Sign In

Oдржана 199. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 199. сједници, одржаној у Бањалуци, Информацију о заснивању новог производног циклуса у 2018. години.
Влада у цијелости подржава мјере и активности које предузима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које су усмјерене на обезбјеђење услова за заснивање новог производног циклуса у 2018. години.
Према процјенама стручних служби Министарства и Пољопривредног института Републике Српске, у јесењој сјетви 2018. године биће засијано укупно 65.616 ha под ратарским културама, од чега ће око 40.100 ha бити засијано под пшеницом као доминатном ратарском културом у јесењој сјетви. Под уљаном репицом ће бити засијано 1.735 ha.
На основу процјене стања и услова за реализацију  плана јесење сјетве за 2018. годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је утврдило сљедеће мјере подршке за заснивање новог производног циклуса: наставак редовних исплата подстицаја за 2018 годину, чиме се у великој мјери подстиче нови производни циклус, обезбјеђивање регресираног дизел гориво, за потребе извођења јесењих и прољетних радова у пољопривреди, у висини 0,60 КМ/литру (норма за одобравање регресираног дизел горива је 100 литара/ha, односно 60 КМ/ha), подржавање искључиво производње меркантилне пшенице намјењене за људску исхрану, у складу са усвојеним Правилником о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице у откупу, планирање подстицаја за производњу меркантилне пшенице рода 2019. године по јединици површине у износу од 200 КМ/ ha, обезбјеђивање повољних обртних средстава у виду намјенских зајмова Инвестиционо - развојне банке Републике Српске за заснивање новог производног циклуса, односно успостављање партнерског односа између домаће примарне производње, прераде и промета, у циљу уговарања производње, преузимања, откупа и пласмана пољопривредних производа, те осигурање сталног инспекцијског надзора  путем републичке и локалних инспекција у реализацији јесењих радова и радова на заснивању новог производног циклуса 2018/19 године. 
Осим претходно наведених мјера подршке, произвођачима су на располагању стручне и савјетодавне услуге које обезбјеђује Министарство посредством стручних служби, распоређених у седам подручних јединица.

Влада Републике Српске прихватила је Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа у Републици Српској за 2017. годину.
Према подацима Пореске управе Републике Српске и АПИФ-а за 2017. годину, у Републици Српској је пословало 40.322 привредних субјеката од чега: 17.559 МСП-правних лица, 84 велика предузећа и 22.679 предузетника (од чега три велика предузетника). У структури МСП и даље доминирају микро субјекти са 93,8% учешћа у укупном броју МСП. Већина МСП или 69% је сконцентрисана у сектору трговине (34,50%), прерађивачкој индустрији (13,95%), угоститељству (12,35%) и саобраћају (8,09%). Према облику организовања у структури МСП и даље су доминантна ДОО са 86,10%. Сви привредни субјекти су у 2017.години су запошљавали 198.719 лица од чега је највећи број запослених у МСП-правним лицима или 100.439 лица, затим у великим предузећима 56.384 лица те код предузетника 41.896 лица. 
Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у сектору МСП је радио у прерађивачкој индустрији (27,49%) и трговини (25,60%) од укупног броја запослених. МСП-правна лица су у 2017. години остварила 73,16% пословних прихода свих предузећа, 71,37% прихода од продаје на иностраном тржишту и 76,20% укупне нето добити свих предузећа. Број МСП на 1000 становника у 2017. години износио је 30,06 МСП. У 2017. години повећан је и укупан број субјеката и број запослених у односу на 2016.годину. 
У 2017. години у сектору МСП су у односу на 2016. годину забиљежена сљедећа кретања:
Укупан број привредних субјеката повећан је за 2,3%
Број МСП – правних лица као и број предузетника је такође повећан за 2,3%
Укупан број запослених у свим привредним субјектима је већи за 10,74% 
Број запослених код МСП-правних лица је већи за 9,01% као и број запослених код предузетника који је већи за 10,98%
Број укупно новорегистрованих субјеката је мањи за 8,3% а број угашених је мањи за 26,9% 
У структури сектора и даље доминирају трговина и прерађивачка индустрија.
Непромијењена је и структура МСП по географским подручјима Републике Српске, гдје као и до сада доминира привредно подручје Бањалука.
Финансијска подршка сектору МСП на републичком нивоу пружена је за реализацију пројеката запошљавања и самозапошљавања, за подршку пројеката у области развоја туризма и за пројекте из пољопривреде, шумарства и водопривреде у укупном износу 12.862.102,15 КМ. Поред наведених средстава треба поменути и средства пласирана кроз кредитне линије Инвестиционо-развојне банке РС у укупном износу од 61.230.255,00 КМ за 112 МСП те одобрене гаранције Гарантног фонда Републике Српске у износу од 1.343.950,00 КМ за 15 МСП. Укупно 19 јединица локалне самоуправе у Републици Српској су у области МСП пласирале 3.299.743,94 КМ, од чега 94,14% бесповратних средстава. 
Министарство и Агенција су директно или индиректно учествовали у реализацији бројних домаћих и међународних пројеката.

