Sign In

Одржана 153. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 153. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.

Руководилац Одсјека за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству здравља и социјалне заштите Ален Шеранић рекао је, на конференцији за новинаре након сједнице Владе, да је циљ Закона да се обезбиједи непушење као здрав стил живота.

„Закон је усмјерен да смањимо доступност дувана и осталих дуванских производа дјеци и младима. У његовој изради учествовало је шест министарстава из Владе Републике Српске", изјавио је Шеранић.

Шеранић је подсјетио на чињеницу колико пушење има негативан утицај на здравље, те самим тим истакао значај овог закона.

„Мјере у оквиру овог закона су донесене у складу са оквирним конвенцијама и то Оквирном конвенцији о контроли дувана и дуванских производа, Конвенцијом о правима дјетета и Конвенцијом о људским правима, прије свега", појаснио је Шеранић.

Нацрт Закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење доноси се у складу са Политиком о унапређивању здравља становништва Републике Српске, а с циљем заштите здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење. Усвајање овог закона представља једну од мјера, која се доноси у сврху смањења штетног дјеловањa дуванских и осталих производа за пушење по здравље становништва у Републици Српској, између осталог дјелујући у правцу подизањa свијести и промјена понашања и пракси у вези са конзумирањем дуванских и осталих производа за пушење.

Поменути закон су кроз заједничку Радну групу припремили представници слиједећих министарства у Влади Републике Српске: Министарства трговине и туризма, Министарства пољопривреде. шумарства и водопривреде, Министарства просвјете и културе, Министарства финансија, Министарства правде и Министарства здравља и социјалне заштите. У изради закона допринос су дали и представници Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске и Института за јавно здравство Републике Српске.

Према подацима Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство Републике Српске, и у 2015. години у Републици Српској, најчешћи узрок умирања била су обољења из групе болести система крвотока, малигних болести и болести система за дисање, за које се зна да су повезана са пушењем. Очекивани ефекти примјене овог закона су смањење броја пушача, смањење броја младих који почињу са пушењем, те смањење изложености непушача, нарочито дјеце, штетностима дуванског дима. Намјера је да пушење дуванских и осталих производа за пушење, као фактор ризика за здравље, примјеном одредби овог закона, што мање утичу на обољевање и умирање становништва у Републици Српској."

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије заштите здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење 2018-2023.

Говорећи о овом документу, Шеранић је истакао да Стратегија доприноси квалиетнијем спровођењу самог закона.

„Закон и Стратегију заштите здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење 2018-2023 доносимо због тога `у пакету`. Стратегија саддржи низ мјера које су као такве препоручене", навео је Шеранић.

Стратегија заштите здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење има за циљ обезбјеђење оквира за спровођење мјера контроле употребе дувана, дуванских и осталих производа за пушење, ради унапређењa здравља и квалитета живота становника Републике Српске. Термин контрола дувана дефинисан је од Свјетске здравствене организације и односи се на низ мјера и активности које смањују понуду и потражњу дувана и дуванских производа, спрјечавају штетне посљедице које настају употребом дувана и дуванских производа, а за циљ имају унапређење здравља становништва путем елиминације или смањења кориштења дуванских производа и излагања дуванском диму.

Влада Републике Српске је „Информацију о одржаном другом састанку Пододбора за трговину, индустрију, царину и порезе између ЕУ и БиХ".

Задужују се Министарство трговине и туризма, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство индустрије, енергетике и рударстава, Министарство рада и борачко инвалидске заштите, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство саобраћаја и веза, Министарство финансија, Републички завод за стандардизацију и метрологију Републике Српске, Републички завод за статистику Републике Српске, Републичка управе за инспекцијске  послове Републике Српске и Пореска управа Републике Српске да у оквиру својих надлежности, а након што Европска комисија достави препоруке и захтјеве, приступе реализацији препорука и припреме информације и документа затражена на другом састанку Пододбора за трговину, индустрију, царину и порезе између ЕУ и БиХ, и да исте, путем Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, доставе Европској комисији

Задужују се поменуте институције да у року од 20 дана, од добијања препорука Европске комисије са другог састанка Пододбора за трговину, индустрију, царину и порезе између ЕУ и БиХ, а у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, израде и Влади Републике Српске доставе на разматрање и усвајање Приједлог акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са састанка Пододбора за трговину, индустрију, царину и порезе између ЕУ и БиХ.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да, у својству републичког координатора процеса европских интеграција, о реализацији акционог плана из тачке 3. овог закључка информише Владу Републике Српске.

