Sign In

Одржана 133. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела  је данас, на 133. редовној сједници, одржаној у Бањој Луци, Одлуку о давању сагласности на Преглед расподјеле средстава за суфинансирање рада невладиних организација и удружења од јавног интереса заснованог на програмским и пројектним активностима у 2017. години, како је наведено у табели:


 

 

 

Рд. Бр.

 

 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ-

УДРУЖЕЊА ОДЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 

УКУПНО ПО

 

 

ЗАХТЈЕВИМА

 

ПРИЈЕДЛОГ СРЕДСТАВА ЗА

2017 ГОД

НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

ПО УГОВОРУ

 

1.

БОРАЧКАОРГАНИЗАЦИЈА

РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

 

7

 

4

 

340.680,00

 

215.500,00

 

2.

РЕПУБЛИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА

ПОРОДИЦАЗАРОБЉЕНИХ И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ИНЕСТАЛИХ ЦИВИЛАРЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

160.203,78

 

 

 

100.000,00

 

3.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  АМПУТИРАЦА УДАС

 

2

 

10

 

 

111.977,24

 

65.000,00

 

4.

САВЕЗ УДРУЖЕЊАЦИВИЛНИХ

ЖРТАВА РАТАРЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

 

1

 

3

 

39.000,00

 

30.000,00

 

5.

 

САВЕЗ ЛОГОРАШАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

1

 

2

 

80.202,40

 

45.000,00

 

6.

САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА РВИ РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

 

2

 

2

 

104.558,14

 

70.000,00

 

7.

 

САВЕЗ УДРУЖЕЊАБОРАЦА НОР-а

 

-

 

2

 

33.080,00

 

30.000,00

 

8.

УДРУЖЕЊЕГРАЂАНАВЕТЕРАНИ

РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ"

 

-

 

-

 

190.000,00

 

40.000,00

 

9.

УДРУЖЕЊЕ  ЖЕНАЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ 

 

3

 

45.676,00

 

40.000,00

 

10.

УДРУЖЕЊЕЈАСЕНОВАЦ-ДОЊА

ГРАДИНА" БАЊАЛУКА

 

-

 

2

 

43.250,00

 

15.000,00

 

11.

 

УДРУЖЕЊЕПЕНЗИОНЕРА РЕПУБЛИКЕСРПСКЕ

 

-

 

3

 

41.300,00

 

30.000,00

 

12.

 

САВЕЗ ИНВАЛИДАРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

1

 

1

 

25.436,34

 

20.000,00

 

 

УКУПНО

 

 

21

 

39

 

 

1.215.363,90

 

700.500,00

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Преглед одобрених средстава за реализацију програмских активности у 2017.години невладиних организација/ удружења произишлих из антифашистичке и ослободилачке борбе током 20-тог вијека и Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Буџетом Министарства рада и борачко-инвалидске заштите је за финансирање непрофитних организација-програмских активности невладиних организација и удружења у 2017. години, предвиђен износ од 250.000,00 КМ за 12 организација, и то:

Борачка организација Републике Српске (106.000,00), Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске (30.000,00); Савез удружења бораца НОР-а  Републике Српске (9.000,00); Организација ампутираца Удас" (25.000,00); Савез сједеће одбојке инвалида Републике Српске  (9.000,00); Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске (12.000.00); Савез логораша Републике Српске (17.000,00); Савез РВИ Републике Српске(7.000,00); Републичка организација бораца и цивила са ПТСП Јединство" (5.000,00); Удружење грађана Српско-руска заједницаБијељина (10.000,00); Удружење жена жртава рата Републике Српске (10.000,00); Удружење грађана ВетераниРепублике Српске" (10.000,00).

Код одобравања средстава за финансирање невладиних организација и удружења, водило се рачуна да се ради о организацијама која су од републичког значаја, да се организације и удружења својим програмским циљевима залажу за остваривање највиших вриједности уставног поретка, слободе, једнакости, права човјека као и моралног дигнитета српског народа и свих грађана Републике Српске, која су судјеловала у одбрани отаџбине.

Влада Републике Српске разматрала је Приједлоге мишљења на Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечења обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, чији је предлагач предсједник Републике Српске.

Овим законом, који је новина у правном систему Републике Српске, уређује се оснивање, статус, дјелатност, организација Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, извори и начин прикупљања средстава, начин расподјеле средстава и праћењe рада овог фонда.

Влада Републике Српске, у складу са прибављеним мишљењима Републичког секретаријата за законодавство, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства финансија и Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, сматра да се Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству може упутити Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о хемикалијама којим се  уређује  класификација, обиљежавање и паковање хемикалија; безбједносно-технички лист; обављање дјелатности са хемикалијама; Интегрални инвентар хемикалија; ограничења и забране хемикалија; услови за увоз и извоз хемикалија; стављање детерџената на тржиште; интегрисано управљање хемикалијама; надзор и друга питања од значаја за безбједно управљање хемикалијама у Републици Српској.

Циљ овог закона је заштита здравља људи и животне средине од штетног утицаја хемикалија.

Једна од кључних измјена закона огледа се у томе што Министарство здравља и социјалне заштите више неће утврђивати испуњеност услова за обављање дјелатности производње, промета и складиштења хемикалија а који се односе на адекватан простора, заштиту на раду, противпожарну заштите, управљање отпадом и отпадним водама и слично.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приједлогу за суфинансирање пројеката Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Влада Републике Српске даје подршку Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за реализацију пројеката:

Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2016. години" у реализацији Природно-математичког факултетаУниверзитета у Бањој Луци, чији је основни циљ праћење стања квалитета вода водотока у Републици Српској које се спроводи на одређеним мјерним мјестима "профилима" водних тијела у складу са прелиминарно извршеном типологијом, и то:​

  • процјене еколошког и хемијског статуса површинских вода у складу са Законом о водама и Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока,
  • испуњавања међународних обавеза Босне и Херцеговине и Републике Српске,
  • достављања података у Међународну мониторинг мрежу (TNMN) у оквиру Међународнекомисије за заштиту ријеке Дунав (ICPDR-a) за мјерне профиле укључене у ову базу података,
  • прикупљања података неопходних за дефинисање референтних услова у складу са утврђеном типологијом,
  • праћења стања квалитета вода с циљем заштите и достизања доброг еколошког статуса, који подржава еколошку функцију датих типова акватичних система, као и кориштење вода за постојеће и планиране употребе,

и пројекта Сакупљање, раздвајање и збрињавање отпада" у реализацији АД „ГРАД" Бијељина, чији је основни циљ успостављање система интегрисаног управљања амбалажним отпадомкао и осталих категорија отпада у оквиру простора Кванташке пијаце. Приоритет је смањивање количина амбалажног отпада, односно повећање процента адекватног збрињавања рециклажом амбалаже и искориштавање њених вриједности у матријалне или енергетске сврхе.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план реализације Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021 „Знање за развој".

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 01.01-30.09.2017. године, у укупном износу од 79.030,00 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин:

-Текући грантови за национална спортска признања Републике Српске - 54.230,00 КМ

-Текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској -24.800,00 КМ

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о једнократном материјалном обезбјеђењу лица из Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу за 2017. године.

Овом одлуком регулише се начин и поступак пружања једнократног материјалног обезбјеђења лица из Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу. Лицима из Републике Српске која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу утврђује се једнократна новчана помоћ у укупном износу од 20.000,00 КМ за 2017. годину.

Критеријуми и услови за коришћење појединачне финансијске помоћи лица која се налазе у притвору при Међународном кривичном суду за ратне злочине у Хагу утврдиће се посебним правилником који ће, уз сагласност министра правде, донијети Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.