Sign In

Одржана 29. посебна сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске одржала је данас у Бањалуци, 29. посебну сједницу, на којој је разматрала одговоре потенцијалних купаца потраживања привредног друштва „Бирач" а.д. у Стечају Зворник.

Водећи рачуна о значају и развоју производње коју остварује „Бирач" а.д. Зворник и о 1.500 запослених радника, Влада Српске је затражила од потенцијалних купаца да до 31.12.2018. године јасно дефинишу инструменте обезбјеђења и гаранције да ће своје обавезе извршити у тачно одређеним роковима и условима.

У претходном периоду Влада Републике Српске добила је понуде од четири компаније заинтересоване за откуп потраживања Републике Српске и осталих јавних институција у стечајном поступку привредног друштва „Бирач" а.д. у Стечају Зворник. Понуде су стигле од сљедећих компанија: Batagon International AG, ZUG, Швајцарска, Metal Investments Limited, Лондон, ,,МГ МИНД,, д.о.о. Мркоњић Град и „Павгорд" д.о.о. Фоча. Након што је Влада након јучерашње сједнице доставила закључке, компанијa Metal Investments Limited повукла је своју понуду.

Влада Републике Српске је јуче на 209. редовној сједници разматрала Информацију о понудама за пренос потраживања Републике Српске и осталих јавних институција у стечајном поступку привредног друштва „Бирач" а.д. у Стечају Зворник.

Влада Републике Српске је закључком који је донесен на 209. редовној сједници затражила да се  будући Прималац потраживања обавеже на:

  • забрану отуђења потраживања Републике Српске и осталих јавних институција у износу утврђеном уносом у табелу, у свему са наведеном висином потраживања и обимом права, у периоду од 10 година од дана закључења Уговора о преносу потраживања;
  • инвестирање у износу од минимално 50 милиона € у технолошки развој Фабрике, у период до 5 година од дана закључења Уговора о преносу потраживања;
  • поштовање постојећег уговорног односа и забрану пријевременог раскидања уговора о испоруци руде закљученог између Компаније ,,БОКСИТ,, а.д. Милићи и привредног друштва ,,Алумина,, д.о.о. Зворник као 100% зависног друштва стечајног дужника ,,Бирач,, а.д. у стечају Зворник и
  • задржавање постојећег броја запослених радника са тенденцијом повећања броја запослених реализацијом нових инвестиција у период од 5 година од дана закључења Уговора о преносу потраживања.

     

Влада Републике Српске очекује од јавних институција које имају призната и утврђена потраживања у стечајном поступку над имовином стечајног дужника ,,Бирач,, а.д. Зворник, да одмах по доношењу одлуке Владе Републике Српске о избору најповољније понуде, приступе потписивању Уговора о преносу потраживања у име својих институција. Уговор о преносу потраживања наведене институције дужне су закључити у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Владе Републике Српске о избору најповољније понуде. Нацрт Уговора о преносу потртаживања доставиће се на мишљење Правобранилаштву Републике Српске, а коначан текст уговора о преносу потраживања биће нотарски овјерен.

Влада Републике Српске од будућег Примаоца потраживања очекује да у року од 30 дана од дана потписивања Уговора о преносу потраживања, ријеши проблем ,,Енерголиније,, д.о.о., у стечају Зворник на начин да Инвестиционо-развојној банци Републике Српске у цјелости измири евидентирана потраживања Банке према стечајном дужнику ,,Енерголинија,, д.о.о., Зворник.

Влада Републике Српске сматра неопходним да будући Прималац потраживања ургентно ријеши све отворене поступке евидентиране код стечајног управника и поступајућег суда, као и оне настале у поступцима пред редовним судовима у вези стечајног дужника ,,Бирач,, а.д. Зворник.

Влада Републике Српске очекује од будућег Примаоца потраживања да улаже у Олимпијски центар ,,Јахорина,, како би обезбједио путем реконструкције, довођење реномираног хотелског ланца и подизање стандарада хотела на највиши ниво међународно признатог стандарда.

Влада Републике Српске од будућег Примаоца потраживања очекује да инвестира у банкарски сектор Републике Српске.

Влада Републике Српске  обавезује будућег Примаоца потраживања да у року од 1 године од дана закључења Уговора о преносу потраживања, понуди технолошки и финансијски основ за рјешење проблема „црвеног муља" у Фабрици глинице „Бирач" а.д. у стечају Зворник као и да га ријеши у складу са пројектном динамиком.

Влада Републике Српске очекује од будућег Примаоца потраживања да Републици Српској, тачније надлежном јавном предузећу, одобри кориштење кредитних средстава за изградњу брзе цесте Зворник-Милићи-Власеница-Хан Пијесак-Соколац-Источно Сарајево у износу од 100 милиона €.

Влада Републике Српске донијеће посебну одлуку у вези исказане понуде.

Влада Републике Српске сматра да је неиспуњавање било које од обавеза будућег Примаоца потраживања из овог закључка ставља ван снаге овај закључак, а средства уложена од стране будућег Примаоца потраживања до тада, Влада Републике Српске неће бити у обавези да врати.

Влада Републике Српске очекује да ће поступајући суд у стечајном поступку над имовином стечајног дужника ,,Бирач,, а.д. Зворник окончати стечајни поступак до краја марта 2019. године, у складу са Законом о стечају.

​Правобранилаштво Републике Српске је мишљења да су достављене понуде у складу са важећим материјално-правним прописима и да се може извршти продаја потраживања Републике Српске, цијенећи понуде у цјелости. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.