Sign In

Одржана 181. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 181. сједници у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, Нацрт законa о измјени закона о привредним друштвима и Нацрт закона о измјенама и допунама закона о занатско-предузетничкој дјелатности.

Разлог да доношење овог сета закона је наставак реформе регистрације привредних субјеката, односно стварање правног основа за спровођење поступка регистрације привредних субјеката електронским путем.

Одредбе Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској усаглашене су са одредбама Закона о електронском потпису Републике Српске и Закона о електронском документу Републике Српске, а на основу којих ће се издавати квалификовани електронски цертификат са пратећом смарт картицом, као физичким уређајем.

На основу цертификата и картице, подносилац пријаве електронским потписом потврђује свој идентитет у поступку регистрације пословних субјеката, као и осталим поступцима који се могу водити електронским путем у Републици Српској.

Нацртом закона о измјенама и допунама закона о занатско-предузетничкој дјелатности мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника. Сви подаци, које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали из наведених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције о овим подацима, које се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске. Стога, увођењем новог концепта провјере услова за пословање у форми предузетника, странке се потпуно ослобођају обавезе на доставу докумената, којима потврђују услове за регистрацију пословања у форми предузетника. На тај начин, смањују се трошкови и вријеме за подношење захтјева за регистацију предузетника, што доприноси једноставности и економичности поступка регистрације предузетника.

Потреба за интервенцијом у Закону о привредним друштвима заснива се на чињеници да се код оснивања и промјене оснивачког акта једночланог друштва са ограниченом одговорношћу, обавља нотарска овјера потписа оснивача или овлашћеног лица ове правне форме. Успостављањем могућности за електронску регистрацију једночланог друштва са ограниченом одговорношћу престаје потреба за ангажовањем нотара на овјери потписа оснивача или овлашћеног лица, као радње којом се потврђује идентитет и воља оснивача.

Систем е-регистрације, поред легислативних измјена, захтијева и друге предуслове, а то је потпуна конверзија материјалне документације надлежних регистарских судова и надлежних регистарских органа јединица локалне самоуправе у дигитални облик. Овај процес је већ започет и тече у неколико привредних судова Републике Српске.

Поред тога, у току је и успостава Националног центра за управљање дигиталним идентитетима, при Агенцији за информационо друштво.  На тај начин биће успостављен и СА – сертификационо тијело које ће издавати квалификоване електронске потписе, што ће у пракси омогућити потпуну примјену закона којима се регулише електронски потпис, електронски документ и електронско пословање.

Увођење електронског начина комуникације између подносиоца захтјева за регистрацију и надлежног органа који одлучује о овом захтјеву, Република Српска се сврстава у ред модерних земаља чији правни систем препознаје значај е-управе. Напомињемо да ће у овом процесу бити омогућено и прибављање електронске документације по службеној дужности од надлежних органа, а која је обавезна да се прилаже уз захтјев за регистрацију тамо гдје је то у овој фази могуће. У сваком случају овом реформом очекује се једноставнији, бржи и јефтинији поступак регистрације пословних субјеката (правних и физичких лица) и на овај начин грађани ће пословне субјекте, практично, моћи регистровати од куће. 

Подсјећамо да је још 2013. године спроведена прва фаза реформе регистрације пословних субјеката којом се успоставио једношалтерски систем (one-stop shop), јединствени регистар свих пословних субјеката, те успоставио јединствени информациони систем који је омогућио аутоматску комуникацију између надлежних регистарских судова и других органа, Пореске управе Републике Српске и АПИФ-а, те аутоматско генерисање података. Овај систем је смањио број потребних дана за регистрацију са 23 на 3 дана, смањио број процедура са 11 на 5, те значајно редуцирао трошкове. Успостављен је јавни портал http://bizreg.esrpska.com/ на коме се могу пратити подаци о пословним субјектима, предатим захтјевима за регистрацију пословања, доступности пословног имена и сл.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. година.

Доношење овог документа указује на јасну опредјељеност да се обезбиједи  подршка предузетницама и утиче на промјену свијести о значају предузетништва жена у Републици Српској и смањење одређених препрека са којима се сусрећу власнице привредних субјекaта или жене које управљају привредним субјектом. Дефинисањем сета активности планирана је подршка у свим битним сегментима као што су финансијски подстицаји, едукација, промоција, подршка удруживању и низ других активности за предузетнице.

Документом су дефинисани основни циљеви, активности, носиоци развоја предузетништва жена, рокови и средства неопходна за подршку предузетништву жена.

Стратешки циљеви су: јачање конкурентности пословних субјеката, које покрећу и воде предузетнице, унапређење доступности и привлачности предузетништва и пословања за жене и додатна подршка специфичних области предузетништва жена. Сваки стратешки циљ има своје програме и активности.

Планирана финансијска средства за реализацију Стратегије оквирно износе 4.500.000,00 КМ а планирана су из буџета, донаторских средстава и кредита ИРБ РС.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о управљању амбалажом и амбалажним отпадом.

Овом уредбом прописују се услови за дизајнирање, производњу и употребу амбалаже, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, посебни услови за издавање дозволе за оператера, као и обрасци извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом.

Циљ доношења ове уредбе је да се кроз детаљније уређење управљања овим током отпада обезбиједи очување природних ресурса, заштита животне средине и здравља људи, развој савремених технологија производње амбалаже, успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним отпадом, функционисање тржишта на територији Републике Српске, спречавање стварања трговинских препрека, избјегавање поремећаја и ограничења у конкуренцији и спречавање стварања дискриминације по врсти или садржају амбалаже.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у износу од 500.000,00 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин:

Неразвијене општине – Братунац 17.448,50, Власеница 15.873,50, Доњи Жабар 14.648,50, Костајница 15.273,50, Љубиње 15.123,50, Невесиње 15.698,50, Пелагићево 15.298,50, Петровац 11.598,50, Петрово 15.198,50, Рибник 13.423,50, Рогатица 13.923,50, Хан Пијесак 13.548,50, Шамац 17.373,50, Шипово 13.448,50.

Изразито неразвијене општине – Берковићи 14.728,50, Вукосавље 17.448,50, Источни Дрвар 12.128,50, Источни Мостар 15.778,50, Источни Стари Град 13.498,50, Језеро 16.748,50, Калиновик 13.428,50, Кнежево 16.448,50, Крупа на Уни 16.548,50, Купрес 13.178,50, Лопаре 16.498,50, Ново Горажде 16.148,50, Осмаци 15.998,50, Оштра Лука 16.498,50, Рудо 16.698,50, Сребреница 14.148,50, Трново 15.598,50, Чајниче 14.648,50, Шековићи 15.948,00

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Преглед расподјеле средстава за суфинансирање рада невладиних организација и удружења од јавног интереса заснованог на програмским и пројектним активностима у 2018. години, у износу од 700.500,00 КМ.​

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Преглед одобрених средстава за реализацију програмских активности у 2018. години невладиних организација/удружења произашлих из антифашистичке и ослободилачке борбе током 20-тог вијека и  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, у износу од 250.000,00 КМ.     ​
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.