Sign In

Одржана 207. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 207. сједници у Бањалуци, Информацију о завршетку реализације пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске - 2018.''

Овај пројекат реализован је у периоду од 20.05. до 21.09.2018. године, у четрнаест смјена, у омладинском хостелу ''Ужице'' у Бечићима. Током 2018. године обухваћено је укупно 2100 лица (1664 дјеце  са пратећим одраслим  лицима, 172 васпитача, 156 чланова стручног тима и 108 родитеља). Програмске активности Пројекта су прилагођене узрасним, развојним карактеристикама и индивидуалним специфичностима дјеце учесника у Пројекту у конкретној смјени. Здравствена заштита, као један од најзначајнијих сегмената у реализацији Пројекта, а првенствено у безбједности учесника, има посебно мјесто у припреми и самој реализацији Пројекта

За реализацију пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске - 2018'', Буџетом ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2018. годину предвиђено је  1.100.000,00 КМ, а утрошено је 1.071.599,56КМ (97,4%). Реализација овог пројекта планирана је Буџетом и Програмом рада ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту и за 2019. годину, у периоду од маја до септембра 2019. године.  
ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, седамнаесту годину за редом, на основу члана 34. Закона о дјечијој заштити Републике Српске, реализује право на ''задовољавање развојних потреба дјеце'' учешћем дјеце у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“. Током свих тих година реализације у Пројекту је учествовало преко 30.200 лица, од чега готово 25.000 дјеце најосјетљивијих категорија из свих градова и општина Српске.
Пројектом су обухваћена  дјеца чије је одрастање осујећено неповољним породичним, социјалним и материјалним условима, здравственим и развојним проблемима, на подручју Републике Српске. Они заједно са талентованом дјецом и истакнутим спортистима (побједницима на републичким и државним такмичењима), на инклузивном принципу, проводе десет (или осам) дана у одмаралишту на мору. Узрасна доб дјеце - учесника је од  6 до 15, година, за лица са сметњама у развоју до 17 година и изузетно старија лица са тешким оштећењима.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Програму постинвестиционе подршке (aftercare) и СДУ у Републици Српској у 2018. години.
Глобални токови страних улагања у 2017. години показују пад од 23% у односу на 2016. годину. Подаци за првих шест мјесеци показују даљи пад глобалних страних улагања за 41%. Слични трендови забињежени су и када су у питању земље у транзицији.
Страна улагања у Републику Српску за 2017. годину су износила 214,3 милиона КМ, што представља значајан пораст у односу на 2016. годину, када су страна улагања износила 76,4 милиона КМ.
Највећа улагања су у секторима телекомуникације, финансијске услужн​е дјелатности, осим осигурања и пензијских фондова и производња кокса и рафинисаних нафтних производа.
Највећа улагања, посматрано по земљи страног улагача остварили су: Србија, Русија, Аустрија, Италија и Словенија.
Програм постинвестиционе подршке инвеститорима (aftercare) подразумијева институционалну сарадњу републичког и локалног нивоа кроз формирану сарадничку мрежу за рад и постинвестициону подршку инвеститорима, коју чине представници Министарства за економске односе и регионалну сарадњу и именовани координатори у јединицама локалне самоуправе. Програм има више компоненти: обуке, заједничке посјете фирмама, евидентирање проблема у пословању, адресирање проблема надлежним институцијама, мониторинг реализованог и промоцију. 
Програм је започео 2013. године са 10 јединица локалне самоуправе, а у 2017. години je проширен и сада обухвата 27 јединица локалне самоуправе. Представници Министарства за економске односе и регионалну сарадњу су са представницима јединица локалне самоуправе обишли домаће и стране инвеститоре, идентификовали проблеме са којима се у свом пословању сусрећу инвеститори и неки проблеми су ријешени одмах, неки су у фази рјешавања, а за нека је потребан системски приступ и укључивање свих ресорних министарстава, о чему је извјештавано у информацији.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије подстицања страних улагања у Републику Српску за период 2016 - 2020.година.
У сва три кључна оперативна циља која су дефинисана Стратегијом, а то су побољшање конкурентности и унапређење пословног окружења, јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа и активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта, остварен је значајан напредак. 
Побољшање конкурентности и унапређење пословног окружења је остварено путем започетих активности око увођеља е-грађевинских дозвола, е-регистрације пословних субјеката, стечај и ликвидације. Република Српска према рангирању fDI Intelligence (Financial Times) изабрана као једна од 10 малих регија будућности за 2018/2019. годину, за стратегију страних улагања.
За оперативни циљ јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа учињен значајан напредак, како на локалном тако и на републичком нивоу. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је формирало Сарадничку мрежу у којој је до 2017. године укључено 27 јединица локалне самоуправе. Кроз мрежу се системски организују обуке за ЈЛС како у циљу привлачења, тако и задржавања инвеститора, заједнички се посјећују фирме и рјешавају отворена питања. Активности мреже су редовне и показују добре резултате у пракси. 
Поред тога формиран је и Савјет за стране инвеститоре Републике Српске, као тијело које сачињавају страни инвеститори, али и институције републичког и локалног нивоа, те Привредна комора Републике Српске.  Тијело је оперативног карактера и искуства Републике Српске су усвојена и у ФБиХ.
Унапријеђена је и сарадња са представништвима Републике Српксе у иностранству.
Активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта, су у потпуности реализоване кроз них активноси.  У протекле двије године уведене су, као пилот пројекти, неке од најсавремених пракси у привлачењу страних инвеститора. Неке од значајних су организовање циљаних кампања привлачења инвеститора у СР Њемачкој и Аустрији, а у сарадњи са Министарством пољорпривреде, водопривреде и шумарства. Ово је резултирало позитивним ефектима и повратним посјетама потенцијалних инвеститора Републици Српској.
Поред тога, обједињена је инвестициона понуда Републике Српске (и локалног и републичког нивоа), формиран је нови портал Јединствена контакт тачка за пословање www.pscsrpska.vladars.net и осигурана су средства за редизајн портала намијењеног страним инвеститорима www.investsprska.net.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година, у 2017. години.
Иако се укупан број саобраћајних незгода у Републици Српској повећао (+2,7%) у односу на референтну 2011. годину, охрабрује податак да је број саобраћајних незгода са погинулим и тешко повријеђеним лицима мањи у односу на 2016. годину, као и у односу на базну 2011. годину. Из наведеног произилази и да је жестина саобраћајних незгода као параметар који карактерише саобраћајне незгоде мањи.
У  2017. години, смртно је страдало 9,97 лица на 100.000 становника, што је мање у односу на 2015. годину, а Република Српска је на основу смањеног броја, прије свега саобраћајних незгода са погинулим и тешко повријеђеним лицима у току 2017. године, путем директних или индиректних трошкова уштедјела 6.357.017,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава за шуме за 2018. годину. 
Овом одлуком даје се сагласност на План утрошка средстава за шуме за 2018. годину Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, са позиције субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства, у укупном износу од 1.900.000,00 КМ.
Средства се распоређују на сљедећи начин: радови и активности у оквиру проширене репродукције шума (1.767.000,00 КМ), непланиране мјере заштите шума које могу да проузрокују посљедице ширих размјера (95.000,00 КМ), те развој ловства у Републици (38.000,00 КМ).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.