Sign In

Одржана 169. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас на 169. сједници, у Бањалуци, Одлуку о исплати аконтације финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 500.000 КМ.

По 15.151,50 КМ додијељено је неразвијеним општинама: Братунац, Власеница, Доњи Жабар, Костајница, Љубиње, Невесиње, Пелагићево, Петровац, Петрово, Рибник, Рогатица, Хан Пијесак, Шамац и Шипово.

Такође, по 15.151,50 КМ додијељено је и изразито неразвијеним општинама: Берковићи, Вукосавље, Источни Дрвар, Источни Мостар, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, Крупа на Уни, Купрес, Лопаре, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Рудо, Сребреница, Трново, Чајниче и Шековићи. 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Приједлогу Правилника о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе у Републици Српској и дала сагласност на Приједлог Правилника о суфинансирању пројеката јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

У оквиру Министарства управе и локалне самоуправе планирана су  средства у износу од 300.000,00 КМ за суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина из средстава Буџета Републике Српске. С обзиром на то, било је потребно приступити изради овог правилника како би се прописали услови и поступак за намјене предвиђене Правилником.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове о закључивању Протокола о сарадњи између Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове и Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске.

Дата је сагласност за закључивање Протокола о сарадњи између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и Министарства  за избјеглице и расељена лица Републике Српске, којим би било регулисано пружање стручне помоћи избјеглим и расељеним лицима у поступку успоставе или замјене земљишне књиге на територији Федерације БиХ.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је задужена да обезбједи канцеларије у оквиру Подручних јединица и обезбједи стручну помоћ лицима правне струке које ангажује Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској.

Овим законом уређује се критична инфраструктура Републике Српске, сектори критичне инфраструктуре у Републици Српској, управљање критичним инфраструктурама, обавеза израде анализе ризика, безбједносног плана објеката из сектора критичне инфраструктуре, безбједносни координатор и безбједносни менаџер за критичну инфраструктуру, сарадња са другим субјектима критичне инфраструктуре, поступање са заштићеним подацима, надзор над спровођењем овог закона, као и прекршајне одредбе.

Разлог за доношење Закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској садржан је у чињеници да не постоји важећи пропис који на јединствен начин уређује област заштите критичне инфраструктуре. Имајући у виду важност објеката критичне инфраструктуре, њихова заштита је од значаја за функционисање Републике Српске. Поред наведеног, разлог за доношење Закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској јесте и преузимање правних извора Еврпоске уније, односно усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Споразуму о финансирању државног програма активности за Босну и Херцеговину за 2017. годину између Европске уније коју представља Европска комисија и Босне и Херцеговине коју представља Дирекција за евроске интеграције Савјета министара БиХ.

Влада Републике Српске није у могућности изјаснити се у правцу прихватања Споразума о финансирaњу државног програма активности зз Босну и Херцеговину зз 2017. годину, имајући у виду да је констатован низ неправилности у провођењу процеса програмирањз државног програма ИПА за Босну и Херцеговину за 2017. годину, те да нису у потпуности уважaвaни ставови надлежних институција из Републике Српске у процесу израде појединих акционих докумената који чине саставни дио предметног Споразума.

Влада Републике Српске не прихвата било какве зктивности дефинисане у оквиру државног програма активности за Босну и Херцеговину за 2017. годину, а које нису у складу са уставним рјешењима у БиХ.

Влада Републике Српске захтијева да се све будуће активности у вези са програмирањем државних пакета ИПА врше искључиво кроз радна тијела успостављена системом координације процеса европских интеграција у БиХ, при чему је неопходно и неизоставно правовремено учешће свих релевантних институција из Републике Српске у процесу путем радних тијела формираних у оквиру наведеног система, како би се омогућило ефикасно провођење пројеката у будућем периоду.

Задужује се Министарство финансија да, у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, о предметном Закључку обавијести Министарство финансија и трезора БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима које се спроводе у оквиру пројекта „Подршка канцеларији Државног ИПА координатора у успостављању Државног одбора за инвестиције".

