Sign In

Одржана 192. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 192. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској.

Разлог за доношење Закона о радио-аматеризму у Републици Српској садржан је у чињеници да не постоји важећи пропис који на јединствен начин уређује област радио-аматеризма у Републици Српској. Доношење Закона о радио-аматеризму Републике Српске је стварна потреба да се системски уреди општи интерес, као и обавезе и овлашћења Савеза радио-аматера Републике Српске и радио-аматерских клубова, поступање радио-аматера и радио-аматерских клубова у ванредним ситуацијама, као и друга питања од значаја за радио-аматеризам.

Имајући у виду важност радио-аматера у систему заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, те чињеницу да они чине важну компоненту у радио-мрежи за ванредне околности, уређеност ове области је од значаја за Републику Српску.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о расписивању конкурса за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години.

Конкурс ће бити објављен у јавним гласилима и на сајту Министарства науке и технологије у четвртак, 30. августа 2018. године. Конкурс је отворен до 31. октобра 2018. године, а укупна вриједност конкурса је 800.000 КМ.

Предмет конкурса је финансијска подршка научноистраживачким пројектима из области основних, примијењених и развојних истраживања на слободну тему по избору пројектног тима. Приједлоге пројеката могу кандидовати научноистраживачке организације у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју. Приједлози пројеката научноистраживачких организација које нису испуниле своје обавезе проистекле из претходних уговора склопљених са Министарством науке и технологије неће бити узети у обзир приликом одлучивања. Пријаве приједлога пројеката могу се подносити за једногодишња истраживања, а максималан износ подршке на име суфинансирања одобреног приједлога пројекта је 30.000,00 КМ. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о начину утрошка средстава за предшколски програм за дјецу у години пред полазак у школу у 2018. години.

У 2018. години програм је финансиран средствима које је обезбиједила Влада Републике Српске у износу од 335.196,00 КМ и невладина организација Save the Children у износу од 49.000 КM, те на основу учешћа локалних заједница и родитеља.

Брoj укључeнe дjeцe у прoгрaм ове године је вeћи oд брoja приjaвљeнe дjeцe зa пoхaђaњe oвoг прoгрaмa у фeбруaру мjeсeцу, те је тако Влaдa дoниjeлa зaкључaк дa сe oдoбрe дoдaтнa срeдствa у укупнoм изнoсу oд 35.196,00 КM, сa вeћ oдoбрeних 300.000,00 КM, те је одобрени изнoс зa прoгрaм у 2018. гoдини 335.196,00 КM.

Ове године програм се реализовао у 39 предшколских установа и 72 основне школе широм Српске. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о захтјеву Српског пјевачког друштва „Јединство" Бања Лука о суфинансирању трошкова пута, ради учешћа на Фестивалу хорова у Аделаиду, Аустралија.

Задужују се Министарство финансија и Министарство просвјете и културе да обезбиједе Српском пјевачком друштву „Јединство" средства у износу од 10.000,00 КМ за суфинансирање трошкова пута ради учешћа на Фестивалу хорова у Аделаиду.  

Влада Републике Српске усвојила је Информациу о додјели стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима.

На приједлог Комисије за избор перспективних спортиста, спортиста са инвалидитетом и потенцијалних олимпијских кандидата, министарка породице, омладине и спорта је 28.06.2018. године донијела Одлуку о избору 85 перспективних спортиста, спортиста са инвалидитетом и потенцијалних олимпијских кандидата којима се додјељује стипендија за 2018. годину и то: 63 стипендије перспективним спортистима, 12 стипендија спортистима са инвалидитетом и 10 стипендија потенцијалним олимпијским кандидатима.

Укупна финансијска средства која су издвојена за спортске стипендије у 2018. години износе 141.000,00 КМ.

Првенствени циљ додјеле стипендија јесте вредновање постигнутих спортских резултата у претходне двије године, као и начин подстицања за даље напредовање и усавршавање у области спорта.

Додјелом стипендија омогућава се остваривање што бољих спортских резултата, који ће допринијети афирмацији надарених појединаца и унапређењу спорта.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 503.500,00 КМ. Средства су распоређена на сљедећи начин: дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица - 80.000,00 KM, дознаке за финансирање повратка у Републику Српску - 249.500,00 KM, дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ - 74.000,00 КМ, капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ - 70.000,00 КМ, трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску - 30.000,00 КМ.

Влада Републике Српске се усвојила је Информацију о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са другог састанка Пододбора за трговину, индустрију, царине и опорезивање.

Усваја се „Акциони план Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са другог састанка Пододбора за трговину, индустрију, царине и опорезивање", који се налази у прилогу Информације.

Задужују се Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство правде, Министарство науке и техонологије, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство просвјете и културе, Министарство трговине и туризма, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство саобраћаја и веза, Министарство финансија, Пореска управа Републике Српске, Републички завод за стандардизацију и метрологију и Агенција за информационо друштво Републике Српске, да приступе реализацији препорука Европске комисије из Акционог плана, да прате спровођење утврђених мјера и активности и о реализацији истих редовно извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да, у својству републичког координатора процеса европских интеграција, о реализацији Акционог плана из информише Владу Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.