Sign In

Одржана 121. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске, на редовној 121. сједници одржаној данас у Бањалуци,  донијела је Одлуку о преносу права својине на некретнинама на град Приједор. Овом одлуком преноси се право својине на некретнинама изграђеним средствима Владе Републике Српске и средствима Града Приједор, ради стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на Град Приједор, без накнаде, и то четрдесетједну (41) стамбену јединицу укупне површине 2.046,62 m2, Уговорена вриједност радова износи 1.744.161,67 КМ са урачунатим ПДВ-ом.​

Влада Републике Српске се упознала са  Пословном политиком и Планом рада и пословања и Програмом инвестиција Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске, АД Бања Лука за 2017. годину.

Влада Републике Српске се упознала са Планом рада и пословања и Програмом инвестиција Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске АД Бања Лука, за период 2017 - 2019. година.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о начину и условима јавне продаје непокретности на простору ранијег акционарског друштва „Јелшинград". Предмет продаје је непокретност (земљиште) у својини Републике Српске са 1/1, која се налази у Бањој Луци на простору ранијег акционарског друштва „Јелшинград". Почетна продајна цијена ове непокретности износи 2.558.000,00 КМ. Продаја ове непокретности спроводи се усменим јавним надметањем (лицитацијом), у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе и овом одлуком. За реализацију ове одлуке задужује се Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске.

Влада је данас донијела и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавне продаје непокретности на простору ранијег акционарског друштва „Јелшинград".

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на припреми Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ. ​Задужују се чланови радних група из Републике Српске да током израде Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ заступају став да предметни документ може садржавати само она питања око којих постоји сагласност свих нивоа власти, а да се о неусаглашеним питањима треба прије израде документа прибавити став Владе.

Влада Републике Српске остаје код става да обухват Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ буде дефинисан у складу са Оперативним планом, односно да не укључује цјелокупан јавни сектор, нити кантонални и општински ниво власти.

Стратешки оквир за реформе јавне управе у БиХ треба да дефинише основне стратешке циљеве који су заједнички за све управне нивое власти, а да се специфичности које произилазе из потреба појединих управних нивоа власти реализују кроз доношење појединачних стратегија и акционих планова, који ће се припремити на свим управним нивоима власти.

Влада Републике Српске је става да је управљање и координацију РЈУ потребно повезати са механизмом координације европских интеграција (радна тијела као саставни дио међуинституционалног усаглашавања међу нивоима власти) и јасније одредити улогу и значај ентитетских представника у систему мониторинга и извјештавања.

Задужује се Координатор за реформу јавне управе Републике Српске да о ставовима Владе Републике Српске обавијести надлежне институције Републике Српске и Канцеларију коордфинатора за реформу јавне управе у БиХ.​
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.