Sign In

Oдржана 16. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 16. сједници одржаној у Бањалуци, Информацију о заснивању новог производног циклуса у пољопривреди Републике Српске у 2019. години.
Влада је задужила Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да прати реализацију, предузима мјере из своје надлежности и континуирано информише Владу Републике Српске о завршетку заснивања нове пољопривредне производње, са приказом ефеката предузетих мјера.
Укупна очекивана вриједност пољопривредне производње у производној 2019. години процјењује се на 1.712.490.177 КМ, што је повећање од 5% у односу на остварену вриједност у претходној години. Оваква предвиђања заснована су на расту обима и вриједности производње у ратарству и то прије свега у производњи индустријског биља и предвиђању нешто умјеренијих цијена пољопривредних производа у односу на сушну 2017 годину. Процијењени удио анималне производње у укупној пољопривредној производњи је око 48,42 %, као и биљне око 51,58%.
У циљу подстицања текуће производње и динамичнијег развоја аграрног сектора у цјелини као и обезбјеђења услова за прољетне радове у пољопривреди, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и други надлежни органи обезбиједили су средства у износу од 71 милиона КМ за финансирање текуће производње и капиталних инвестиција у пољопривреди, као и 30% фиксног поврата средстава на инвестиције у пољопривредну механизацију, опрему у сточарству, инвестиције у биљној производњи и наводњавању, те преради пољопривредних производа. Такође, обезбијеђен је регрес за дизел гориво за прољетне и јесење радове у 2019. години у количини од 100 литара односно 60 КМ по хектару обрадиве површине и додатна средства за подршку сјетви индустријских култура (меркантилне соје, сунцокрета и уљане репице) у износу од 200 КМ по хектару. Обезбјеђена су и додатна средства за заснивање органске производње у износу 400 КМ по хектару и 400 КМ по условном грлу, а у циљу подршке увезивању примарне производње и прехрамбене индустрије, као и инвестирање у проширење производних капацитета обезбјеђена су намјенска средства ИРБ за уговарање, производњу и откуп домаћих пољопривредних производа у укупном износу од 53.3 милиона КМ, кредитна средства Партнер фонда – револвинг фонд Министарства у износу од 6 милиона КМ, а из средстава међународних пројеката у пољопривреди обезбјеђено је 31.5 милиона КМ подршке.
Влада Републике Српске је обезбједила редовност у исплати подстицајних средстава, а исплаћено је 65.7 милиона КМ подстицајних средстава из 2018.године или 92.53%. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о процесу програмирања годишњих пакета ИПА 2 за 2019. и 2020. годину.
Влада је свјесна значаја финансијске подршке Европске уније процесу европских интеграција, позвала Савјет министара, Дирекцију за европске интеграције БиХ и друге институције на нивоу БиХ да досљедно примјењују систем координације процеса европских интеграција у БиХ, те да хитно предузму све неопходне мјере како би се процес израде акционих докумената ИПА 2 за 2019. и 2020. годину реализовао у складу са принципима и правилима усаглашеног и од стране свих нивоа власти званично верификованог система координације.
Свако одлагање примјене система координације процеса европских интеграција на процес програмирања онемогућује успјешно придруживање БиХ Европској унији, те пријети да онемогући да финансијска средства пореских обвезника Европске уније буду утрошена на свеопшту корист грађана у БиХ.
Влада Републике Српске још једном је позвала на хитно формирање Савјета министара у складу са изборним резултатима из октобра прошле године како би се омогућило да изборна воља грађана буде испоштована и омогућило да нови Савјет министара, у сарадњи са надлежним институцијама у БиХ, детерминише правце развоја, будући да није примјерено да у детерминисању истих учествује Савјет министара у техничком мандату. 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о учешћу локалних заједница у финансирању вантјелесне оплодње у 2018. години.
Министарство породице, омладине и спорта од 2011. године заговара код јединица локалне самоуправе да финансирају/суфинансирају наредне поступаке вантјелесне оплодње.
У 2018. години општине/градови су укупно запримиле 206 захтјева за финансирање вантјелесне оплодње. Од овог броја јединице локалне самоуправе су одобриле 179 захтјева или 87% у износу од 445.414,00 КМ. 