Влада Републике Српске прихватила је информацију о статусу дијела непокретности на простору ранијег акционарског друштва Дрвна индустрија „Јадар“ Зворник. 
Влада је сагласна да се изврши продаја дијела непокретности на простору ранијег акционарског друштва Дрвна индустрија „Јадар“ Зворник, у складу са прописима којима се уређује поступак јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске.
Задужује се Министарство индсутрије, енергетике и рударства да ангажује сталног судског вјештака грађевинске струке у циљу утврђивања тржишне вриједности непокретности, припреми приједлоге потребних аката за продају непокретности, а затим изврши њихово достављање Влади Републике Српске на разматрање и одлучивање.
Потенцијални инвеститор показао је интерес за куповину објекта са припадајућим земљиштем, који је користио на основу уговора о закупу који је истекао, производећи амбалажу од папира и картона. Намјера инвеститора је да објекат, који је прилично девастиран, купи, реконструише и организује производњу сирева у истом, за шта већ посједује комплетну мљекараску опрему, уз запошљавање одређеног броја радника.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава, којом се даје сагласност Министарству саобраћаја и веза Републике Српске на план утрошка средстава за период 01.10. – 31.10.2018. године у износу од 2.307.302,57 KM.
Средства се распоређују се на следећи начин: Субвнеција предузећу „Жељезнице Републике Српске“ у износу од 2.083.333,33 КМ, Субвенција „Аеродроми Републике Српске“ АД Бања Лука у износу од 185.018,07 КМ и Субвенција Жељезничкој корпорацији БХЖЈК у износу од 38.951,17 КМ.
Наведена предузећа дужна су да средства користе у складу са одредбама уговора које су закључили са Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, односно Споразумом о успостављању заједничке жељезничке јавне корпорације.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава јединицама локалне самоуправе за спровођење Општих избора 2018. године у укупном износу од 50.000,00 КМ, у оквиру Министарства управе и локалне самоуправе, за период 01.01. – 31.12.2018. године. Средства се распоређују општинама Чајниче, Вукосавље, Источни Дрвар, Ново Горажде, Источни Мостар и Оштра Лука.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 284.900,00КМ, и то са позиција: Дознаке за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од 12.000,00 КМ, Дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 10.000,00 КМ, Дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу од 10.000,00 КМ, Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање интерно расељених лица  у износу од 25.000,00 КМ, те Трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску у износу од 227.900,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине над основним средствима.
Ријеч је о три санитетска возила које је Влада Републике Србије донирала Влади Републике Српске. Додјела донације крајњим корисницима извршена је уз поштовање жеље даваоца донације, те је сходно уговору о поклону (донацији) од 02.10.2018. године предвиђено да се санитетска возила додјеле ЈЗУ Дом здравља Трново, ЈЗУ Дом здравља Србац и ЈЗУ Дом здравља Дрвар.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.