Полазећи од чињенице да су за инфраструктурне пројекте у Републици Српској искључиво надлежне институције Републике Српске, Влада Републике Српске истиче да је у свим фазама процеса израде јединствене приоритетне листе инфраструктурних пројеката неопходно укључити институције Републике Српске, те да одлука о приоритетним инфраструктурним пројектима у Републици Српској за које се кредитно задужује и обавезује на сервисирање дуга Република Српска, може бити донесена искључиво унутар институција Републике Српске.

Влада Републике Српске сматра да је, у циљу будућег спровођења активности везаних за финансирање приоритетних инфраструктурних пројеката посредством финансијских инструмената ЕУ, неопходно ријешити питање функционисања тзв. „Државног одбора за инвестиције" у складу са Уставом и законом дефинисаним надлежностима институција у БиХ, те системом координације процеса европских интеграција у БиХ.

Влада Републике Српске захтијева од Савјета министара да стави ван снаге Одлуку о успостављању Државног одбора за инвестиције, да приступи изради нове Одлуке усклађене са Уставом и законима дефинисаним надлежностима институција у БиХ, те у складу са системом координације процеса европских интеграција у БиХ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију у вези Нацрта споразума о снижењу цијена  услуга роминга у јавним мобилним телекомуникацијским   мрежама  између министарстава надлежних за област електронских комуникација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Македоније и Републике Србије.

Влада Републике Српске прихвата  текст Нацрта споразума о снижењу цијена  услуга роминга у јавним мобилним телекомуникацијским  мрежама  између министарстава надлежних за област електронских комуникација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Македоније и Републике Србије.

Задужује се Министарство саобраћаја и веза Републике Српске да, Министраству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине достави мишљење по питању предложеног Нацрта споразума.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о ревидираној Државној стратегији за рад на предметима ратних злочина.

Влада Републике Српске даје позитивно мишљење на приједлог ревидиране Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина, уз напомену да њена реализација зависи искључиво од носилаца правосудних функција на нивоу Босне и Херцеговине.

Треба нагласити да је приједлог ревидиране Стратегије разматран и на сједници Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих лица која је одржана 07.02.2018. године, те да су позитивно мишљење на текст ревидиране Стратегије дали и представници удружења од јавног интереса која су проистекла из Одбрамбено-отаџбинског рата (Борачка организација Републике Српске, Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Савез логораша Републике Српске, Савез организација и удружења ратних војних инвалида Републике Српске и Удружење жена жртава рата Републике Српске).

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о пројекту Развојног програма Уједињених нација „Међуповезивање управљања ризицима од катастрофа - IDRM".

Влада Републике Српске је сагласна са учешћем Републичке управе цивилне заштите у имплементацији овог пројекта.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о планираном одржавању манифестације „Дани Републике Српске у Санкт Петербургу".

На основу Протокола о сарадњи између Санкт-Петербурга (Руска Федерација) и Републике Српске (БиХ) од 01.06.2017. године и  „Мапе пута активности за реализацију списка приоритетних праваца сарадње између Владе Санкт Петербурга (Руска Федерација) и Републике Српске (БиХ) за период од 2017. до 2019. године", Министарство просвјете и културе и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, у координацији са Представништвом Републике Српске у Руској Федерацији, ради на припремама за реализацију манифестације представљања Републике Српске у области културе, под називом „Дани Републике Српске у Санкт Петербургу, Руска Федерација, а која је планирана за мај 2018. године. Такође, у току трајања наведене манифестације предвиђен је и састанак заједничке радне групе влада Републике Српске и Санкт Петербурга, као и отварање канцеларије Представништва Републике Српске у Руској Федерацији у Санкт Петербургу.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству трговине и туризма на план утрошка средстава за период  1. јануар – 31. децембар  2018. године, текући грант за заштиту потрошача, у износу од 100.000,00 КМ.

Средства се распоређују у сврху: суфинансирања режијских и материјалних трошкова рада удружења за заштиту потрошача која су уписана у Евиденцију која се води у Министарству трговине и туризма, на основу  Правилника о облику, садржају и начину вођења евиденције удружења за заштиту потрошача, и то у једнаким мјесечним износима по 500,00 КМ, те финансирања пројеката које реализују удружења за заштиту потрошача у циљу подизања јавне свијести потрошача и трговаца о њиховим правима и обавезама, у преосталом износу.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.