Sign In

Одржана 23. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 23. сједници у Бањалуци, Одлуку о потврђивању ранг листе за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској за период 2018/2019. година.

По основу „Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2018/2019“, Пројектни одбор је 14.05.2019. године разматрао пристиглих 48 понуда и донио одлуку којом се потврђује финансирање укупно 12 пројектних приједлога укупне вриједности 1.128.334,87 КМ.
Одобрени пројектни приједлози у оквиру Приоритетне области 1 „Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе“ обухватају: општину Лакташи, Власеницу, Брод, Челница, Калиновик, Источно Ново Сарајево, Рогатицу и Дервенту.
Пројектни приједлози који су одобрени у оквиру Приоритетне области 2 „Повећање обима и продуктивности, те степена тржишности и финализације пољопривредне производње“ обухвата пројекте општине Чајниче, Рудо, Град Добој, ЈУ Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Требиња.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о процјени социо-економских утицаја 3. годишњег циклуса Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2016/2017. години.
Реализација пројеката чије је финансирање одобрено у склопу 3. циклуса, а које с циљем стимулисања реализације локалних развојних приоритета спроводе Развојни програм Уједнињених нација (УНДП), Влада Швајцарске, Министарство финансија Републике Српске, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Инвестиционо развојна банка Републике Српске, уз све пратеће активности окончана је до краја 2018. године.
Укупна вриједност реализованих пројеката износи 1,044 милиона КМ, од чега се 711,5 хиљада КМ (68%) односи на средства Финансијског механизма, док су преосталих 332,6 хиљада КМ (32%) обезбједили корисници из сопствених извора. Средства Европске уније и УНДП износе 350,1 хиљада КМ, а средства Владе Републике Српске 361,3 хиљаде КМ. 
Реализацијом пројекта на подручју Приједора, Бијељине, Руда и Чајнича је обезбјеђена директна корист за 340 грађана, као и допринос постизању локалних приоритета у вези са изградњом саобраћајне инфраструктуре у оквиру индустријске зоне, развијена пољопривредна производња, обезбјеђени механизми за откуп пољопривредних производа, унапријеђена конкурентност, социјална заштита, подизање нових прерађивачких капацитета.
Такође, успјешном реализацијом пројеката је обезбјеђена подршка социо-економском положају жена и самозапошљавању жена из руралних средина, а успостављено је и повољно пословно окружење које омогућава лакши, бржи и бољи развој привреде и предузетништва путем стандардизације производних процеса.
С обзиром на то да је више од 53% јединица локалне самоуправе у Републици Српској исказало интерес за учешће у пројекту, интересовање несумњиво упућује на присуство широке подршке Финансијском механизму, чиме се сматра испуњеним једна од кључних претпоставки за постизање његове одрживости на дуги рок. 
На бази стеченог искуства у провођењу 3. циклуса Финансијског механизма, Извјештај упућује на правце даљег усмјеравања овог јавног инструмента за пружање подршке локалним заједницама за реализацију приоритетних пројеката, са намјером повећања ефективности и ефикасности, те мултипликовања ефекта од његовог спровођења на укупни друштвени и економски амбијент и развој Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској и упутиће је Народној скупштини Републике Српске на разматрање.
На основу ове одлуке, Влада сваке године доноси Одлуку о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској, с циљем расподјеле средстава између Републике и јединица локалне самоуправе, како би се допунили властити извори финансирања јединица локалне самоуправе ради ефикасног извршавања њихових надлежности.
Законом о локалној самоуправи прописано је да се правила за редистрибуцију средстава из буџета Републике Српске на јединице локалне самоуправе заснивају на објективним, транспарентним и потврдивим критеријумима које утврди Народна скупштина Републике Српске, те да се критеријуми за утврђивање степена развијености доносе сваке три године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година) за 2018. годину.
Стратегијом су утврђене мисија и визија, временски оквир, те стратешки правци, циљеви и програми мјера. Спровођењем стратешких праваца, циљева и програма мјера доприноси се спречавању и сузбијању насиља у породици, те јачању капацитета субјеката заштите да поступају у складу са законом и у најбољем интересу жртве. 
Саставни дио Стратегије је и Оквирни акциони план на основу којег се доносе годишњи акциони планови за сузбијање и спречавање насиља у породици.
Информација представља рекапитулацију реализованих кључних активности током 2018. године, а које се односе на превенцију насиља у породици, подршку и помоћ жртвама насиља у породици, заштиту жртава од насиља у породици, те праћење спровођења закона, политика и мјера против насиља у породици.
Једна од најважнијих активности током 2018. године јесте приступање изради Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици, који је Народна скупштина Републике Српске и усвојила у априлу 2019. године, а чијом примјеном ће се систем заштите од насиља у породици додатно унаприједити.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске у 2019. години.
Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске у 2019. години чине два основна дијела: активности институција надлежних за реализацију Омладинске политике Републике Српске за период од 2016. до 2020. године и активности организација цивилног друштва које такође учествују у реализацији стартешких циљева из овог документа.
Неке од најзначајнијих активности планираних у 2019. години су: Подршка запошљавању младих са ВСС у статусу приправника, реализација Посебног програма субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у Републици Српској, стипендирање студената I, II и III циклуса студија који студирају у Републици Срспкој и иностранству, као и студената на дефицитарним студијским програмима, те подршка мобилности младих и представника омладинских организација, подршка функционисању објеката и садржајима за младе с фокусом на младе у руралним срединама, Мале Олимпијске игре, Љетња школа спорта итд.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Акционог плана провођења Омладинске политике Републике Српске у 2018. години.
У Акционом плану налазе се активности које доприносе реализацији мјера за сваки оперативни циљ који проистиче из пет стратешких циљева Омладинске политике Републике Српске од 2016. до 2020. године: унаприједити запошљивост младих, унаприједити могућности за активно учешће младих, развити здраве стилове живота код младих, осигурати подршку развоју изврсности младих и унаприједити могућности за квалитетно провођење слободног времена младих. 
У оквиру Акционог плана реализована је и активност Инвестиционо - развојне банке Републике Српске „Кредитна линија - Стамбени кредити ИРБРС“ за коју је издвојно 37.100.000,00 КМ, а обухватала је, поред осталих грађана, младе и младе брачне парове у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.