Sign In

Одржана 191. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске прихватила је данас, на 191. сједници у Бањалуци, Информацију о статистичким показатељима стања у области прерађивачке индустрије и њиховом кретању за првих шест мјесеци 2018. године.

Индустријска производња  у Републици Српској у периоду јануар-јун 2018. године у односу на исти период 2017. године већа је за 5,2%.

Значајан раст производње у посматраном периоду забиљежиле су сљедеће области прерађивачке индустрије: Производња намјештаја (20,4%), Производња базних метала (раст 9,1%), Производња електричне опреме (раст 7,5%), Производња машина и опреме (раст 29,6%) и Производња електрине опреме (раст 7,5%).

Републички завод за статистику  је објавио податке о запосленима са стањем на 31. март 2018. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених према којима је у прерађивачкој индустрији укупно запослених 55.828 радника, што је више за 2.678 радника или за 5,04% у односу на 31. март 2017. године.

Према достављеним подацима Републичког завода за статистику, број запослених у индустрији у посматраним областима прерађивачке индустрије у јуну 2018. године износио је 33.479 и већи је за 3,79%, или за 1.223 запослена у односу на јун 2017. године.

Привредни субјекти из прерађивачке индустрије имају најзначајнији утицај на спољнотрговински биланс Републике Српске, јер су остварили 85,7% укупно оствареног извоза Републике Српске у првих шест мјесеци 2018. године.

Прерађивачка индустрија је у првих шест мјесеци 2018. године остварила извоз већи за 13,1% у односу на исти период 2017. године, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије растао по стопи од 9,8%.

У првих шест мјесеци 2018. години прерађивачка индустрија је остварила обим спољнотрговинске размјене у износу од 3,59 милијарди КМ, што је за 11,2% више у односу на исти период 2017. године.

Покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије у првих шест мјесеци 2018. године износила је 77,12% и већа је за 2,27 процентних поена у односу на исти период 2017. године.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској.

Овом уредбом прописује се вођење евиденције процедура и формалности за пословање путем електронске јединствене контакт тачке за пословање у Републици Српској, као и начин обављања анализе, испитивања и процјене процедура и формалности за пословање у Републици Српској.

Циљ ове уредбе је бржи, једноставнији и на једном мјесту доступан приступ информацијама о административним процедурама и формалностима за пословање, путем електронске јединствене контакт тачке, као и унапређивање услова за лакше покретање и обављање привредних дјелатности кроз анализу, испитивање и процјену процедура и формалности за пословање у Републици Српској.

Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби подршке пословној заједници кроз што практичније, доступније и јасније информације о започињању и обављању привредних дјелатности. Такође, постоји потреба да се пословној заједници на једном мјесту омогући постављање питања, изношење проблема као и приједлога за унапређење пословања. Поред тога, постоји обавеза усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ, како формална, тако и суштинска. Директива о услугама на унутрашњем тржишту, која је инкорпорисана у Закон о услугама Републике Српске, између осталог, прописује неке практичне мјере, као што је успостављање тзв. „point of single contact" или јединствене контакт тачке за пружаоце одређеног броја услуга, путем којег би постојала могућност електронске размјене информација и административне сарадње. 

Влада Републике Српске донијела је уредбу  о измјени и допуни Уредбе о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе.

Разлози за доношење Уредбе о измјени и допуни Уредбе о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе садржани су у потреби да се Уредба усклади са Законом о Граду Зворник којим је општина Зворник стекла статус града.

Такође, Скупштина општине Прњавор, донијела је Закључак о упућивању Иницијативе за оснивање насељеног мјеста Присоје на подручју општине Прњавор. Уз Закључак о подношењу иницијативе за покретање поступка оснивања новог насељеног мјеста на подручју општине Прњавор, начелник Општине Прњавор доставио је Министарству управе и локалне самоуправе акте који садрже разлоге за оснивање насељеног мјеста са потребним подацима. Разматрајући поднесену иницијативу Скупштине општине Прњавор и сву пратећу документацију, Министарство је утврдило да су стечени услови да Влада Републике Српске донесе одлуку о оснивању новог насељеног мјеста на подручју ове општине. С тим у вези, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о оснивању насељеног мјеста Присоје на подручју општине Прњавор.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби за ангажовањем и финансирањем асистентата за ученике са сметњама у развоју у школској 2018/2019. години.

Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за основно образовање и васпитање на буџетској ставци Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа за период јануар-децембар 2019. године у износу од 1.200.000,00 КМ, за финансирање асистената приоритетно за ученике са аутизмом/комбинованим сметњама са елементима аутизма и ученике са тјелесним оштећењем (тешко покретне и непокретне ученике) који похађају наставу у основним школама.

Министарство просвјете и културе је задужено да захтјеве за асистенте за ученике са другим сметњама у развоју разматра и одобрава у складу са расположивим средствима у буџету.

​Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука.

Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука". Наведеном одлуком одређено је да ће након одржане јавне расправе, носилац припреме утврдити Приједлог плана у складу са закључцима са расправе, а да Народна скупштина Републике Српске доноси Просторни план подручја посебне намјене.

У складу са одредбама важећих прописа, управљање посебним подручјима заснива се на плановима управљања и просторним плановима подручја посебне намјене, којима се утврђују основна организација простора, мјере употребе, уређења и заштите тог подручја, мјере за унапређивање и заштиту животне средине, те обавеза израде планова за спровођење за ужа подручја унутар просторног плана подручја посебне намјене. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.