Sign In

Одржана 103. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 103. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о општој безбједности производа у Републици Српској.

Овим законом уређују се општа безбједност производа који су стављени на тржиште Републике Српске, критеријуми за оцјењивање усаглашености производа са општим захтјевом за безбједност, обавезе произвођача и дистрибутера, начин информисања и размјене информација у вези са опасним производима и ризицима које ти производи представљају за потрошаче и друге крајње кориснике, као и вршење надзора на тржишту.

Основни разлог за доношење Нацрта закона о општој безбједности производа у Републици Српској садржан је у обезбјеђивању услова у којима ће се, у оквиру Уставом загарантоване слободе кретања робе и заштите потрошача, на тржиште Републике Српске пласирати искључиво безбједни производи (тзв. општи ЕУ захтјев безбједности) и усклађивање са захтјевима окружења и Европске уније у том погледу.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести.

Овим законом уређује се систем заштите становништва од заразних болести, мјере које се обавезно спроводе ради спречавања и сузбијања заразних болести, права и обавезе републичких органа, органа јединице локалне самоуправе, здравствених установа и других правних и физичких лица у поступку спровођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести као и друга питања од значаја за заштиту становништва од заразних болести.

Основни разлог за доношење новог закона о заштити становништва од заразних болести је унапређење система заштите становништва од заразних болести, те доношење додатних мјера које се обавезно спроводе ради спречавања и сузбијања заразних болести, као и јасније дефинисаних права и обавезе надлежних органа, здравствених установа и других правних и физичких лица у поступку спровођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести. 

Поред тога образложено је да се овим законом разрађује систем припремљености и одговора на вандредне ситуације које у Републици могу настати усљед заразне болести, са нагласком на начин успостављања карантина. Такође, нацртом закона се дефинишу и одредбе које се односе на унапређење квалитета рада лабораторија, успостављањем референтних лабораторија за микробиолошка лабораторијска испитивања узрочника заразних болести. Законом се јасније наводе улоге здравствених и других установа у обављању имунизације, те се усаглашавају активности које надлежне инспекције обављају у складу са овим законом.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању у oбласти поштанског саобраћаја Републике Српске, те задужила Министарство саобраћаја и веза да прати стање у области поштанског саобраћаја Републике Српске и редовно извјештава Владу Републике Српске о истом.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Приједлог годишњег плана рада и Приједлог финансијског плана Фонда здравственог осигурања Републике Српске за 2017. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији првог дијела пројекта „Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих у БиХ“ за подручје Републике Српске.

Главни циљ  овог пројекта је повећање нивоа сарадње између свих учесника у раду са младима и развијање дугорочних рјешења за боље функционисање тијела која заступају интересе младих и подржавају учешће младих у демократским процесима, те омогућити координирану бригу за младе и креирање политика за младе.

Планирани период реализације пројекта је од 01.01.2014. године до 31.12.2016. године у Републици Српској и ФБиХ, а за реализацију овог трогодишњег пројекта Европска унија је у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права (ЕИДХР) издвојила 200.000,00 евра, од чега 120.000,00 евра за реализацију активности у Републици Српској.

Министарство породице омладине и спорта пројекат је суфинансирало у износу од 12.000,00 евра (23.469,96 КМ), те активно учествовало у реализацији, евалуацији и мониторингу пројектних активности које се реализују на подручју Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о потреби привремене одгоде наплате пореских обавеза Рукометном клубу „Борац М:ТЕЛ“ из Бањалуке.

Закључком Владе овлашћује се министар финансија да донесе рјешење којим се Рукометном  клубу „Борац М:ТЕЛ“ из Бање Луке одобрава привремена одгода наплате пореских обавеза без обезбјеђења пореског дуга, на период до 31.12.2017. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању измјене Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2016.годину.

Влада је ову одлуку донијела због ванредних догађаја –прољетних штета од мраза, као и кориговања постојећих мјера у складу са обимом поднесених захтјева, у заданом оквиру од 60 милиона КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица  за утрошак новчаних средстава, у износу од 397.000,00 КМ.

Новчана средства биће утрошена за: капиталне грантове за финансирање повратка у Федерацију БиХ (10.000,00 КМ); капиталне грантове за финансирање повратка у Републику Српску (55.000,00 КМ); за пројекат: ,,Фонд за повратак БиХ,, (50.000,00 КМ); за финансирање повратка у Федерацију БиХ (62.000,00 КМ); трансфере јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску  (220.000,00 КМ).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.