Највећи број пристиглих захтјева имали су: Бања Лука, Требиње, Бијељина, Приједор и Рогатица. У Бањалуци је од укупно 38 пристигла захтјева одобрено 35 или 92 %, за чије финансирање  је издвојено  87,500.00 КМ. Требиње је запримило и одобрио 11 захтјева у укупном износу од 66,690.00 КМ, Бијељина од 21 захтјева одобрила 10 или 47,6 % у износу од 10,700.00 КМ. Град Приједор је од 14 пристиглих захтјева одобрио 10 или 71,4 % у износу од 25,000.00 КМ, док је Рогатица одобрила свих 10 пристиглих захтјева у износу од 10,000.00 КМ.
Према подацима Фонда здравственог осигурања Републике Српске, у 2018. години одобрен је укупно 641 захтјев за вантјелесну оплодњу, за први покушај 380, за други покушај 182, а за трећи 73 захтјева. Трошкови за ове намјене у 2018. годину су износили 2,5 милиона КМ. Фонд у цјелости финансира три поступка вантјелесне оплодње женама до 40 година старости, женама од 41 до навршене 42 године Фонд финансира 50% трошкова. Женама које су старије од 42 године, уколико роде дијете поступком вантјелесне оплодње, Фонд у цјелости рефундира трошкове. Захтјев за остваривање права на вантјелесну оплодњу могу да поднесу сви парови којима је ова процедура једина могућност зачећа. Критеријуми за одобравање се углавном односе на медицинске индикације. Тачније, услови су доказан стерилитет и да се пар налази у браку или ванбрачној заједници, више од двије године. Значајно је напоменути да је од 2007. године поступком вантјелесне оплодње рођено више од 1000 новорођенчади у Републици Српској. Такође у периоду 2007-2018. године је укупно одобрено 4.596 захтјева, а издвојено је око 20 милиона КМ.
Влада препоручује јединицама локалне самоуправе које нису у својим буџетима планирале средства за финансирање четвртог и наредног поступка вантјелесне оплодње, да средства за ову намјену планирају за 2020. годину, а да за 2019. годину финансирање врше са других буџетских позиција сличне намјене. 
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава – текући грантови удружењима од јавног интереса, за период 1. јануар - 30. април 2019. године, у износу од 33.333,32 КМ. 
Новчана средства из ове одлуке додјељују се удружењима од јавног интереса за редован рад и распоређују се на сљедећи начин:
- Савезу општина и градова Републике Српске, Бијељина ......................................................................................................................................11.668,00 КМ;               
- Савезу националних мањина Републике Српске, Бања Лука.....​...........................................................................................................................11.665,32 КМ;
- Асоцијацији „Ствараоци Републике Српске“ Источно Сарајево, Пале.................................................................................................................10.000,00 КМ.
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство управе и локалне самоуправе и  Министарство финансија.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава за период 01.01.-31.03.2019.године, на позицији Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима, у износу од 525.250,00 КМ.
Средства се распоређују се на следећи начин: 
- Црвеном крсту Републике Српске................................................................................................................................................................................150.000,00 КМ; 
- Сигурној кући „Искра“.......................................................................................................................................................................................................35.000,00 КМ; 
- Удружењу дијализираних, трансплатираних и хроничних бубрежних болесника Републике Српске........................................................340.250,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на План утрошка средстава за период 01.01.-31.03.2019.године, на позицији Текући грантови удружењима од јавног интереса, у износу од 72.875,00 КМ.
Средства се распоређују на следећи начин: Савезу дистрофичара Републике Српске, Бања Лука износ од 4.500,00 КМ, Савезу глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука износ од 7.500,00 КМ, Савезу слијепих Републике Српске, Бања Лука износ од 8.125,00 КМ, Савезу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске износ од 8.125,00 КМ, Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука износ од 8.125,00 КМ, Савезу друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње износ од 6.500,00 КМ, Савезу за ријетке болести Бања Лука износ од 7.500,00 КМ, Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“ Бања Лука износ од 7.500,00 КМ и Организацији ампутираца УДАС Републике Српске износ од 15.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је  Одлуку о утврђивању општег интереса за изградњу саобраћајнице на углу Пионирске и Улице Браће Југовића у Бањалуци и Одлуку  о утврђивању општег интереса за доградњу водоводног система Општине Гацко и изградњу високонапонске и нисконапонске мреже за потребе снабдијевања пумпних станица ПС1 и ПС2.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.