Влада Републике Српске се усвојила је „Информацију о одржаном Првом састанку привременог ИПА 2 Одбора".

Влада Републике Српске захтијева од привременог ДИПАК-а (државног ИПА координатора) да, у сарадњи са именованим члановима Привременог ИПА 2 одбора, обезбиједи пуну примјену договореног система координације процеса европских интеграција у БиХ у процесу припреме, програмирања, спровођења и извјештавања о спровођењу пројеката финансираних из фондова Европске Уније.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјета министара, Дирекцију за европске интеграције БиХ и чланове Привременог ИПА 2 одбора.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом  о продужењу Уговора о услугама земаљског опслуживања на аеродрому Бањалука закљученог између  „Аеродрома Републике Српске" а.д. Бања Лука  и предузећа  „Air SERBIA".

Влада Републике Српске задужује  предузеће „Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука да, под истим условима који су и до сада важили,  финансира трошкове аеродромских услуга и такси за линију Београд-Бањалука-Београд у периоду од 01.12.2017. године  дo 30.11.2018. године.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период 2014. до 2017. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине на некретнинама, набављеним средствима Владе Републике Српске и средствима општине Рогатица ради стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске на општину Рогатица, без накнаде.

Ријеч је о стамбеном објекту са дванаест стамбених јединица укупне површине 469,30 m2. Уговорена вриједност радова износи 413.103,60 КМ са урачунатим ПДВ-ом (учешће министарства износи 360.218,43 КМ, а учешће општине Рогатица износи 52.885,17 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на Ред вожње у жељезничком путничком саобраћају за 2017/2018. годину, којег су сачиниле „Жељезнице Републике Српске" А.Д.  Добој и заснива се на 19 путничких возова у унутрашњем локалном саобраћају, 6 возова у међуентитетском локалном саобраћају и 4 брза воза у међуентитетском саобраћају, који саобраћају на пругама Републике Српске у 24 сата.

Влада Републике Српске донијела је више одлука о преносу основних средстава са Министарства здравља и социјалне заштите на Град Бања Луку, општине Осмаци и Брод, те на ЈЗУ домове здравља у Добоју, Гацку, Градишци, Котор Варошу, Лопарама, Приједору, Братунцу, Чајничу, Козарској Дубици, Лакташима, Новом Горажду и Рудом.

Основна средства која се преносе предметним одлукама огледају се у адаптираним, санираним, дограђеним, реорганизованим и у потпуности изграђеним објектима домова здравља. У питању су активности реализоване у оквиру пројекта „Јачање здравственог сектора – додатно финансирање" (HSEP-АF), чији је циљ побољшање ефикасности здравственог система.

Пројекат се финансира из кредитних средстава Свјетске банке - Међународне асоцијације за развој, Владе Републике Српске и буџета јединица локалне самоуправе.

Пројекат имплементира Министарство здравља и социјалне заштите по процедурама Свјетске банке.

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о одобравању финансирања  пројекта „Изградња фискултурне сале у општини Језеро", из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Овом одлуком одобрава се финансирање пројекта „Изградња фискултурне сале у општини Језеро чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Језеро износи до 500.000,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 391.166,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Језеро.

Влада Републике Српске донијела је одлуку о одобравању финансирања неколико пројеката у општини Дрвар из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Ријеч је о сљедећим пројектима:

-„Реконструкција - асфалтирање путева на подручју општине Дрвар", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Дрвар износи до 259.600,00 КМ од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 245.000,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Дрвар.

-„Изградња уличне расвјете на подручју општине Дрвар", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Дрвар износи до 243.000,00 КМ од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 230.000,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Дрвар.

-„Изградња градске саобраћајнице - раскрснице", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Дрвар износи до 187.880,00 КМ од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 177.000,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Дрвар.

-„Набавка опреме за Јавну установу Дом здравља Дрвар", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Дрвар износи до 30.000,00 КМ и у цијелости се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.