Sign In

Oдржана 196. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 196. редовној сједници одржаној у Бањалуци,  Методологију рада Комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву у периоду од 1991. до 1995. године и Методологију рада Комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду 1992-1995. године  предложену  од стране Министарства правде Републике Српске и Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.


Задужује се Министарство правде Републике Српске да у што краћем року предложи критерије неопходне за именовање чланова Комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву у периоду од 1991. до 1995. године и Комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду 1992-1995. године, како би се створиле претпоставке да се одреде институције које ће предложити чланове комисијеа посебно водећи рачуна о томе да комисије треба да буду међународног карактера.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о о оснивању HLA лабораторије у ЈЗУ Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске и именовању Радне групе за успостављање Координационог центра за трансплатацију.
Задатак Радне групе је да уради анализу неопходних процедура за успостављање Координационог центра за трансплатацију, размотри све могућности и направи упоредни приказ са земљама у окружењу, и да на основу свега наведеног сачини приједлог о наредним корацима за успостављање истог.
Задужује се Министарство финансија и Министарство здравља и социјалне заштите да обезбједе неопходна средства за успостављање HLA лабораторије. Задужује се ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске да започне процедуру оснивања HLA лабораторије а која је у надлежности истог. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине на непокретностима, којом се преноси право својине на непокретностима на којим Министарство за избјеглице и расељена лица има право управљања.
Предмет одлуке су два стана у Приједору и два стана у Сребреници, која се преносе на Град Приједор, односно општину Сребреница, без накнаде, а ради стамбеног збрињавања социјално угрожених категорија становништва Града Приједора и општине Сребреница.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о неопходности материјалног и кадровског јачања Републичког хидрометеоролошког завода.
У сектору метеорологије је неопходно обезбиједити недостајуће кадрове ради редовног извршавања обавеза у систему метеоролошког бдијења и према међународним метеоролошким организацијама и конзорцијумима.
Сектор метеорологије учествује у двије активности које имају регионални и међународни значај: SEECOP – конзорцијум за нумеричку прогнозу времена око НММ Б нумеричког модела прогнозе времена, а окупља земље југоисточне Европе по вођством РХМЗ Србије и ECMWF – центар за средњорочну прогнозу времена гдје су у току преговори са БиХ о придруживању. РХМЗ Републике Српске треба да буде фокална тачка у БиХ за комуникацију и рад, а ако се не испуне потребни услови фокална тачка одлази у Федерални хидрометеоролошки завод. Уз кадровско јачање потребна је и набавка одговарајуће компјутерске и телекомуникацијске опреме, за коју је потребно извојити до 100.000,00 КМ. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права посједа на непокретности на Општину Градишка.
Право посједа на непокретности преноси се на Општину Градишка без накнаде, a за потребе изградње друштвеног дома у насељу Липовача, општина Градишка.
Међусобна права и обавезе о преносу права посједа на непокретности између Владе Републике Српске и Општинe Градишка регулисаће се уговором, који ће у име Владе Републике Српске потписати министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење којим се Републици Српској дозвољава ступање у посјед експроприсаних некретнина након коначности рјешења о експропријацији, а у сврхе изградње објекта у области енергетске инфраструктуре, гасовода „Шепак-Бијељина“.
Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава Основном суду Сребреница, зе период 01.01.2018.- 30.09.2018. године у укупном износу од  20.000,00 КМ.
Реалокацију средстава неопходно је извршити како би се обезбиједила средства за набавку котла на пелет и остале опреме ради оспособљавања гријања у згради суда.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.