Sign In

Oдржана 178. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске прихватила је данас, нa 178. сједници, одржаној у Бањалуци, Информацију о статистичким показатељима стања у области прерађивачке индустрије и њиховом кретању за прва три мјесеца 2018. године.
Укупна индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар-март 2018. године у односу на исти период 2017. године, већа је за 3,4%, док је у марту 2018. године у поређењу с мартом 2017. године, већа за 6,3%.  
Прерађивачка индустрија је у периоду јануар-март 2018. године у односу на исти период 2017. године имала пад производње од 2,0%, док је у марту 2018. године у поређењу с мартом 2017. године забиљежила раст производње од 2,6%.
Према подацима Републичког завода за статистику , број запослених радника у укупној индустрији у периоду јануар-март 2018. године већи је за 3,1% у односу на исти период 2017. године, док је у истом периоду број запослених у прерађивачкој индустрији већи за 3,7%.
Привредни субјекти из прерађивачке индустрије имају највећи утицај на спољнотрговински биланс Републике Српске, јер су остварили 85% укупно оствареног извоза Републике Српске у првом тромјесечју 2018. године.
У периоду јануар-март 2018. године, прерађивачка индустрија је остварила обим спољнотрговинске размјене у износу од 1,7 милијарди КМ, што је више за 13,3% у односу на исти период 2017. године.
Метална индустрија има посебан значај за привреду Републике Српске, обзиром да иста учествује са 17,81% у укупно оствареној производњи индустрије Републике Српске у прва три мјесеца 2018. године, односно са 29,1% у укупно оствареној производњи прерађивачке индустрије.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приједлогу Споразума између Владе Републике Српске и Владе Нижњегородске области о јачању међународних и економских односа у трговинској, економској, научној, техничкој и хуманитарној области.
Даје се сагласност за потписивање Споразума између Владе Републике Српске и Владе Нижњегородске области о јачању међународних и економских односа у трговинској, економској, научној, техничкој и хуманитарној области.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о заштити жртава ратне тортуре.
Овим законом уређују се услови и поступак за признавање статуса и права жртава ратне тортуре као посебне категорије цивилних жртава рата, права по основу утврђеног статуса и начин њиховог остваривања, начин обезбјеђивања средстава за остваривање тих права, те друга питања од значаја за признавање статуса и права по овом закону.
Овај закон искључује дискриминацију по основу националне, расне и вјерске припадности, као и све друге облике дискриминације и обезбјеђује поштовање принципа равноправности полова, правичности, социјалне осјетљивости и солидарности, те равнотежу између приватног интереса и друштвених могућности.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о заштити од пожара.
Разлози за доношење Закона о заштити од пожара односе се на потребу прописивања обавезе власницима објеката у којима се окупља већи број лица да спроведу адекватне мјере заштите од пожара за које је потребна сагласност Министарства унутрашњих послова, затим прописивање обавезе за јединице локалне самоуправе да формирају димњачарске службе, повећање одговорности пројектаната заштите од пожара и пројектантских кућа које израђују елаборате мјера заштите од пожара, подизање нивоа свијести о заштити од пожара код дјеце и омладине прописивањем обавезе за предшколске и школске установе за утврђивање и спровођење програма едукације заштите од пожара, као и функционалнији начин расподјеле прикупљених средстава за опремање и обуку ватрогасно-спасилачких јединица.
Такође, у циљу повећања ефикасности гашења пожара увидјела се потреба да се прецизније дефинише дјелокруг рада ватрогасно-спасилачких јединица, као и опис послова ватрогасаца-спасилаца, односно нормативно прилагођавање стварном стању, јер ватрогасци више не интервенишу само у случају пожара, већ и у осталим спасилачким акцијама.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за унапређивање производње сјемена у брдско - планинском подручју у оквиру Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске, у укупном износу од 100.000,00 КМ, за јачање капацитета и текућег пословања.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта Уније студената Републике Српске – „Универзитетске спортске игре 2018“.
Задужује се Министарство просвјете и културе да обезбиједи финансијска средства у износу од 20.000,00 КМ из буџетских средстава за 2018. годину, са буџетске позиције Текући грантови студентским организацијама.
Манифестација је традиционалног карактера и подразумијева одржавање спортских такмичења за студенте Универзитета у Источном Сарајеву, у којој непосредно учешће узима преко 500 студената, а посредно и знатно већи број студената.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о еколошкој катастрофи ријеке Спрече на подручју општине Петрово и града Добој.
Закључком Владе задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и надлежне инспекције да прате стање, предузиму мјере из своје надлежности и континуирано информишу Владу Републике Српске о еколошкој катастрофи ријеке Спрече на подручју општине Петрово и града Добој, са приказом ефеката предузетих мјера.

​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.