Sign In

Oдржана 111. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 111. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о водама. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби уређења материје која се односи на процјену ризика и управљање ризицима од поплава, као и потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба за које се у досадашњој примјени утврдило да нису довољно прецизно уређене.

Најважније измјене и допуне Закона односе се на уређење два сегмента, категоризацију вода, водног добра и водних објеката и процјеном ризика и управљање ризицима од поплава.

У складу са предложеним рјешењима припадност јавном водном добру утврђује се на основу уписа у јавне евиденције или других докумената јавног карактера. У случајевима када припадност није утврђена на овај начин, а испуњени су сви услови прописани Законом, припадност јавном водном добру утврђује се одлуком коју доноси Влада, а на приједлог Министарства.​

Влада Републике Српске утврдила је Уредбу о службеној полицијској легитимацији и полицијској значки. Образлажући разлоге за доношење ове уредбе обрађивач је навео да су исти садржани у потреби усаглашавања ове материје са новим Законом о полицији и унутрашњим пословима. Сходно наведеном, обрађивач је припремио текст Уредбе којом се прописује облик, изглед и садржај службене полицијске легитимације и полицијске значке за полицијске службенике у Министарству унутрашњих послова.

Влада Републике Српске утврдила је Уредбу о одређивању личности и објеката који се посебно обезбјеђују. Образлажући разлоге за доношење ове уредбе обрађивач је навео да су садржани у потреби усаглашавања ове материје са новим Законом о полицији и унутрашњим пословима. Сходно наведеном, обрађивач је припремио текст Уредбе којом се одређују личности и објекти који се посебно обезбјеђују, услови и вријеме трајања посебног обезбјеђења штићених личности након истека њиховог мандата и начин одређивања мјера посебног обезбјеђења према другим личностима и објектима.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о чиновима полицијских службеника. Образлажући разлоге за доношење ове уредбе обрађивач је навео да су садржани у потреби усаглашавања ове материје са новим Законом о полицији и унутрашњим пословима. Сходно наведеном, обрађивач је припремио текст Уредбе којом се прописује поступак утврђивања и враћања чинова полицијским службеницима, као и изглед чинова предвиђених Законом.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о спровођењу Стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020. године, за 2016. годину. Закључком се задужује Министарство здравља и социјалне заштите да у 2017. години проведе активности у складу са предвиђеном динамиком и циљевима Стратегије.

Задужује се Министарство здравља и социјалне заштите да информише Владу Републике Српске о реализацији Стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020. године за 2017. годину.

Стратегијoм унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020. године се тежи постизању квалитетнијег остваривања права дјеце без родитељског старања кроз систем социјалне заштите, и развијању и унапређењу система социјалне заштите дјеце који би био у стању одговорити потребама дјеце без родитељског старања.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о PISA тестирању. PISA тестирање (Programme for International Student Assessment) је међународно истраживање процјене знања и вјештина петнаестогодишњака, које проводи Организација за економску сарадњу и развој (OECD), чије је сједиште у Паризу, Француска. Овај пројекат OECD-а има за циљ оцјењивање нивоа образовања међу младим у главним индустријским земљама и проводи се сваке три године. Област које PISA процјењује су читалачка писменост, писменост из математике и природних наука, а у сваком циклусу PISA тестирања нагласак се ставља на оцјењивање једне од наведених писмености.

Задужује се Министарство просвјете и културе да спроведе активности у вези PISA тестирања, а у складу са уставним и законским надлежностима Републике Српске у области образовања.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.