзора над радом предшколских установа, основних и средњих школа, умјетничких школа, шкoлa/установа за школовање дјеце са сметњама у развоју и домова ученика, те развоја наставних планова и програма, посебна пажња Републичког педагошког завода биће усмјерена на јачање развојно -истраживачких задатака и активности систематског развоја, унапређивања и вредновања квалитета васпитања и образовања у Републици Српској.
Процес промјена у Републичком педагошком заводу треба да иде у правцу реорганизације постојећих унутрашњих организационих јединица - одјељења, с циљем да се, поред стручног надзора над радом васпитно -образовних установа, ојача дјеловање и рад Завода у погледу унапређивања и подршке развоја и вредновања квалитета у васпитању и образовању.
Потреба за унапређивањем квалитета рада Републичког педагошког завода кроз реорганизацију у складу је са Стратегијом развоја образовањa Републике Српске за период 2016 - 2021. године.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима на успостављању сарадње са Подласким војводством, Република Пољска, са Приједлогом споразума о сарадњи.
Влада је дала сагласност за потписивање Споразума о сарадњи између Подласког војводства, Република Пољска и Владе Републике Српске, БиХ и овластила министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Бориса Пашалића, да у име Владе Републике Српске потпише Споразум.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.